agenda - Juny de 2012

Juny de 2012

agenda Calendari
Divendres, 1 de Juny
Hora: 18:00 - 19:00
Lloc: Torre Jussana - Barcelona
Resum: 18è Fòrum de les Associacions
Descripció: Els dies 1 i 2 de juny comença el 18è Fòrum de les Associacions dedicat al finançament associatiu per debatre i conèixer alternatives i altres formules d’afrontar el futur.El Fòrum La Primavera de les Associacions és un espai creat amb l’objectiu d’intercanviar coneixement entorn a temes actuals a través de les experiències de les entitats i d’experts del sector. Enguany aquest espai de debat arriba a la 18na edició amb el suport del Consell Municipal d'Associacions de Barcelona i organitzat per Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions de Barcelona. El tema d'aquesta edició és el finançament associatiu per debatre i conèixer alternatives de la mà de diversos experts en finançament associatiu, mecenatge, fundraising i banca ètica.Totes les entitats de la ciutat poden participar en aquestes xerrades i debats, només cal realitzar una preinscripció gratuïta i animar-se a participar en aquest debat sobre les perspectives de futur del finançament associatiu. El Fòrum es durà a terme a Torre Jussana el divendres 1 de juny de 18h a 22h i el dissabte 2 de juny, de 10h a 14h i s’ha posat a disposició dels assistents una ludoteca on deixar les criatures.
Divendres, 8 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Espai Rural de Gallecs
Resum: VII Reunió de la xct
Descripció: El divendres 8 i dissabte 9 de juny de 2012 celebrarem la<strong> VII Reuni&oacute; de la xct</strong> a Mollet del Vall&egrave;s i a l&#39;espai rural de Gallecs, que organitzem conjuntament amb el <a href='http://www.espairuralgallecs.cat/cat/index.php' target='_blank'>Consorci de Gallecs</a>.<strong>Podeu trobar tota la informaci&oacute; de la VII Reuni&oacute; a <a href='http://www.xct.cat/viireunio' target='_blank'>www.xct.cat/viireunio</a></strong>Aquesta edici&oacute; la dedicarem especialment a parlar de diferents aspectes de<strong> l&#39;economia de la cust&ograve;dia del territori</strong>, en un sentit ampli del terme. Des de noves vies de finan&ccedil;ament per a les entitats de cust&ograve;dia, el finan&ccedil;ament de les iniciatives de cust&ograve;dia, fins a la valoritzaci&oacute; de les externalitats positives generades.&nbsp;Tot i el canvi de format, continuar&agrave; sent una reuni&oacute; plena de nous coneixements, aven&ccedil;os, espais de debat i intercanvi, etc. En definitiva, una reuni&oacute; per continuar teixint xarxa entre tots i totes i fer avan&ccedil;ar la cust&ograve;dia del territori.Ens podreu seguir a trav&eacute;s de twitter amb l&#39;etiqueta<strong> #7rxct</strong>.
Dissabte, 9 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Palma de Mallorca
Resum: Curs d'estiu 'Com podem participar a la conservació del nostre patrimoni'
Descripció: Aquest curs pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer la situaci&oacute; actual del territori de les Illes, que es troba condicionat per un abandonament i canvi d&#39;usos del s&ograve;l, i oferir a la vegada f&oacute;rmules innovadores per garantir la conservaci&oacute; del patrimoni. El curs compta amb diferents metodologies docents. Les dues primeres sessions s&oacute;n classes te&ograve;riques, amb un espai al final de cada sessi&oacute; dedicat al debat i a la participaci&oacute; de l&#39;alumnat. La quarta sessi&oacute; tamb&eacute; comen&ccedil;a amb una explicaci&oacute; te&ograve;rica, per&ograve; la segona part &eacute;s un taller pr&agrave;ctic de disseny i negociaci&oacute; d&#39;acords de cust&ograve;dia. Finalment, tamb&eacute; hi haur&agrave; una visita in situ al lloc de dos acords de cust&ograve;dia en col&middot;laboraci&oacute; amb les entitats de cust&ograve;dia i els propietaris que hagin subscrit l&#39;acord.<strong>Programa del curs</strong>

