agenda - Desembre de 2012

Desembre de 2012

agenda Calendari
Dimarts, 4 de Desembre
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Barcelona
Resum: Jornada sobre Infraestructura Verda: conceptes, metodologies i aplicacions
Descripció: En el marc del Projecte<strong> Interreg IVC, Green Infrastructure Network.</strong><strong>4 de desembre</strong> de 2012 - De 9.30 a 13.30 h

Diputaci&oacute; de Barcelona

Sala d&rsquo;Actes de l&rsquo;Edifici del Vag&oacute;

Carrer Urgell, 187. 08036 BarcelonaPresentaci&oacute; del Projecte Interreg IVC GreenInfraNet

A tot Europa afrontem el repte creixent de garantir que els espais lliures segueixin proporcionant un gran nombre de beneficis i serveis ambientals a la societat.L&rsquo;enfocament des de la Uni&oacute; Europea &eacute;s l&rsquo;anomenada Infraestructura Verda, que pret&eacute;n <strong>harmonitzar la conservaci&oacute; de la biodiversitat amb altres tipus d&rsquo;usos del s&ograve;l</strong>. La Xarxa d&rsquo;Infraestructura Verda (GreenInfraNet) &eacute;s una associaci&oacute; de 12 regions d&rsquo;Europa, entre les quals es troba la prov&iacute;ncia de Barcelona. Els socis col&middot;laboren per promoure el desenvolupament i la implementaci&oacute; de la infraestructura verda a trav&eacute;s de l&rsquo;intercanvi d&rsquo;experi&egrave;ncies i coneixements. El projecte de tres anys es va posar en marxa l&#39;abril de 2012 i &eacute;s cofinan&ccedil;at pel Programa Europeu Interreg IVC.En el marc d&rsquo;aquest projecte es desenvolupen diversos actes durant els dies 3, 4 i 5 de desembre a Barcelona, entre els quals hi ha la Jornada sobre Infraestructura Verda, oberta al p&uacute;blic, que tindr&agrave; lloc el dia 4 de desembre a partir de les 9.30 h a la Sala d&rsquo;Actes del Vag&oacute;, Diputaci&oacute; de Barcelona (Carrer Urgell, 187. 08036 Barcelona).Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions consulteu el <a href='http://www.diba.cat/cjs/inscripcio.asp?id=1955&amp;form=2080' target='_blank'>Programa de la Jornada</a>.


Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Inauguració de l'exposició Connecta't amb la natura al Cosmocaixa!
Descripció: L&rsquo;exposici&oacute; est&agrave; formada per les millors fotografies recollides durant la campanya Connecta&rsquo;t amb la natura, en el marc de la 1a Setmana Europea de la Cust&ograve;dia del Territori, que es va celebrar entre el 28 de setembre i el 7 d&rsquo;octubre de 2012.L&rsquo;exposici&oacute; convida a retrobar-se amb els petits plaers que ens proporciona el contacte amb la natura, i mostra les diverses formes de connectar amb la natura, tantes com persones!<img alt='' src='/i-images/500/104/mm/image/imgnews/2012_10_12/connectanatura_collage_2.png' style='width: 500px; height: 104px; margin: 10px;' />Per confirmar assist&egrave;ncia a la inauguraci&oacute; cal completar el seg&uuml;ent <a href='http://www.viulaterra.cat/forms/inauguracioconnectanatura' target='_blank'>formulari</a>.<strong>Programa de la inauguraci&oacute;</strong>

<strong>18:00h &mdash; Benvinguda</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Sr. Enric Banda &ndash; Director de l&rsquo;&Agrave;rea de Ci&egrave;ncia, Recerca i Medi Ambient de l&#39;Obra Social &ldquo;la Caixa&rdquo;

    Sra. Montserrat Barniol &ndash; Presidenta de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

    Sra. Olga Mart&iacute;nez &ndash; Coordinadora de Comunicaci&oacute;, Representaci&oacute; de la Comissi&oacute; Europea a Barcelona

    Sra. Marta Subir&agrave; &ndash; Directora General de Pol&iacute;tiques Ambientals del Departament de Territori i Sosteniblitat de la Generalitat de Catalunya</div>


