agenda - Octubre de 2012

Octubre de 2012

agenda Calendari
Dilluns, 1 de Octubre
Hora: Event diario
Resum: Debats territorials del procés de participació de l’ESCACC
Descripció: El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Polítiques Ambientals, ha estat treballant en l’elaboració de l’Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (ESCACC) per tal d'identificar les zones i activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i plantejar accions per a l'adaptació i, així, esdevenir menys vulnerables.Amb l&rsquo;objectiu de mostrar el resultat d&rsquo;aquest treball i recollir opinions, esmenes, sugger&egrave;ncies i comentaris, us convidem a qu&egrave; assistiu a alguna de les <a href='http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Politiques/Politiques%20catalanes/Ladaptacio%20al%20canvi%20climatic/Proces%20ESCACC/docs/ESCACC%20versio%20juny_2.pdf' target='_blank'><strong>diverses sessions</strong></a> de debat territorials del <strong>proc&eacute;s de participaci&oacute; de l&rsquo;ESCACC</strong>. Podeu triar la sessi&oacute; que m&eacute;s us convingui en funci&oacute; de la vostra proximitat i/o de les vostres agendes (vegeu pdf de les sessions). Les <strong>sessions s&oacute;n obertes a tothom</strong> i l&rsquo;horari &eacute;s de 18 a 20 hores del vespre; consistiran en una presentaci&oacute; de 30 minuts del document per part de l&rsquo;Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic, i uns grups de treball de debat durant una hora i mitja.Per tal de formalitzar la inscripci&oacute; cal omplir aquest <a href='http://forms.lavola.net/enquesta2.php?id=dHdlbnRpYzIwMTIwNzI1MTIyOTUxNjI0MTE2' target='_blank'>formulari</a>.Al web de l&rsquo;<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic?newLang=ca_ES' target='_blank'>Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic</a> hi trobareu un <strong>formulari de propostes en l&iacute;nia</strong>, que estar&agrave; <strong>operatiu fins al dia 31 d&rsquo;octubre</strong>, perqu&egrave; ens f&eacute;u arribar les vostres observacions, esmenes i suggeriments si les voleu avan&ccedil;ar abans de la celebraci&oacute; de les sessions de debat territorials.Des de la xct us animem a participar dels debats territorials, i de fer les vostres aportacions a l&#39;Estrat&egrave;gia mitjan&ccedil;ant el formulari online.Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu electr&ograve;nic a l&rsquo;adre&ccedil;a <a href='occc@gencat.cat'>occc@gencat.cat</a>.
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Curs “La participació dins les associacions: com podem fer un pla de participació”
Descripció: El curs &ldquo;La participaci&oacute; dins les associacions: com podem fer un pla de participaci&oacute;&rdquo; es posa en marxa amb l&rsquo;objectiu d&rsquo;oferir a les entitats eines i mecanismes per tal de millorar la participaci&oacute; dins de les associacions.Al acabar el curs els participants han d&rsquo;haver desenvolupat habilitats i capacitats per dissenyar, implementar i gestionar plans de participaci&oacute; per a les seves entitats.El curs estar&agrave; dividit en 6 sessions que es desenvoluparan entre els dies <strong>1 d&rsquo;octubre i 30 de novembre</strong>, i coordinat pel Dr. Marc Par&eacute;s de l&#39;IGOP-UAB, responsable dels continguts i la programaci&oacute;. El curs constar&agrave; de 6 sessions presencials de 3 hores cadascuna, si b&eacute; algunes activitats requeriran treball fora de l&#39;aula amb les associacions per a les quals es vol dissenyar el pla de participaci&oacute;. Totes les sessions es desenvoluparan el mateix dia de la setmana. Un grup de dijous en horari de tarda (de 16,30 a 19,30h) i un segon grup els dimecres en horari de mat&iacute; (de 10 a 13h) o en horari de tarda (de 16,30 a 19,30) a determinar segons demanda dels inscrits.&Eacute;s totalment gratu&iuml;t ja que est&agrave; finan&ccedil;at pel Programa d&#39;Innovaci&oacute; i Qualitat Democr&agrave;tica del Departament de Governaci&oacute; i Relacions Institucionals i hi ha temps per inscriure&rsquo;s fins el dia 21 de setembre.<strong>Continguts</strong> (consultar el<a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=c580cb8bb66c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=c580cb8bb66c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'> programa detallat</a>)