Primera sessi&oacute;. Valors ambientals de les Illes Balears i an&agrave;lisi de l&#39;estat de conservaci&oacute;. (4,5 h)

Segona sessi&oacute;. La cust&ograve;dia del territori, com a eina de participaci&oacute; activa en la conservaci&oacute;. (4,5 h)

Tercera sessi&oacute;. La cust&ograve;dia del territori en l&#39;&agrave;mbit estatal i europeu. Oportunitats. (4,5 h + 1 h)

Quarta sessi&oacute;. Disseny, negociaci&oacute; i seguiment d&#39;acords de cust&ograve;dia del territori. An&agrave;lisi de casos. (4,5 h)

Cinquena sessi&oacute;. Visita de camp. (6 h)http://sac.uib.es/estiu/cursos/Com-podem-participar-en-la-conservacio-del-nostre.cid244743<strong>Del 9 al 13 de juliol de 2012</strong> a l&#39;aula 8 de l&#39;edifici Sa Riera. c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.

Nombre de places: 55

Organitzat conjuntament entre la Universitat de les Illes Balears i l&#39;ICTIB.
Dimecres, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Fira Barcelona
Resum: Taula Rodona: “Emprenedoria social en l'economia verda del territori: visió des la custòdia del territori”
Descripció:

<img alt='' src='/i-images/200/70/mm/image/img_c30/logo_biz.jpg' style='width: 200px; height: 70px; margin: 10px; float: left;' />Els propers 13 i 14 de juny es celebra a Barcelona el <span style='color:#009900;'><strong>Bizbarcelona, solucions per a emprenedors i empreses</strong></span> al recinte de Montju&iuml;c de Fira de Barcelona.La xct hi tindr&agrave; pres&egrave;ncia en el<a href='http://www.bizbarcelona.com/portal/appmanager/efiraSalones/S092012?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P81201168591319033517569' target='_blank'> bloc d&#39;Innovaci&oacute;</a> amb la Taula Rodona: <span style='color:#009900;'><strong>&ldquo;Emprenedoria social en l&#39;economia verda del territori: visi&oacute; des la cust&ograve;dia del territori&rdquo;</strong></span> el dimecres 13 de juny de 13h a 14h a la Sala N&ordm;5 del Palau 5. (nota: al programa oficial el t&iacute;tol est&agrave; resumit: Emprenedoria en l&#39;economia verda del territori).L&#39;acte ser&agrave; un di&agrave;leg entre representants d&rsquo;entitats membres de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori que explicaran i posaran en valor com la conservaci&oacute; del territori i la seva biodiversitat esdevenen un &agrave;mbit innovador i emprenedor que genera noves oportunitats de negoci en l&rsquo;economia social i rural (h&agrave;bitats naturals, economia verda, ecoturisme, etc.). Comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de:<div style='margin-left: 40px;'>
    - <strong>Claus de l&rsquo;emprenedoria social en la cust&ograve;dia del territori.</strong> Sr. Jordi Pietx, director Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori i emprenedor social de la xarxa internacional Ashoka.</div>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - <strong>Valoritzaci&oacute; d&rsquo;h&agrave;bitats i productes agraris a la plana de la Selva.</strong> Sr. Marc Vilahur, director Fundaci&oacute; Emys.</div>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - <strong>Ecoturisme des de la cust&ograve;dia del territori. </strong>Sr. Pere Garet, finca La Font a Llu&ccedil;&agrave;.</div>
<div style='margin-left: 40px;'>
    - <strong>Projecte integral d&rsquo;emprenedoria en la cust&ograve;dia del territori.</strong> Sr. Joan Vives, L&rsquo;Hort de la S&iacute;nia del Gaia.</div>


Totes aquelles persones interessades en assistir al Sal&oacute;, poden fer &uacute;s del codi promocional per a descomptes en l&rsquo;entrada que han facilitat a la xct com a entitat que hi participa:&nbsp;

<div style='text-align: center;'>
    XN536GHW

    8&euro; en comptes de 12&euro; on-line

    10&euro; en comptes de 15&euro; in situ</div>


<strong>Sobre el Bizbarcelona</strong>

El <a href='http://www.bizbarcelona.com/' target='_blank'>Bizbarcelona</a> concentra en 2 dies el capital emprenedor i de suport a les empreses que volen fer cr&eacute;ixer el seu negoci, i els inversors que busquen nous negocis i franqu&iacute;cies amb potencial d&rsquo;&egrave;xit. (13 i 14 de juny).

