agenda - 4 de Febrer - 10 de Febrer

4 de Febrer - 10 de Febrer

agenda Calendari
Divendres, 8 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: Curs: Com utilitzar el bosc per l’aprofitament a la pròpia finca
Descripció: Si en comptes de la venda ens plantegen com a objectiu autoabastir-nos de fusta i llenya i la seva transformació, se’ns obre un espai per fer-ne un aprofitament sostenible, tant  ecològicament com econòmicament.

L&rsquo;<strong>objectiu del curs </strong>&eacute;s&nbsp; donar les eines te&ograve;riques i pr&agrave;ctiques b&agrave;siques per fer aquest aprofitament de manera aut&ograve;noma, des de l&rsquo;inici (objectius i planificaci&oacute;) fins a aconseguir el producte final desitjat (llenya, bigues, bancs, taules, etc.).Del 16 de mar&ccedil; al 4 de maig - Divendres de 16 a 20 hores i dissabtes de 8 a 14 hores - 50 hores

Lloc de realitzaci&oacute;: Masia Casasaies, Castellgal&iacute;.

Mapa: http://g.co/maps/u5pyj

Organitza: Centre de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria de Manresa<strong>Inscripcions i matr&iacute;cules</strong>

Per a participar al curs cal omplir la <a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO04_Formacio_agraria/DAR_Cursos_elements/Documents/Arxius_estatics/sol_participacio.pdf' target='_blank'>fitxa adjunta</a>.

A l&rsquo;Escola (per email a ccagraria.manresa@gencat.cat, per fax al 93 876 28 99, o b&eacute; presencialment), fins a 10 dies abans de l&#39;inici del curs corresponent.

Cal portar: Fotoc&ograve;pia del document nacional d&rsquo;identitat (DNI) / Impr&egrave;s de matr&iacute;cula formalitzat / Fotoc&ograve;pia de la n&ograve;mina o del rebut d&rsquo;aut&ograve;noms / Fotoc&ograve;pia de la targeta de la Seguretat Social. Els cursos van adre&ccedil;ats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='http://agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/file.php/1/Cursos_2013/Triptic_curs_aprofitament_bosc.pdf' target='_blank'>tr&iacute;ptic del curs</a>.

Gràcies a PHP iCalendar