&bull; Sessi&oacute; 1. Associacions i qualitat democr&agrave;tica: una mirada general

&bull; Sessi&oacute; 2. El paper de les associacions: una mirada cap enfora

&bull; Sessi&oacute; 3. El funcionament de les associacions: una mirada cap endins

&bull; Sessi&oacute; 4. Els plans de participaci&oacute;: un instrument de foment de la participaci&oacute;

&bull; Sessi&oacute; 5. Continguts dels Plans de participaci&oacute;

&bull; Sessi&oacute; 6. Comunicaci&oacute;, mobilitzaci&oacute;, transpar&egrave;ncia i avaluaci&oacute;


Dijous, 4 de Octubre
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Universitat de Vic
Resum: Presentació del llibre: “Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors culturals i espirituals”
Descripció:

Es presentar&agrave; el llibre: &ldquo;<strong>Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors culturals i espirituals&rdquo;</strong>, del Dr. Josep Gordi. Posterioment es realitzar&agrave; una taula rodona: &ldquo;Quin &eacute;s el paper dels arbres mediterranis en la societat actual?&rdquo;, moderada per la Dra. Carme Casas en la que hi participaran el Dr. Jordi Camprodon, el Dr. Ramon Pinyol i el Dr. Salvador Sim&oacute;.<strong>Qu&egrave; hi trobareu en la lectura d&#39;aquest llibre?</strong>

Doncs un recorregut cultural i espiritual al voltant dels principals arbres mediterranis. En primer lloc, s&#39;explica breument l&rsquo;evoluci&oacute; biogeogr&agrave;fica dels arbres per la mediterr&agrave;nia, producte sobretot&nbsp; de l&rsquo;acci&oacute; militar i comercial de la societat. Un dels resultats de la hist&ograve;ria &eacute;s que alguns arbres han vist redu&iuml;da la seva &agrave;rea de distribuci&oacute;, altres l&rsquo;han vist engrandida i altres han aparegut de nou colonitzant o envaint nous territoris en funci&oacute; de criteris econ&ograve;mics i/o est&egrave;tics. En segon lloc, es ressegueix el paper dels arbres en la mitologia i la literatura cl&agrave;ssica i, tot seguit, n&rsquo;explica els valors espirituals dels arbres a la religi&oacute; cristiana i musulmana. En tercer lloc, es parla dels arbres en el folklore, aix&iacute; com de la seva valoritzaci&oacute; social i, fins i tot, pol&iacute;tica. En quart lloc, el llibre s&#39;endinsa en el paper dels arbres dins la literatura.Activitat gratu&iuml;ta i oberta a tothom!Aquesta activitat s&#39;emmarca en la <a href='http://www.landlifeweek.eu/ca/events/presentacio-del-llibre-els-arbres-mediterranis-un-recorregut-pels-seus-valors-culturals-i-espirituals-de-josep-gordi/' target='_blank'>Setmana Europea de Cust&ograve;dia del Territori</a>.Organitzat per: Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori i Universitat de Vic
Divendres, 5 de Octubre
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Manresa
Resum: Taula de Formació sobre Community Management
Descripció: Aquesta taula forma part del programa formatiu per entitats Fet a mida: adquirint eines per fer m&eacute;s eficient la comunicaci&oacute; en el nostre dia a dia.Divendres 5 d&#39;octubre de 2012

Hora: de 18 a 21

Lloc: Fira Ecoviure. Fira de Manresa. Pol&iacute;gon Industrial Els Dolors, s/n. ManresaInscripci&oacute; obligat&ograve;ria i gratu&iuml;ta. Places limitades, amb <strong>prioritat a persones d&#39;entitats ambientals</strong>. Telf: 622 23 06 55 cst@centresostenibilitat.cat
Dissabte, 13 de Octubre
Hora: 9:30 - 14:30
Lloc: Riudarenes
Resum: Sortida tècnica custòdia agrària
Descripció: <span style='color:#006400;'><strong>SELVIA: AGRICULTURA ECOL&Ograve;GICA DE PROXIMITAT PER LA CONSERVACI&Oacute; DE LA BIODIVERSITAT</strong></span>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<strong>Data:</strong> 13 d&rsquo;octubre de 2012