L&rsquo;esdeveniment reunir&agrave;&nbsp; solucions per a empreses o per a qui tingui un projecte empresarial en l&rsquo;&agrave;mbit de:

Finan&ccedil;ament| Innovaci&oacute;| Internacionalitzaci&oacute; i exportaci&oacute; | Estrat&egrave;gia i Gesti&oacute; Empresarial | Vendes|&nbsp; Optimitzaci&oacute; de recursos |&nbsp; Eines de m&agrave;rqueting i comunicaci&oacute;| Franquicies|&nbsp; Habilitats Directives

L&rsquo;edici&oacute; anterior (2011) destaca pels seus 14.000 visitants, 120 confer&egrave;ncies i va establir 875 contactes d&rsquo;inversi&oacute;.

M&eacute;s informaci&oacute; a la <a href='http://www.bizbarcelona.com/' target='_blank'>web del Sal&oacute;</a>.
Dijous, 14 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Lleida
Resum: III Jornades de conservació de la flora
Descripció: Les Terceres <strong>Jornades de Conservaci&oacute; de Flora</strong>, que se celebraran els propers dies 14, 15 i 16 de juny de 2012 a Lleida pretenen consolidar la participaci&oacute; d&#39;experts i professionals en el camp de la conservaci&oacute;. S&oacute;n continuadores de les celebrades anteriorment a Blanes l&#39;any 2008 (I Jornades) i a Barcelona l&#39;any 2010 (II Jornades), que van comptar amb un gran &egrave;xit de participaci&oacute; i permetran avaluar els aven&ccedil;os assolits en els dos darrers anys en l&#39;&agrave;mbit de la conservaci&oacute; de la flora a Catalunya.Aquestes Jornades tractaran diversos aspectes relatius a <strong>l&#39;avaluaci&oacute; i diagn&ograve;stic de l&#39;estat de conservaci&oacute; de la flora, amenaces i riscos per a les esp&egrave;cies m&eacute;s fr&agrave;gils i susceptibles, estudis sobre la biologia de la conservaci&oacute;, monitoritzaci&oacute;, instruments de conservaci&oacute; in situ i ex situ, programes de conservaci&oacute; i projectes de futur</strong>. Ateses les afinitats flor&iacute;stiques existents entre el Pa&iacute;s Valenci&agrave;, les Illes Balears i Catalunya els organitzadors d&#39;aquestes III Jornades continuen apostant per tenir una amplia participaci&oacute; d&#39;experts i professionals de tots aquests &agrave;mbits geogr&agrave;fics.No obstant aix&ograve;, en aquesta nova edici&oacute; es volen plantejar dos nous f&ograve;rums de debat, a m&eacute;s dels aspectes de recerca cient&iacute;fica ja encetats en passades Jornades relatius a la conservaci&oacute; de la diversitat vegetal de plantes superiors. L&#39;un fa refer&egrave;ncia a potenciar els estudis sobre diagn&ograve;stic i conservaci&oacute; de plantes inferiors (algues, bri&ograve;fits, fongs i l&iacute;quens) i un segon en el que es vol debatre la gesti&oacute; de la flora en els espais agr&iacute;coles.
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Seu del Dept. de Territori i Sostenibilitat - Barcelona
Resum: Curs de comunicació amb empreses
Descripció: En el marc de les accions formatives previstes en el Pla d&rsquo;acci&oacute; 2011/12 dins del <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=921f0e00f959e210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD' target='_blank'>Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya</a>, s&rsquo;organitza un curs de capacitaci&oacute;-orientaci&oacute; per formar les entitats ambientals vers el di&agrave;leg i la negociaci&oacute; amb el m&oacute;n de l&rsquo;empresa, de cara a preparar relacions col&middot;laboratives entre aquest sector i el tercer sector ambiental, i que vol potenciar en el marc del projecte t&agrave;ndem.Aquest curs consta de tres blocs:

1.Sessi&oacute; inicial (6 hores): 14 de juny

2.Orientaci&oacute; i assessorament en l&iacute;nia

3.Grups de treball (una sessi&oacute; de 5 hores)Consulteu el <a href='http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Serveis%20i%20tramits/Agenda%20dactivitats/Llista%20dActivitats/2012/maig/10052012%20curs%20comunicaci%C3%B3%20empresa%20i%20entitat/Fitxa%20cURS%20comunicaci%C3%B3%20empresa%20i%20entitat%202.pdf' target='_blank'>Programa del curs</a>.
Dijous, 21 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Aix-en-Provence
Resum: IXème Conférence Internationale Droits de propieté, economie et environnement
Descripció: Igual que els anteriors vuit confer&egrave;ncies que se celebren des de 1996, el tema de la confer&egrave;ncia de 2012 &eacute;s analitzar la contribuci&oacute; dels drets de propietat o l&#39;&uacute;s i els instruments econ&ograve;mics (impostos, taxes, permisos negociables, etiquetes ...) com alternativa i / o complement de la regulaci&oacute; per garantir la gesti&oacute; sostenible dels recursos agr&iacute;coles i forestals i per satisfer les necessitats d&#39;una poblaci&oacute; Mundial estima que 9 mil milions de persones el 2050.A m&eacute;s de les mesures tradicionals d&#39;estabilitzaci&oacute; del mercat i suport als ingressos a les pol&iacute;tiques agr&iacute;coles i forestals es basen en l&#39;an&agrave;lisi dels problemes de la terra, la justificaci&oacute; ambiental i econ&ograve;mica per a la intervenci&oacute; p&uacute;blica. Les confer&egrave;ncies anteriors de ICREI ja han abordat algunes d&#39;aquestes q&uuml;estions, per&ograve; l&#39;agricultura i la silvicultura s&#39;han tractat nom&eacute;s en part i sense visi&oacute; de conjunt.Per tant, haur&agrave; d&#39;examinar les seg&uuml;ents q&uuml;estions:

&bull; Quin balan&ccedil; podem fer avui en dia els impactes sobre els recursos naturals per a les activitats agr&iacute;coles i forestals en relaci&oacute; amb q&uuml;estions clau com la gesti&oacute; dels recursos h&iacute;drics, la conservaci&oacute; la biodiversitat, la lluita contra el canvi clim&agrave;tic ...?

&bull; Com definir i avaluar els serveis agr&iacute;coles i forestals? Quines s&oacute;n les limitacions de la valoraci&oacute; economia d&#39;aquestes caracter&iacute;stiques?

&bull; Instruments econ&ograve;mics i els drets de propietat poden ser usats per promoure la gesti&oacute; sostenible dels recursos agr&iacute;coles i forestals?

&bull; Quines lli&ccedil;ons podem aprendre de les experi&egrave;ncies estrangeres de la utilitzaci&oacute; d&#39;instruments econ&ograve;mics i els drets de propietat en la gesti&oacute; sostenible dels recursos agr&iacute;coles i forestals?

&bull; Quin pot ser el paper dels arranjaments contractuals, pagaments per serveis ambientals, servituds ambientals? ....El repte &eacute;s dissenyar noves institucions jur&iacute;diques, pol&iacute;tiques econ&ograve;miques i socials que millorin el rendiment econ&ograve;mic i ambiental, alhora que protegeix les llibertats individuals i p&uacute;bliques. Ajustar els drets de propietat i els instruments econ&ograve;mics &eacute;s una tasca urgent si volem alimentar el m&oacute;n i protegir el medi ambient.L&#39;IDIOMA DE LA CONFER&Egrave;NCIA SER&Agrave; EL FRANC&Egrave;S I L&#39;ANGL&Egrave;S, AMB TRADUCCI&Oacute; SIMULT&Agrave;NIA ALS DOS IDIOMES.
Divendres, 22 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Llessui
Resum: Jornada Transhumància, medi ambient i turisme
Descripció: La Jornada Transhum&agrave;ncia, medi ambient i turisme que es realitzar&agrave; el 22 de juny, a Llessui, s&#39;emmarca dins de les Jornades de Transhum&agrave;ncia i vies pecu&agrave;ries a Catalunya, que organitza l&#39;Institut per al Desenvolupament i Promoci&oacute; de l&#39;Alt Pirineu i Aran, la Fundaci&oacute; del M&oacute;n Rural, i el Museu de les Terres de l&#39;Ebre.