<strong>18:30h &mdash; Una exposici&oacute; per connectar amb la natura</strong>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Sr. Jordi Bas &ndash; Fot&ograve;graf de natura professional i membre del jurat de l&rsquo;exposici&oacute;</div>
Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarrega&#39;t el <a href='http://www.viulaterra.cat/mm/file/actualitat/Programa%20-%20Inauguracio%20Exposicio%20Connectat%20amb%20la%20Natura%20-%20CosmoCaixa.pdf' target='_blank'>Programa de la inauguraci&oacute;</a>.L&#39;exposici&oacute; es pot visitar al Cosmocaixa des del 4 de desembre i fins el 6 de gener del 2013.<div style='text-align: center;'>
    <em>L&#39;Exposici&oacute; Connecta&#39;t amb la Natura forma part del <strong>projecte LANDLIFE</strong> (LIFE 10/INF/ES/540) un projecte LIFE+ 2011-2014 d&#39;Informaci&oacute; i Comunicaci&oacute;, liderat per la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (xct) i cofinan&ccedil;at per la Comissi&oacute; Europea i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Els altres socis al projecte s&oacute;n: CEN L-R &ndash; Conservatori d&rsquo;Espais Naturals del Llenguadoc &ndash; Rossell&oacute;, Legambiente, Eurosite i Prysma.

   

    El projecte LANDLIFE t&eacute; per objectiu comunicar el valor de la cust&ograve;dia del territori al p&uacute;blic en general, entitats de conservaci&oacute;, persones propiet&agrave;ries i altres agents espec&iacute;fics, com una eina efica&ccedil; i d&rsquo;&egrave;xit per la conservaci&oacute; de la natura i la biodiversitat.

   

    Tota la informaci&oacute; relativa al projecte LANDLIFE es troba disponible al web: <a href='http://www.landstewardship.eu' target='_blank'>www.landstewardship.eu</a></em>

   

    &nbsp;</div>
Dimecres, 12 de Desembre
Hora: Event diario
Resum: Eines per la prevenció d’incendis forestals: els mapes de perill d’incendi, de models de combustible i d’inflamabilitat
Descripció: <span style='color:#006400;'><strong>Eines per la prevenci&oacute; d&rsquo;incendis forestals: els mapes de perill d&rsquo;incendi, de models&nbsp; de combustible i d&rsquo;inflamabilitat</strong></span>Els incendis forestals s&oacute;n esdeveniments amb importants repercussions ecol&ograve;giques, econ&ograve;miques i socials sobre el territori. Amb l&rsquo;objectiu de minimitzar la superf&iacute;cie afectada pel foc i els seus impactes, &eacute;s imprescindible preveure el perill d&rsquo;incendi. Aquest &eacute;s l&rsquo;objectiu del Mapa de perill d&rsquo;incendi forestal que elabora el Servei de Prevenci&oacute; d&rsquo;Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya, amb qui el CREAF col&bull;labora en la seva millora.

El Mapa es nodreix de diferents fonts d&rsquo;informaci&oacute;, entre d&rsquo;elles els mapes de combustible i inflamabilitat confeccionats al CREAF.

Aquesta jornada explicar&agrave; en qu&egrave; consisteix i com s&rsquo;elabora tota aquesta cartografia.Tota la informaci&oacute; de la jornada a <a href='http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tenica-eines-per-la-prevencio-dincendis-forestals/' target='_blank'>http://blog.creaf.cat/agenda/jornada-tenica-eines-per-la-prevencio-dincendis-forestals/</a>
Hora: Event diario
Lloc: Cosmocaixa. Barcelona
Resum: Exposició de fotos 'Connecta't amb la natura'
Descripció: L&rsquo;exposici&oacute; est&agrave; formada per les millors fotografies recollides durant la <strong>campanya Connecta&rsquo;t amb la natura</strong>, en el marc de la <a href='http://www.landlifeweek.eu/ca/' target='_blank'>1a Setmana Europea de la Cust&ograve;dia del Territori</a>, que es va celebrar entre el 28 de setembre i el 7 d&rsquo;octubre de 2012.Aquesta exposici&oacute; est&agrave; organitzada per la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori en el marc del <a href='http://www.landstewardship.eu/' target='_blank'>Projecte LANDLIFE</a>.
<div style='text-align: center;'>
    <img alt='' src='/i-images/400/131/mm/image/imgnews/2012_10_12/expo_connectanatura.png' style='width: 400px; height: 131px; margin: 10px;' /></div>
<div style='text-align: center;'>
    <em>L&rsquo;exposici&oacute; convida a retrobar-se amb els petits plaers que ens proporciona el contacte amb la natura, gaudir-la i viure-la, i mostra les diverses formes de connectar amb la natura, tantes com persones!</em></div>