<strong>Horari:</strong> de 9:30 a 14:00

<strong>Punt de trobada:</strong> Fundaci&oacute; Emys (Ctra. Santa Coloma 12 1r 1a, Riudarenes, la Selva) <a href='https://maps.google.es/maps?q=Fundaci%C3%B3+Emys&amp;hl=ca&amp;ie=UTF8&amp;sll=41.984473,2.840401&amp;sspn=0.143678,0.338173&amp;t=h&amp;hq=Fundaci%C3%B3+Emys&amp;z=11&amp;iwloc=A' target='_blank'>mapa</a>

<strong>Aforament m&agrave;xim:</strong> 25 persones (Cal inscripci&oacute; a <a href='agraria@custodiaterritori.org'>agraria@custodiaterritori.org</a>)

A la sortida es visitar&agrave; el projecte Selvia, liderat per a la <a href='http://www.fundacioemys.com/' target='_blank'>Fundaci&oacute; Emys</a>, pel foment de l&rsquo;alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica de proximitat, de qualitat i amb valor afegit. Amb l&#39;idea de fomentar una economia lligada a les produccions agr&iacute;coles i ramaderes es posen en marxa dues figures:- La Cooperativa Agroecol&ograve;gica de la Selva, una agrupaci&oacute; de productors ecol&ograve;gics de la Selva i els voltants que es comprometen, mitjan&ccedil;ant un conveni de cust&ograve;dia a conservar la biodiversitat dels espais cultivats.

- Alhora, amb la intenci&oacute; de fomentar la tra&ccedil;abilitat i la m&agrave;xima qualitat en l&#39;alimentaci&oacute; ecol&ograve;gica, l&#39;Associaci&oacute; de Consumidors Econselvia, enfocada al consum de productes de la Cooperativa i que alhora desenvolupa una tasca de formaci&oacute; i assessorament al consumidor.<strong>PROGRAMA</strong>9:30h- Trobada a la seu de la Fundaci&oacute; Emys (Riudarenes).10:00h- Visita a l&#39;Hort de la Selva: Visita als productors amb el t&egrave;cnic del projecte i un voluntari jur&iacute;dic de la Fundaci&oacute; Emys per descriure&#39;ns el model de conveni de cust&ograve;dia desenvolupat, la percepci&oacute; dels productors i els valors de conservaci&oacute;.11:30h- Pausa caf&egrave; amb de Sorrencs ecol&ograve;gics.12:00h- Visita a Can Moragues.12:30h- Cas pr&agrave;ctic de brainstorming conjuntament amb el voluntari responsable del projecte CanMoraguesMMXII de gesti&oacute; sostenible ideal de la finca per la compatibilitzaci&oacute; dels usos previstos.13:30h- Degustaci&oacute; de productes ecol&ograve;gics de Selvia.14:00h- Dinar de p&iacute;cnic ecol&ograve;gic preparat per Can Llonga (opcional, entre 12 i 15 &euro; demanar-ho en el moment de la inscripci&oacute;).Consulteu el <a href='/mm/file/noticies/121013_SortidaTecnicaGTCA.pdf' target='_blank'>programa detallat</a> per a m&eacute;s informaci&oacute; de la sortida i el projecte.La sortida est&agrave; organitzada pel <a href='https://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a>.
Dimarts, 16 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Aula Magna de la Universitat de Vic
Resum: Jornada Aigua, Usos i Coneixement
Descripció: L&rsquo;esdeveniment, que tindr&agrave; lloc a l&rsquo;aula Magna de la UVic, buscar&agrave; propiciar el debat a l&rsquo;entorn de l&rsquo;&uacute;s eficient del recurs h&iacute;dric i de l&rsquo;an&agrave;lisi de la gesti&oacute; de l&rsquo;aigua a Catalunya.L&rsquo;acte, adre&ccedil;at a amplis sectors de la societat, comptar&agrave; amb la participaci&oacute; de destacades personalitats lligades al m&oacute;n p&uacute;blic, cient&iacute;fic i cultural, i des de diversos punts de vista aprofundir&agrave; en la consci&egrave;nciaci&oacute; mediambiental.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el<a href='/mm/file/noticies/121016_jornada_aigua_usos.pdf' target='_blank'> Programa de la Jornada</a>.


