agenda - Febrer de 2013

Febrer de 2013

agenda Calendari
Divendres, 8 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Manresa
Resum: Curs: Com utilitzar el bosc per l’aprofitament a la pròpia finca
Descripció: Si en comptes de la venda ens plantegen com a objectiu autoabastir-nos de fusta i llenya i la seva transformació, se’ns obre un espai per fer-ne un aprofitament sostenible, tant  ecològicament com econòmicament.

L&rsquo;<strong>objectiu del curs </strong>&eacute;s&nbsp; donar les eines te&ograve;riques i pr&agrave;ctiques b&agrave;siques per fer aquest aprofitament de manera aut&ograve;noma, des de l&rsquo;inici (objectius i planificaci&oacute;) fins a aconseguir el producte final desitjat (llenya, bigues, bancs, taules, etc.).Del 16 de mar&ccedil; al 4 de maig - Divendres de 16 a 20 hores i dissabtes de 8 a 14 hores - 50 hores

Lloc de realitzaci&oacute;: Masia Casasaies, Castellgal&iacute;.

Mapa: http://g.co/maps/u5pyj

Organitza: Centre de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria de Manresa<strong>Inscripcions i matr&iacute;cules</strong>

Per a participar al curs cal omplir la <a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO04_Formacio_agraria/DAR_Cursos_elements/Documents/Arxius_estatics/sol_participacio.pdf' target='_blank'>fitxa adjunta</a>.

A l&rsquo;Escola (per email a ccagraria.manresa@gencat.cat, per fax al 93 876 28 99, o b&eacute; presencialment), fins a 10 dies abans de l&#39;inici del curs corresponent.

Cal portar: Fotoc&ograve;pia del document nacional d&rsquo;identitat (DNI) / Impr&egrave;s de matr&iacute;cula formalitzat / Fotoc&ograve;pia de la n&ograve;mina o del rebut d&rsquo;aut&ograve;noms / Fotoc&ograve;pia de la targeta de la Seguretat Social. Els cursos van adre&ccedil;ats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari.Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='http://agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/file.php/1/Cursos_2013/Triptic_curs_aprofitament_bosc.pdf' target='_blank'>tr&iacute;ptic del curs</a>.
Dimarts, 12 de Febrer
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Reus
Resum: Sobreviure a les retallades: estratègies de comunicació i captació de fons
Descripció: El curs t&eacute; per objectius:
<div style='margin-left: 40px;'>
    - Con&egrave;ixer i recon&egrave;ixer la import&agrave;ncia de tenir una estrat&egrave;gia en comunicaci&oacute; i captaci&oacute; de fons

    - Ser capa&ccedil; d&#39;elaborar una estrat&egrave;gia en comunicaci&oacute; i captaci&oacute; de fons

    - Desenvolupar i executar les estrat&egrave;gies corresponents

    - Optimitzar les accions de comunicaci&oacute; i captaci&oacute; que dugui a terme l&#39;entitat no lucrativa

    - Avaluar els impactes aconseguits amb les accions desenvolupades</div>


Horari i dates del curs: <strong>del 12/02/13 al 07/03/13</strong>. Dimarts i dijous de 16 a 20 hores (32h)

Coordinaci&oacute; acad&egrave;mica: Irene Borr&agrave;s

Preu: 296&euro; . Possibilitat de ser bonificat a trav&eacute;s de la Fundaci&oacute; Tripartita (FTFE).

Al Centre de Formaci&oacute; Permanent. FURV Av. Onze de Setembre, 112 - ReusM&eacute;s informaci&oacute; a la<a href='http://www.fundacio.urv.cat/sobreviure_a_les_retallades_estrategies_de_comunicacio_per_la_captacio_de_fons/of/CAT/CSBECFE-A1-2013-1' target='_blank'> fitxa del curs</a>.


Dissabte, 23 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Fòrum d'Educació Ambiental 2000+12
Descripció: <strong>Com la comunitat pot ser transformadora del territori?</strong> Aquesta &eacute;s la pregunta que emmarca la setena edici&oacute; d&#39;un f&ograve;rum ideat per reunir totes aquelles persones relacionades amb el m&oacute;n de l&rsquo;educaci&oacute; ambiental a Catalunya, per tal de reflexionar conjuntament sobre els reptes de futur. Ser&agrave; el 23 i 24 de febrer a Girona.Amb el tema &quot;La comunitat transformadora del territori&quot; es presenta el F&ograve;rum d&#39;Educaci&oacute; Ambiental, organitzat cada dos anys des del 2000 per la<a href='http://www.scea.cat/' target='_blank'> Societat Catalana d&#39;Educaci&oacute; Ambiental (SCEA).</a> En aquesta edici&oacute; es pret&eacute;n treballar<strong> &quot;les eines i estrat&egrave;gies que podem utilitzar en l&#39;educaci&oacute; per tal d&#39;apoderar-nos i apoderar la societat en temes de sostenibilitat&quot;</strong>.Per facilitar el debat i la din&agrave;mica del f&ograve;rum, s&rsquo;ha estructurat en tres nivells a partir de tres v&egrave;rtexs fonamentals: Qu&egrave;?, Com? i Qui? amb la idea d&#39;elaborar un treball enriquidor a trav&eacute;s de la transversalitat de diferents tem&agrave;tiques, col&middot;lectius i estrat&egrave;gies.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la seva web: <a href='http://forumeducacioambiental.org/' target='_blank'>http://forumeducacioambiental.org/</a>
Dimarts, 26 de Febrer
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Fòrum Forestal de Barcelona
Descripció: L&rsquo;Aula de Silvicultura Mediterr&agrave;nia de Barcelona, adscrita a la Instituci&oacute; Catalana d&rsquo;Estudis Agraris, organitza, el proper dimarts 26 de febrer de 2013, el<strong> F&ograve;rum Forestal de Barcelona</strong>, un espai de comunicaci&oacute; que pret&eacute;n apropar d&rsquo;una manera directa la industria, els productors de fusta, les empreses d&rsquo;aprofitaments, la universitat i els t&egrave;cnics especialitzats, tant privats com de les administracions p&uacute;bliques, en un entorn idoni i dist&eacute;s, per establir sin&egrave;rgies, relacions comercials i intercanvi de visions.Ofereix a les empreses i als productors de fusta la possibilitat de&nbsp;donar-se a con&egrave;ixer, projectar la seva imatge, la seves activitats&nbsp;caracter&iacute;stiques i la seva posici&oacute; en el mercat. D&oacute;na, tamb&eacute;, la&nbsp;oportunitat d&rsquo;actualitzar-se en tem&agrave;tiques relacionades amb el&nbsp;sector, d&rsquo;ampliar la xarxa de contactes i d&rsquo;analitzar experi&egrave;ncies&nbsp;reeixides que es poden aplicar a la seva activitat.

Facilita als t&egrave;cnics i a la universitat contactes amb els directrius&nbsp;de les empreses forestals que s&oacute;n una oportunitat fant&agrave;stica per&nbsp;con&egrave;ixer de primera m&agrave; com evoluciona el sector i l&rsquo;activitat de&nbsp;cada empresa, i per ajudar a orientar la seva tasca professional&nbsp;i docent.F&Ograve;RUM FORESTAL DE BARCELONA. <strong>26 de febrer de 2013</strong>. Sala&nbsp;Prat de la Riba de la seu de l&rsquo;IEC de Barcelona.

<strong>Inscripci&oacute;: a partir de 30&euro;.</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el Programa del F&ograve;rum a <a href='http://icea.iec.cat' target='_blank'>http://icea.iec.cat</a>Gràcies a PHP iCalendar