A la jornada de Llessui es presentaran els &uacute;ltims resultats del Grup de Treball de Tranhum&agrave;ncia de Catalunya, i tenen com a objectiu generar debat sobre el potencial tur&iacute;stic de la xarxa de camins ramaders i la transhum&agrave;ncia a Catalunya, per posar en valor el patrimoni cultural i natural associat i dinamitzar socioecon&ograve;micament el territori.Us podeu descarregar el programa de la jornada <a href='http://www.idapa.cat/img/agendas/53/target_jornades_transhumncia_fmr_2012.pdf' target='_blank'>aqu&iacute;</a>Podeu fer la inscripci&oacute; <a href='http://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&amp;formkey=dGNkSGdndGxSa1JJUWlUa3pxQzE4QVE6MQ#gid=0' target='_blank'>aqu&iacute;</a>
Dimecres, 27 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: 3a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya
Descripció: Barcelona acollir&agrave; del 27 al 30 de Juny la 3&ordf; edici&oacute; de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, amb l&rsquo;objectiu de consolidar-se com l&rsquo;aparador ideal per a tots els actors (entitats, empreses i ciutadania) que prenen part en la RSE.- Dimecres 27 Juny, a la Casa Asia, inauguraci&oacute; oficial, Fira RSE, presentaci&oacute; de projectes innovadors i les conferencies SOC-ECO-AMB <a href='http://www.setmanarse.cat/fira-rse.php' target='_blank'>Programa FIRA</a>

- Dijous 28 Juny, Jornada del <a href='http://www.setmanarse.cat/voluntariat.php' target='_blank'>Voluntariat Corporatiu</a>

- Divendres 29 Juny, Dia de Portes Obertes, Cinef&ograve;rum i concert a l&rsquo;aire lliure a l&#39;Espai Francesca Bonnemaison.

- Dissabte 30 Juny, Tallers l&uacute;dics sostenibles per a grans i petits, a la F&agrave;brica del SolSi ets una entitat sense &agrave;nim de lucre, pots presentar el teu projecte a la web, i proposar una activitat de voluntariat per al dijous 28 de Juny per a rebre persones voluntaries que donguin suport a la teva tasca social Dia del voluntariat.
Hora: 8:45 - 9:45
Resum: Curset Pràctic 'Accessibilitat al Medi Natural'
Descripció: <strong><img alt='' src='/i-images/200/73/mm/image/imgnews/2012_4_6/120627_gepec_curset.png' style='border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; width: 200px; height: 73px; float: left;' />Perqu&egrave;?</strong>

El nombre i proporci&oacute; de persones amb necessitats especials &eacute;s m&eacute;s elevat del que hom s&#39;imagina. I el ritme de creixement d&#39;aquesta part de la poblaci&oacute;, incloent la gent m&eacute;s gran, s&#39;est&agrave; accelerant en els darrers anys. Les limitacions mentals, f&iacute;siques i sensorials tenen una diversitat molt gran tant en els nivells de depend&egrave;ncia, com en les seves tipologies.

Per contra, el nostre medi natural i les infrastructures i serveis relacionats, sovint exclouen, dificulten o limiten l&#39;acc&eacute;s i el gaudir a aquest sector de la poblaci&oacute;. Per altra banda, incloure aquest ventall cada cop m&eacute;s gran de les persones permet, alhora, fer m&eacute;s amable i hum&agrave; un servei o estructura a la resta de la poblaci&oacute;. Uns exemples? la mida de la lletra o les rampes enrasades.<strong>Com?</strong>

La metodologia que seguim el projecte &ldquo;Natura per a tothom&rdquo; del Grup d&#39;Estudi i Protecci&oacute; dels Ecosistemes del Camp- Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) &eacute;s ben simple. Abans de con&egrave;ixer eines t&egrave;cniques, hem d&#39;estar conven&ccedil;uts que cal realitzar-les i que ens beneficiarem totes i tots. D&#39;aquesta manera, durant el curset, es far&agrave; un recorregut vivencial molt intensiu que intentar&agrave; posar-vos en la pell de les persones excloses. Acte seguit es faran nocions b&agrave;siques molt importants a l&#39;hora de treballar de cara al p&uacute;blic o b&eacute; de cara a realitzar modificacions f&iacute;siques d&#39;infraestructures o del medi natural. Finalment, es comentaran casos reals dels propis participants i es&nbsp;donaran recursos per a poder-los usar.Dimecres 27 de juny, de 8h45&#39; a 13h45&#39;

A la Seu del Parc Natural dels Ports. Roquetes.