Dijous, 18 de Octubre
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Castell de Montesquiu
Resum: Jornada tècnica: ocupació i emprenedoria als espais naturals
Descripció: Els espais naturals poden ser una font de creaci&oacute; d&#39;ocupaci&oacute; i activitat econ&ograve;mica. L&#39;ecoturisme, l&#39;educaci&oacute; ambiental,&nbsp; el lleure i les activitats esportives esdevenen peces clau cap a l&#39;economia verda. Amb aquesta jornada es vol presentar diferents iniciatives i projectes innovadors que mostrin com poden coexistir la preservaci&oacute; dels espais rurals i naturals i el desenvolupament econ&ograve;mic i sostenible del territori.Aquesta jornada s&#39;adre&ccedil;a especialment a responsables pol&iacute;tics i t&egrave;cnics de promoci&oacute; econ&ograve;mica i medi ambient d&#39;ajuntaments, consells comarcals i consorcis.A aquesta jornada li seguiran dues m&eacute;s dedicades a &#39;La nova PAC: una oportunitat per al desenvolupament local i els productes de proximitat&#39; (8 de novembre) i &#39;Recursos digitals i espais naturals&#39; (29 de novembre).Consulteu el programa detallat de la Jornada a la <a href='http://www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1833' target='_blank'>web de Diputaci&oacute; de Barcelona</a>.<strong>PROGRAMA</strong>

09:30 h Recepci&oacute; dels assistents i lliurament de la documentaci&oacute;

09:45 h Inauguraci&oacute; de la jornada

10:00 h An&agrave;lisi econ&ograve;mica del conjunt d&#39;equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputaci&oacute; de Barcelona

10:30 h La Xarxa Agrosocial de la fundaci&oacute; Catalunya Caixa: un projecte per fomentar l&#39;emprenedoria en entorns rurals

11:00 h Pausa caf&egrave;

11:30 h Gesti&oacute; sostenible rural: implantaci&oacute; de la responsabilitat social a les organitzacions dels territoris l&iacute;der

11:50 h Gesti&oacute; del centre cultural de la Casanova de l&#39;Obac

12:10 h Estrat&egrave;gia per a la dinamitzaci&oacute; tur&iacute;stica al Parc del Castell de Montesquiu

12:30 h Ruralactiva.net: una plataforma d&#39;emprenedoria rural

12:50 h L&#39;Olivera Cooperativa: territori, inclusi&oacute; social i generaci&oacute; d&#39;activitat econ&ograve;mica

13:10 h El parc de les olors de Vallmanya

13:30 h Debat

14:00 h Fi de la jornada
Dissabte, 20 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Taller sobre les línies de col·laboració entre entitats i empreses
Descripció: L&#39;empresa Valores i M&agrave;rketing organitzar&agrave; un<strong> taller sobre les l&iacute;nies de col&middot;laboraci&oacute; entre entitats i emprese</strong>s, concretament, sobre els elements que les entitats han de tenir en compte per oferir propostes de col&middot;laboraci&oacute; atractives a les empreses.El taller, reconegut pel Pla de Formaci&oacute; del Voluntariat de Catalunya, proporcionar&agrave; continguts te&ograve;rics i pr&agrave;ctics que ajudaran a apropar les entitats a les empreses i sol&middot;licitar, aconseguir i <strong>fidelitzar la col&middot;laboraci&oacute; amb aquest sector</strong>.Tres de les entitats participants optaran a rebre un proc&eacute;s de tutoria gratu&iuml;t per al desenvolupament del seu pla de captaci&oacute; de fonsHorari: de 10 a 17:30h (intensiu, inclou dinar)

Durada: 6h

Lloc: Escola de l&rsquo;Esplai de Girona, C. Antic de Roca, 38 2n

Preu: 25&euro;

Contacte: escolaesplai@fundacioesplaigirona.org&nbsp; i tel&egrave;fon. 972 249325


Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Sant Vicenç de Torelló
Resum: Com contribueix la comunicació a la defensa del territori?
Descripció: Aquesta secci&oacute; de les trobades pret&eacute;n exposar i analitzar de forma molt pr&agrave;ctica els models de comunicaci&oacute; interna i externa habitualment m&eacute;s utilitzats per les entitats del TSA i analitzar la seva efic&agrave;cia. Tamb&eacute; pret&eacute;n compartir les experi&egrave;ncies de les diverses entitats TSA i debatre sobre nous sistemes, vinculats especialment a les noves tecnologies de la informaci&oacute; i la comunicaci&oacute;, que permetin enriquir el debat entre els participants.Les trobades estan orientades a aquelles entitats del TSA que treballen temes ambientals territorials (de vegueria i comarcals) i a les entitats del TSA que treballen per a la defensa ambiental.<u><strong>Programa provisional</strong></u> (<a href='http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/tsa_cat/tsacat4/programa_trobada1.pdf' target='_blank'>descarregar en PDF</a>)- Presentaci&oacute;- Taula 1: Models de comunicaci&oacute; (1 hora)

<em>Models de comunicaci&oacute; interna i externa m&eacute;s utilitzats per les entitats del TSA

Modera: Ramon Minoves, Vall del Ges

Experi&egrave;ncia 1: El model de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori

Experi&egrave;ncia 2: El model de la Vall del Ges/Bosc Verd

Experi&egrave;ncia 3: El model de l&#39;IAEDEN/Grup de Defensa del Territori</em>- Debat: L&#39;aplicaci&oacute; de nous sistemes disponibles vinculats a les TICs (1 hora)

<em>Jaume Albaig&eacute;s</em>- Descans- Taula 2: Treballs en xarxa - Treball en xarxa i banc de recursos

<em>Modera: Josep-Llu&iacute;s Moner, CEPA

Captaci&oacute; de fons de forma aut&ograve;noma (IPCENA)

Plataformes virtuals i d&#39;intercanvi (O3SAC)

Avaluaci&oacute; de projectes i activitats de les entitats (SCEA)

Recursos de recerca, t&egrave;cnics, coneixements, ... (CEPA, UB)

Organitzaci&oacute; (ANG i GEPEC)

Campanyes (ADENC)</em>- Clausura
Dilluns, 22 de Octubre
Hora: Event diario
Resum: Curs - L'accés a la informació ambiental, un dret bàsic per exercir en el camí de la transformació
Descripció: Les noves tecnologies d&#39;informaci&oacute; i comunicaci&oacute; fan possible l&#39;accessibilitat universal a la informaci&oacute; ambiental, per&ograve; cal que les mateixes administracions s&#39;imposin complir amb aquesta obligaci&oacute;. L&#39;aplicaci&oacute; d&#39;aquestes noves tecnologies als sistemes d&#39;informaci&oacute; geogr&agrave;fica possibiliten copsar la complexitat de la realitat en capes d&#39;informaci&oacute;. Aproximar-nos a aquesta realitat sembla m&eacute;s f&agrave;cil, per&ograve; tamb&eacute; correm el risc d&#39;ofegar-nos en un mar de dades.<strong>Eixos tem&agrave;tics del curs</strong>

- Acc&eacute;s a la informaci&oacute; ambiental. Drets i deures de les administracions i de la ciutadania. La informaci&oacute; ambiental a l&#39;administraci&oacute; europea, de l&#39;estat, de la Generalitat, de diputacions i local. La consulta telem&agrave;tica.

- Acc&eacute;s a l&#39;assist&egrave;ncia jur&iacute;dica gratu&iuml;ta.

- El dret a la bona administraci&oacute;.

- Sistemes d&#39;informaci&oacute; geogr&agrave;fica (SIG). Introducci&oacute; i serveis disponibles. Introducci&oacute; a l&#39;&uacute;s i aplicacions m&ograve;bils.

- La comunicaci&oacute; virtual, eina per la millor cohesi&oacute; i coordinaci&oacute; del sector ambiental de Catalunya (persones i entitats).<strong>Lloc i requeriments</strong>

El curs es realitza a dist&agrave;ncia. La pres&egrave;ncia &eacute;s nom&eacute;s virtual. Els inscrits s&#39;hauran de despla&ccedil;ar a algun dels punts de distribuci&oacute; territorial arreu de Catalunya (l&#39;organitzaci&oacute; en facilitar&agrave; la relaci&oacute;) o b&eacute; hauran de disposar d&#39;un ordinador multim&egrave;dia (cambra, altaveus i micr&ograve;fon) amb programari Windows o Mac.Aquest curs va dirigit a persones que treballin o col&middot;laborin amb entitats del tercer sector ambiental i vulguin ampliar coneixements per millorar l&#39;acci&oacute; ambiental.<strong>Hores lectives</strong>

8 sessions de 3 hores. Total d&#39;hores lectives 24 hores

Sessions dilluns i dimecres: 22, 24 i 29 d&#39;octubre, i 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 2012.

