agenda - 10 de Desembre - 16 de Desembre

10 de Desembre - 16 de Desembre

agenda Calendari
Dimecres, 12 de Desembre
Hora: Event diario
Resum: Eines per la prevenció d’incendis forestals: els mapes de perill d’incendi, de models de combustible i d’inflamabilitat
Descripció: <span style='color:#006400;'><strong>Eines per la prevenci&oacute; d&rsquo;incendis forestals: els mapes de perill d&rsquo;incendi, de models&nbsp; de combustible i d&rsquo;inflamabilitat</strong></span>Els incendis forestals s&oacute;n esdeveniments amb importants repercussions ecol&ograve;giques, econ&ograve;miques i socials sobre el territori. Amb l&rsquo;objectiu de minimitzar la superf&iacute;cie afectada pel foc i els seus impactes, &eacute;s imprescindible preveure el perill d&rsquo;incendi. Aquest &eacute;s l&rsquo;objectiu del Mapa de perill d&rsquo;incendi forestal que elabora el Servei de Prevenci&oacute; d&rsquo;Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, amb qui el CREAF col&bull;labora en la seva millora.

El Mapa es nodreix de diferents fonts d&rsquo;informaci&oacute;, entre d&rsquo;elles els mapes de combustible i inflamabilitat confeccionats al CREAF.

Aquesta jornada explicar&agrave; en qu&egrave; consisteix i com s&rsquo;elabora tota aquesta cartografia.Tota la informaci&oacute; de la jornada a <a href='http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tenica-eines-per-la-prevencio-dincendis-forestals/' target='_blank'>http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tenica-eines-per-la-prevencio-dincendis-forestals/</a>
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Exposició de fotos 'Connecta't amb la natura'
Descripció: L&rsquo;exposici&oacute; est&agrave; formada per les millors fotografies recollides durant la <strong>campanya Connecta&rsquo;t amb la natura</strong>, en el marc de la <a href='http://www.landlifeweek.eu/ca/' target='_blank'>1a Setmana Europea de la Cust&ograve;dia del Territori</a>, que es va celebrar entre el 28 de setembre i el 7 d&rsquo;octubre de 2012.Aquesta exposici&oacute; est&agrave; organitzada per la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori en el marc del <a href='http://www.landstewardship.eu/' target='_blank'>Projecte LANDLIFE</a>.
<div style='text-align: center;'>
    <img alt='' src='/i-images/400/131/mm/image/imgnews/2012_10_12/expo_connectanatura.png' style='width: 400px; height: 131px; margin: 10px;' /></div>
<div style='text-align: center;'>
    <em>L&rsquo;exposici&oacute; convida a retrobar-se amb els petits plaers que ens proporciona el contacte amb la natura, gaudir-la i viure-la, i mostra les diverses formes de connectar amb la natura, tantes com persones!</em></div>


L&#39;exposici&oacute; es pot visitar al Cosmocaixa <strong>fins el 5 de gener del 2013</strong>. Posteriorment est&agrave; previst que l&#39;exposici&oacute; sigui itinerant per Europa.Durant la campanya Connecta&#39;t amb la natura es van recollir <a href='http://pinterest.com/landlifeweek/connect-with-nature/' target='_blank'>m&eacute;s de 250 imatges </a>d&#39;arreu d&#39;Europa. D&#39;aquestes, es van seleccionar les millors 30 imatges per a l&#39;exposici&oacute;.La selecci&oacute; de les 30 imatges ha anat a c&agrave;rrec d&#39;un jurat format per un membre de la Comissi&oacute; Europea, un fot&ograve;graf de natura professional, un representant de l&rsquo;Obra Social de &ldquo;la Caixa&rdquo; i un representant del projecte LandLife.
Dijous, 13 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 1er Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <a href='http://www.congrestsa.cat' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/550/225/mm/image/imgnews/2012_10_12/121213_congres_tsac.jpg' style='width: 550px; height: 225px;' /></a>El Primer Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya pret&eacute;n ser un espai de trobada que permeti la generaci&oacute; de coneixement per al tercer sector ambiental, faci visibles l&rsquo;&agrave;mbit d&rsquo;actuaci&oacute; i les accions de les seves entitats davant la ciutadania i efectu&iuml; un balan&ccedil; de les actuacions portades a terme en el marc del <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD' target='_blank'>Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya</a>.El Congr&eacute;s, organitzat per l&#39;Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el suport de la Fundaci&oacute; CatalunyaCaixa, s&#39;adre&ccedil;a a les entitats ambientals i les persones que hi estan vinculades i, en segon terme, a altres tipus d&rsquo;entitats o institucions.El <a href='http://www.congrestsa.cat/' target='_blank'>1r Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya</a> busca assolir els seg&uuml;ents <strong>objectius</strong>:- Ser un lloc de trobada i reflexi&oacute; per estructurar el tercer sector ambiental catal&agrave;.

- Contribuir a la construcci&oacute; d&#39;una identitat compartida.

- Compartir eines i accions, i afavorir les relacions i aliances entre les entitats del TSAcat.

- Promocionar l&#39;intercanvi de coneixements i la innovaci&oacute; socioambiental.

- Afavorir la incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica al servei de les entitats del TSAcat.<strong>Com puc participar?</strong> A part de com a participant, hi ha altres vies d&#39;involucrar-se al crongr&eacute;s, com per exemple, presentant una comunicaci&oacute; sobre alguna experi&egrave;ncia de la teva entitat, o b&eacute; participant a l&#39;Espai d&#39;Aliances, o tamb&eacute; portant i exposant material de la teva associaci&oacute; a la Pla&ccedil;a Verda. D&oacute;na un cop d&#39;ull als eixos de treball del congr&eacute;s, i llegeix atentament el protocol de presentaci&oacute; de comunicacions i de lideratge d&#39;espais d&#39;aliances que trobar&agrave;s a la p&agrave;gina &#39;<a href='http://www.congrestsa.cat/presenta-la-teva-comunicaci%C3%B3-i-o-alian%C3%A7a/' target='_blank'>Presenta la teva comunicaci&oacute; i/o alian&ccedil;a</a>&#39;.Entre tots farem que el 1r Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya assoleixi els seus objectius!

Gràcies a PHP iCalendar