Preu: 40&euro;

Es lliurar&agrave; certificat acreditatiu

Orientat a professionals i empresaris amb tracte al p&uacute;blic i/o que han de realitzar modificacions f&iacute;siques de l&#39;entorn per a fer-lo m&eacute;s adaptat dels sectors p&uacute;blic, turisme, urbanisme, benestar social, educaci&oacute;, obres, etc.Inscripcions i informaci&oacute;: ramonf1966b@gmail.com&nbsp; telf. 675384707
Dijous, 28 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Solsonès)
Resum: Seminari. Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Descripció:

El dijous 28 de juny tindr&agrave; lloc al <a href='http://www.ctfc.cat/' target='_blank'>Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya</a> (Solsona) un Seminari sobre la <strong>nova proposta de programaci&oacute; de Fons FEDER</strong> i les <strong>oportunitats futures que comporta per a la biodiversitat i el patrimoni natural</strong>.Trobareu tota la informaci&oacute; al programa de la jornada:

http://www.ctfc.cat/docs/120628_Presentacio_SURF_%20v6.pdfAquest Seminari, organitzat conjuntament entre el Centre Tecnol&ograve;gic Forestal de Catalunya, el <a href='http://www.cedricat.cat/presentacio.php' target='_blank'>Centre de Desenvolupament Integrat Rural de Catalunya</a> i l<a href='http://www.arca-dr.cat/' target='_blank'>&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Iniciatives Rurals de Catalunya</a>, el dedicarem a <strong>parlar</strong> i <strong>debatre </strong>de la nova programaci&oacute; del Fons FEDER (2014-2020) i de les oportunitats que comporta en l&rsquo;&agrave;mbit de la conservaci&oacute; i del patrimoni natural tant per a les entitats privades i sense &agrave;nim de lucre com per a les institucions p&uacute;bliques o para-p&uacute;bliques.

Organitzarem a m&eacute;s una <strong>sessi&oacute; de networking</strong> al final del dia per tal de <strong>facilitar contactes i sin&egrave;rgies entre entitats</strong>, administracions locals i institucions participants al seminari de cara a la definici&oacute; d&rsquo;oportunitats futures en el marc de projectes FEDER en l&rsquo;&agrave;mbit de la biodiversitat i del patrimoni naturalEns podreu seguir a trav&eacute;s de twitter amb l&#39;etiqueta <strong>#federbiocat</strong>.
Hora: 8:30 - 9:30
Lloc: Auditori del Dept de Medi Ambient de Gencat. Av. Josep Tarradellas 2-6
Resum: XXX Jornada Corresponsables sobre RSE i Medi Ambient
Descripció: En aquesta Jornada es donar&agrave; a con&egrave;ixer les iniciatives sostenibles pioneres al nostre pa&iacute;s i a reflexionar entre totes les parts implicades, en concret, sobre els temes de debat de la Cimera Rio +20 i, en general, el model econ&ograve;mic actual i el seu impacte sobre el medi ambient.

Assist&egrave;ncia gratu&iuml;ta. Places limitades.