Durada de les sessions 3h. Horari de 19 a 22 hPer a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el <a href='/mm/file/noticies/121022_curs_acces_info_ambiental.pdf' target='_blank'>programa del curs</a>.


Dijous, 25 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Global Ecoforum 2012
Descripció: El Global Eco Forum &eacute;s una trobada internacional sobre sostenibilitat que promou el di&agrave;leg, la reflexi&oacute; i la interacci&oacute; entre els diferents grups d&#39;inter&egrave;s - multistakeholder de les nostres societats i, per la seva naturalesa global, &eacute;s una cita imprescindible per als l&iacute;ders d&#39;opini&oacute; i actors del canvi cap a la sostenibilitat a la regi&oacute; Euromediterr&agrave;nia.Aquesta cinquena edici&oacute; del Global Eco Forum s&#39;emmarca en un context de consolidaci&oacute; de les persistents crisis, ambientals, socials i econ&ograve;miques. L&#39;estat del planeta, analitzat exhaustivament en el recent simposi &ldquo;Planet Under Pressure&rdquo; s&#39;acosta perillosament cap a un punt d&#39;inflexi&oacute; (tipping point) desconegut. Les protestes socials al voltant del m&oacute;n segueixen exigint a crits noves maneres de participar i decidir. A pesar de les enormes ajudes, el sistema econ&ograve;mic no aconsegueix sortir del seu estat estructural de debilitat i inestabilitat permanent.En aquest context la regi&oacute; mediterr&agrave;nia apareix com un reflex, a petita escala, de les oportunitats i reptes de la sostenibilitat global. T&eacute; el potencial hum&agrave;, cultural i hist&ograve;ric per a ser un &agrave;rea de prosperitat i pau sostenible. Per&ograve; tamb&eacute; sofreix dram&agrave;ticament l&#39;impacte del canvi clim&agrave;tic i viu cada dia tensions creixents d&#39;acc&eacute;s als escassos i valuosos recursos naturals vitals per al desenvolupament hum&agrave;.El Global Eco Forum 2012 segueix explorant i reflexionant sobre aquests desafiaments i intenta imaginar solucions radicalment innovadores basades en la col&middot;laboraci&oacute; i aliances entre els diferents sectors de la societat: tercer sector, cient&iacute;fics i acad&egrave;mics, m&oacute;n empresarial i governs p&uacute;blics.El Global Ecoforum &eacute;s organitzat per <a href='http://www.eco-union.org/index.php/ca' target='_blank'>Eco-union</a>.Consulteu el <a href='http://www.global-ecoforum.org/ca/programa.html' target='_blank'>programa preliminar</a> i les tarifes de les<a href='http://www.global-ecoforum.org/ca/inscripcions.html' target='_blank'> inscripcions</a>.
Dimecres, 31 de Octubre
Hora: 9:00 - 13:00
Lloc: Museu del Ter, Manlleu
Resum: Jornada Concessions d'ús del Domini Públic Hidràulic per a la custòdia d'espais aquàtics
Descripció: Jornada organitzada des del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Fluvial de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori per debatre el tema de les <strong>Concessions d&#39;&uacute;s del Domini P&uacute;blic Hidr&agrave;ulic per a la cust&ograve;dia d&#39;espais aqu&agrave;tics.</strong>Es far&agrave; al <a href='http://www.mitmanlleu.org/' target='_blank'>Museu del Ter</a> (Manlleu, Osona) el <strong>31 d&#39;octubre de 2012</strong>, de 9 del mat&iacute; a la 1 del migdia.Consulteu el <a href='/mm/file/iniciatives/Jornada_DPH_custodia_aquatica311012.pdf' target='_blank'>programa detallat</a>.La <strong>inscripci&oacute; a la jornada &eacute;s gratu&iuml;ta</strong>, per&ograve; es prega <strong>confirmaci&oacute; d&rsquo;assist&egrave;ncia</strong> a <a href='mit@mitmanlleu.org'>mit@mitmanlleu.org</a> o trucant al T 93 851 51 76.

Gràcies a PHP iCalendar