L&#39;exposici&oacute; es pot visitar al Cosmocaixa <strong>fins el 5 de gener del 2013</strong>. Posteriorment est&agrave; previst que l&#39;exposici&oacute; sigui itinerant per Europa.Durant la campanya Connecta&#39;t amb la natura es van recollir <a href='http://pinterest.com/landlifeweek/connect-with-nature/' target='_blank'>m&eacute;s de 250 imatges </a>d&#39;arreu d&#39;Europa. D&#39;aquestes, es van seleccionar les millors 30 imatges per a l&#39;exposici&oacute;.La selecci&oacute; de les 30 imatges ha anat a c&agrave;rrec d&#39;un jurat format per un membre de la Comissi&oacute; Europea, un fot&ograve;graf de natura professional, un representant de l&rsquo;Obra Social de &ldquo;la Caixa&rdquo; i un representant del projecte LandLife.
Dijous, 13 de Desembre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 1er Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Descripció: <a href='http://www.congrestsa.cat' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/550/225/mm/image/imgnews/2012_10_12/121213_congres_tsac.jpg' style='width: 550px; height: 225px;' /></a>El Primer Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya pret&eacute;n ser un espai de trobada que permeti la generaci&oacute; de coneixement per al tercer sector ambiental, faci visibles l&rsquo;&agrave;mbit d&rsquo;actuaci&oacute; i les accions de les seves entitats davant la ciutadania i efectu&iuml; un balan&ccedil; de les actuacions portades a terme en el marc del <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD' target='_blank'>Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya</a>.El Congr&eacute;s, organitzat per l&#39;Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb el suport de la Fundaci&oacute; CatalunyaCaixa, s&#39;adre&ccedil;a a les entitats ambientals i les persones que hi estan vinculades i, en segon terme, a altres tipus d&rsquo;entitats o institucions.El <a href='http://www.congrestsa.cat/' target='_blank'>1r Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya</a> busca assolir els seg&uuml;ents <strong>objectius</strong>:- Ser un lloc de trobada i reflexi&oacute; per estructurar el tercer sector ambiental catal&agrave;.

- Contribuir a la construcci&oacute; d&#39;una identitat compartida.

- Compartir eines i accions, i afavorir les relacions i aliances entre les entitats del TSAcat.

- Promocionar l&#39;intercanvi de coneixements i la innovaci&oacute; socioambiental.

- Afavorir la incid&egrave;ncia social i pol&iacute;tica al servei de les entitats del TSAcat.<strong>Com puc participar?</strong> A part de com a participant, hi ha altres vies d&#39;involucrar-se al crongr&eacute;s, com per exemple, presentant una comunicaci&oacute; sobre alguna experi&egrave;ncia de la teva entitat, o b&eacute; participant a l&#39;Espai d&#39;Aliances, o tamb&eacute; portant i exposant material de la teva associaci&oacute; a la Pla&ccedil;a Verda. D&oacute;na un cop d&#39;ull als eixos de treball del congr&eacute;s, i llegeix atentament el protocol de presentaci&oacute; de comunicacions i de lideratge d&#39;espais d&#39;aliances que trobar&agrave;s a la p&agrave;gina &#39;<a href='http://www.congrestsa.cat/presenta-la-teva-comunicaci%C3%B3-i-o-alian%C3%A7a/' target='_blank'>Presenta la teva comunicaci&oacute; i/o alian&ccedil;a</a>&#39;.Entre tots farem que el 1r Congr&eacute;s del Tercer Sector Ambiental de Catalunya assoleixi els seus objectius!
Dijous, 20 de Desembre
Hora: 9:15 - 10:15
Lloc: Manresa
Resum: Jornades: “Projectes Ramaders, Petits i Viables”
Descripció: El proper 20 de desembre, a Manresa,&nbsp; l&rsquo;Escola de Pastors de Catalunya organitza les<strong> jornades &ldquo;Projectes Ramaders, petits i viables</strong>&rdquo;.<img alt='' src='/i-images/150/88/mm/image/imgnews/2012_10_12/121220_jornada_pagesia.png' style='width: 150px; height: 88px; margin: 10px; float: right;' />Des de l&rsquo;escola de pastors treballen amb una nova pagesia que es caracteritza per voler impulsar projectes de petites dimensions que tenen com a voluntat implantar un model agroecol&ograve;gic cercant alhora la seva viabilitat. Aquest&nbsp; model, molt semblant als projectes extensius tradicionals, &eacute;s menystingut per l&rsquo;administraci&oacute; que els acostuma a considerar poc competitius i respresentatius.Per tot aix&ograve; han convidat diverses experi&egrave;ncies de pagesos &ndash; ramaders de Fran&ccedil;a i Catalunya que s&oacute;n una mostra definitiva d&rsquo;aquesta manera de fer. Tamb&eacute; hi assistir&agrave; el representant de la Confederation Paysanne (sindicat franc&eacute;s representant dels petits pagesos) que explicar&agrave; el proc&eacute;s de reconeixement que estan treballant a escala europea per a fer-li un lloc a aquest tipus de pagesia.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.montanyanes.net/gripia/Jornada_Projectes_ramaders_petitsiviables.pdf' target='_blank'>consulteu el programa</a>. o truqueu a 973 621440 | info@rurbans.org

Gràcies a PHP iCalendar