Inscripcions a la web www.corresponsables.com i a l&#39;enlla&ccedil;: <a href='http://eventos.corresponsables.com/jxxx-barcelona.php' target='_blank'>http://eventos.corresponsables.com/jxxx-barcelona.php</a><strong>Programa</strong>

<em>9.00h - 9.30h Inauguraci&oacute;n institucional</em>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Generalitat de Catalunya: Assumpta Farran, directora general de Calidad Ambiental

    MediaResponsable: Marcos Gonz&aacute;lez, director general y editor de Corresponsables</div>
<em>9.30h - 11.15h Mesa de debate sobre las estrategias medioambientales de las grandes y peque&ntilde;as empresas hacia un futuro sostenible</em>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Eroski: Gotzone Artabe, responsable de Medio Ambiente

    Heineken: Eduardo Zald&iacute;var, director de Comunicaci&oacute;n Corporativa

    Secretar&iacute;a de Presidencia y Relaciones Corporativas Ricoh Espa&ntilde;a: Eduard Farga, director de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios

    Torraspapel: Santiago Tesi, director de Marketing

    Modera: Mar&iacute;a Jos&eacute; S&agrave;rrias, jefa del Servicio de Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya</div>
<em>11.15h - 11.45h Pausa - caf&eacute;

11.45h - 13.30h Los grupos de inter&eacute;s reflexionan sobre los retos de R&iacute;o+20 que plantea la Econom&iacute;a Verde</em>
<div style='margin-left: 40px;'>
    ASPAPEL: Armando Garc&iacute;a-Mendoza, secretario general

    DNV Business Insurance: Juan Andr&eacute;s Salido, socio

    eco-union: J&eacute;r&eacute;mie Fosse, co-fundador y presidente. Director de Global Eco Forum

    Ecoemprenedors: Eugeni Castej&oacute;n, presidente

    Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori: Sandra Carreras, directora adjunta

    CECOT: Anna Delcl&oacute;s, directora

    Modera: Jordi Bigues, periodista ambiental</div>
<em>13.30h Clausura</em>
<div style='margin-left: 40px;'>
    Generalitat de Catalunya - Salvador Samitier, director de la Oficina de Cambio Clim&aacute;tico

    Ajuntament de Barcelona - Roman Llagostera, gerente de Medio Ambiente y Servicios Urbanos</div>

Dissabte, 30 de Juny
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Consorci del Lluçanès. Santa Creu de Jutglar
Resum: Jornada Tècnica sobre Alimenturisme i Rutes de Productes Agroalimentaris del Lluçanès
Descripció: La Jornada pret&eacute;n analitzar els criteris t&egrave;cnics que cal considerar a l&rsquo;hora d&rsquo;implantar un turisme agroalimentari lligat a un territori, donar a con&egrave;ixer diversos casos pr&agrave;ctics d&rsquo;&egrave;xit en mat&egrave;ria de difusi&oacute; del patrimoni agroalimentari lligat al seu territori, aix&iacute; com donar a con&egrave;ixer les accions de difusi&oacute; i promoci&oacute; que es duen a terme des del Consorci del Llu&ccedil;an&egrave;s.<strong>Programa</strong>

10.30-10.45&nbsp; Benvinguda i presentaci&oacute; de les Jornades

10.45-11.45&nbsp; Alimenturisme aplicat al territori del Llu&ccedil;an&egrave;s des del punt de vista t&egrave;cnic. Jordi Torras

11.45-12.30&nbsp; Com pot contribuir el turisme actiu en la consolidaci&oacute; dels productes agroalimentaris d&rsquo;un &agrave;mbit territorial? Ramon Sentmart&iacute;

12.30-13.00&nbsp; Experi&egrave;ncia pr&agrave;ctica de rutes visitables entorn aliments agroalimentaris. &quot;Vidr&agrave; Visita&quot;

13.00-13.30&nbsp; Taula rodona

13.30-15.00&nbsp; Dinar tast amb productes locals

15.00-15.30&nbsp; Presentaci&oacute; Rutes de productes agroalimentaris del Llu&ccedil;an&egrave;s

15.30-17.00&nbsp; Despla&ccedil;ament i visita a un productor-elaborador de la ruta de la llet

17.00-18.30&nbsp; Despla&ccedil;ament i visita a un elaborador de la ruta del pa

18.30-19.00&nbsp; Valoraci&oacute; i cloenda<strong>Ponents</strong>

Jordi Torras (creador del model de gesti&oacute; Alimenturisme&reg; o Turisme dels Aliments)

Ramon Sentmart&iacute; (director de Productes Locals).La Jornada es pot completar amb el curs on-line &ldquo;Alimenturisme: descobrir els aliments visitables a Catalunya&rdquo; que es far&agrave; del 25 de juny al 2 de juliol.

Gràcies a PHP iCalendar