agenda - Divendres, 11 de Novembre

Divendres, 11 de Novembre

agenda Calendari
Divendres, 11 de Novembre
Hora: Event diario
Lloc: C/ Nàpols, 346 1r. - 08025 Barcelona
Resum: Curs Comunicadors per al desenvolupament sostenible
Descripció: Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s&rsquo;<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>adre&ccedil;a a persones de l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicaci&oacute;</span>. Pret&eacute;n oferir eines de comunicaci&oacute; aix&iacute; com continguts espec&iacute;fics sobre l&rsquo;actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Objectius</span>

&bull; Con&egrave;ixer eines de comunicaci&oacute; a aquells professionals del m&oacute;n ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.

&bull; Con&egrave;ixer recursos als professionals del m&oacute;n de la comunicaci&oacute; perqu&egrave; puguin accedir a una informaci&oacute; acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.

&bull; Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.

&bull; Generaci&oacute; d&rsquo;una informaci&oacute; de qualitat propiciadora del debat p&uacute;blic i d&rsquo;opini&oacute; en temes claus de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica local i internacional en l&rsquo;&agrave;mbit del desenvolupament sostenible.

&bull; Contribuir a trencar les barreres que a&iuml;llen els problemes ambientals de l&rsquo;activitat social, cultural i econ&ograve;mica actual.El curs parteix d&rsquo;una metodologia pr&agrave;ctica i participativa que s&rsquo;estructurar&agrave; a trav&eacute;s de la plataforma virtual de formaci&oacute;. Aquesta plataforma pret&eacute;n afavorir l&rsquo;autoformaci&oacute; de l&rsquo;aprenent amb l&rsquo;assessorament del coordinador del curs.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Durada</span>: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d&rsquo;estudi, 18 hores de treball aut&ograve;nom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>preinscripci&oacute; abans de l'1de juliol.</span>

<div style='text-align: center;'>Aquest curs compta amb <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>un descompte de 50 euros per a les entitats de cust&ograve;dia membres de la xct.

</span></div>


Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/oferta-formativa/programatalia/comunicadors-per-al-desenvolupament-sostenible' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.


Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: II Congrés Europeu de Voluntariat
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    El<strong> <a href='http://www.voluntariat.org/tabid/108/articleType/ArticleView/articleId/37/language/ca-ES/II-Congres-Europeu-de-Voluntariat-Avancament-de-Programa.aspx' target='_blank'>II Congr&eacute;s Europeu de Voluntariat </a></strong>s&rsquo;estructurar&agrave; en dues fases: el pre-congr&eacute;s (obert virtual) i el congr&eacute;s (presencial), el qual tindr&agrave; lloc els dies 9,10 i 11 de novembre a Barcelona.

   

    El <strong>pre-congr&eacute;s</strong> vol ser un espai de participaci&oacute; adre&ccedil;at a totes les persones interessades en els temes de treball que recull el congr&eacute;s, amb independ&egrave;ncia de la seva posterior assist&egrave;ncia a la fase presencial,. Sobre la base de les pre-pon&egrave;ncies que es publicaran a l&#39;espai web, es pret&eacute;n la m&agrave;xima participaci&oacute; dels diversos agents (persones, sectors, pa&iuml;sos...), que a partir dels seus comentaris i aportacions han de poder garantir que en el desenvolupament final dels continguts i les propostes que arribin al congr&eacute;s presencial hi estiguin recollides i reconegudes totes les visions del sector. &Eacute;s essencial en aquesta fase la diversitat i representaci&oacute;. Aquesta fase del Congr&eacute;s es situar&agrave; entre mitjans de setembre i mitjans d&#39;octubre.

   

    El <strong>congr&eacute;s</strong> presencial tindr&agrave; lloc els dies, 9,10 i 11 de novembre. El dia 9 tindr&agrave; lloc l&rsquo;acte inaugural al Palau de la Generalitat, mentre que el dia 10 la din&agrave;mica s&rsquo;estructurar&agrave; en dos blocs (mat&iacute; i tarda) al World Trade Center Barcelona (WTC). El mat&iacute;, en format de plenari, situar&agrave; els diferents reptes en mat&egrave;ria de voluntariat, mentre que a la tarda, una estructura de tallers, permetr&agrave; treballar els continguts i propostes sortints del pre-congr&eacute;s.

   

    Podeu consultar el Programa del congr&eacute;s a <a href='http://congreseuropeuvoluntariat.gencat.cat/Programa.aspx' target='_blank'>http://congreseuropeuvoluntariat.gencat.cat/Programa.aspx</a>

   

    El dia 11, el congr&eacute;s pren una vessant pr&agrave;ctica integrant l&rsquo;activitat del <a href='http://www.marketplace.voluntaris.cat' target='_blank'>Market Place </a>que, organitzat per la <a href='http://www.voluntaris.cat/quisom' target='_blank'>Federaci&oacute; Catalana de Voluntariat Social </a>amb la col&middot;laboraci&oacute; del Departament de Benestar Social i Fam&iacute;lia , es podran con&egrave;ixer bones pr&agrave;ctiques de treball conjunt entre entitats i empreses.

    &nbsp;</div>
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: Museu Marítim - Barcelona
Resum: Market Place - El punt d'unió entre el món empresarial i el món social
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <img alt='' src='/i-images/200/150/mm/image/imgnews/2011_11/111111_marketplace.jpg' style='width: 163px; height: 122px; margin: 10px; float: left;' />

    El <a href='http://www.marketplace.voluntaris.cat' target='_blank'>Market Place</a> ser&agrave; un <strong>espai de trobada i networking entre empreses i entitats no lucratives</strong>. Aquest esdeveniment s&#39;enmarca dins del <a href='http://www.xct.cat/events/ca_ES/2011/11/09/01/ii-congres-europeu-de-voluntariat' target='_blank'>II Congr&eacute;s Europeu de Voluntariat</a>.</div>
<div style='text-align: justify;'>
   

   

   

   

    Les entitats hi poden participar de 2 maneres:

    - Estand compartit empresa-entitat on es visualitzar&agrave; l&#39;&egrave;xit de la col&middot;laboraci&oacute; en un projecte de Responsabilitat Social

    - Networking i establir contactes - speednetworking, taules de trobada i sales de reunions que facilitaran punts de trobada on les entitats podreu mostrar les vostres propostes per empreses.

   

    L&#39;entrada t&eacute; un preu especial de 20&euro; si es compra abans del 30 de setembre (via web). A partir del 30 de setembre tindr&agrave; un cost de 30&euro;. El 50% del cost de l&#39;entrada anir&agrave; destinat a un projecte que ser&agrave; escollit entre tots els assistents el mateix dia.</div>


M&eacute;s informaci&oacute; a la <a href='http://www.marketplace.voluntaris.cat' target='_blank'>web de Market Place</a>.Gràcies a PHP iCalendar