agenda - Dijous, 6 de Octubre

Dijous, 6 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 6 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: C/ Nàpols, 346 1r. - 08025 Barcelona
Resum: Curs Comunicadors per al desenvolupament sostenible
Descripció: Aquest curs, organitzat per UNESCOCAT, s&rsquo;<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>adre&ccedil;a a persones de l&rsquo;&agrave;mbit del medi ambient, la sostenibilitat i de la comunicaci&oacute;</span>. Pret&eacute;n oferir eines de comunicaci&oacute; aix&iacute; com continguts espec&iacute;fics sobre l&rsquo;actualitat de la sostenibilitat a nivell global i local.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Objectius</span>

&bull; Con&egrave;ixer eines de comunicaci&oacute; a aquells professionals del m&oacute;n ambiental que des de les diferents organitzacions promouen la cultura de la sostenibilitat.

&bull; Con&egrave;ixer recursos als professionals del m&oacute;n de la comunicaci&oacute; perqu&egrave; puguin accedir a una informaci&oacute; acurada i fidedigna sobre els reptes ambientals actuals.

&bull; Adquirir eines per tractar la sostenibilitat de forma transversal.

&bull; Generaci&oacute; d&rsquo;una informaci&oacute; de qualitat propiciadora del debat p&uacute;blic i d&rsquo;opini&oacute; en temes claus de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica local i internacional en l&rsquo;&agrave;mbit del desenvolupament sostenible.

&bull; Contribuir a trencar les barreres que a&iuml;llen els problemes ambientals de l&rsquo;activitat social, cultural i econ&ograve;mica actual.El curs parteix d&rsquo;una metodologia pr&agrave;ctica i participativa que s&rsquo;estructurar&agrave; a trav&eacute;s de la plataforma virtual de formaci&oacute;. Aquesta plataforma pret&eacute;n afavorir l&rsquo;autoformaci&oacute; de l&rsquo;aprenent amb l&rsquo;assessorament del coordinador del curs.<span style='color: rgb(0, 153, 51);'>Durada</span>: 85 hores (36 hores sessions presencials i seminaris, 9 hores de visites d&rsquo;estudi, 18 hores de treball aut&ograve;nom). El curs s'inicia al setembre i cal fer la <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>preinscripci&oacute; abans de l'1de juliol.</span>

<div style='text-align: center;'>Aquest curs compta amb <span style='color: rgb(0, 153, 51);'>un descompte de 50 euros per a les entitats de cust&ograve;dia membres de la xct.

</span></div>


Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.unescocat.org/ca/arees/escola-de-formacio/oferta-formativa/programatalia/comunicadors-per-al-desenvolupament-sostenible' target='_blank'>aqu&iacute;</a>.


Hora: Event diario
Lloc: Món Sant Benet. Sant Fruitós de Bages
Resum: Jornades Forestals del Centre de la Propietat Forestal
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
   

    En el marc de l&#39;Any Internacional dels Boscos, el Centre de la Propietat Forestal celebra unes jornades els dies 4, 5 i 6 d&#39;octubre, incloent-hi la tradicional Jornada Forestal de Sant Francesc. La novetat d&#39;enguany &eacute;s la realitzaci&oacute; al llarg de tres dies de comunicacions de car&agrave;cter general i d&#39;altres de m&eacute;s espec&iacute;fiques, tot presentant resultats d&#39;estudis i experi&egrave;ncies amb l&#39;objectiu d&#39;aportar idees per a la reflexi&oacute; i el benefici de les forests catalanes. Cada una de les jornades clour&agrave; amb un debat que comptar&agrave; amb le pres&egrave;ncia d&#39;agents i institucions forestals.

   

    Us podeu inscriure, de forma gratu&iuml;ta, al nombre de jornades que sigui del vostre inter&egrave;s per qualsevol dels mitjans habituals (tel&egrave;fon, fax, correu electr&ograve;nic...) indicant el vostre nom i el nombre de persones que assistiran.</div>


El termini d&#39;inscripcions <strong>finalitza el 23 de setembre</strong>.Descarregueu-vos el<a href='http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/CPF/Actualitat/Detall%20noticia/Sant%20Francesc/Programa%20Sant%20Francesc%202011.pdf' target='_blank'> Programa Complert de les Jornades</a> i la <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.f80e2ca83c9366ee4239bdd8b0c0e1a0/?vgnextoid=a68b8bb56b177210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=a68b8bb56b177210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall&amp;contentid=366d9738d6db1310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD' target='_blank'>Butlleta per a formalitzar la inscripci&oacute;</a>.
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix
Resum: III Jornades sobre bosc de ribera
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    <strong>5, 6 i 7 d&#39;octubre de 2011</strong>

    <em>Mas del Director - Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix</em>

    <a href='/mm/file/noticies/111005_IIIJornadesBosc.pdf' target='_blank'>Descarregar tr&iacute;ptic</a> jornada

   

    Transcorreguts dos anys des de la darrera edici&oacute; de l&rsquo;esdeveniment, aquest 2011, Any Internacional dels Boscos, es repeteix per 3a vegada la seva convocat&ograve;ria amb renovades il&middot;lusions per continuar fent de Sebes un punt de refer&egrave;ncia pel que respecta a temes d&rsquo;estudi i divulgaci&oacute; del bosc de ribera. L&rsquo;objectiu principal &eacute;s <strong>ampliar l&rsquo;esdeveniment a nivell de la regi&oacute; europea, convidant a la participaci&oacute; a grups de recerca capdavanters d&rsquo;arreu de la Pen&iacute;nsula i d&#39;Europa</strong>. Aquesta ampliaci&oacute; de l&rsquo;&agrave;mbit de participaci&oacute;, pret&eacute;n augmentar tant la repercussi&oacute; com l&rsquo;utilitat d&rsquo;aquest esdeveniment, alhora que incrementa el seu prestigi i &agrave;mbit, amb l&rsquo;establiment de ponts de col&middot;laboraci&oacute; entre les diferents l&iacute;nies de recerca te&ograve;riques i aplicades sobre bosc de ribera. En aquesta ocasi&oacute; es prestar&agrave; especial atenci&oacute; a la presentaci&oacute; de treballs pel que respecta a la regi&oacute; mediterr&agrave;nia i als reptes fruit dels possibles impactes com a conseq&uuml;&egrave;ncia del canvi clim&agrave;tic.

   

    Al llarg del setembre, a la <a href='http://www.reservanaturalsebes.org/' target='_blank'>p&agrave;gina web de la Reserva </a>es podr&agrave; consultar el programa detallat de pon&egrave;ncies i activitats previstes, aix&iacute; com restar&agrave; obert el per&iacute;ode en que ser&agrave; possible realitzar les inscripcions per assistir a l&rsquo;esdeveniment.

    Algunes de les pon&egrave;ncies i participacions ja confirmades s&oacute;n:

   

    -El proyecto RIPFLOW. F&eacute;lix Franc&eacute;s. Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia.

    -Riberas fluviales en el &aacute;mbito mediterr&aacute;neo. Maria Luisa Su&aacute;rez. Universidad de M&uacute;rcia.

    -Evaluaci&oacute;n del estado ecol&oacute;gico en bosques de ribera Red Natura 2000. Joserra D&iacute;ez. Universidad del Pa&iacute;s Vasco.

    -El projecte Consolider - Injenio Montes. Francesc Sabater. Universitat de Barcelona.

    -Aplicaci&oacute;n LIDAR en el entorno fluvial. Fernando Magdaleno. CEDEX.

    -Conectividad del bosque de ribera. Jos&eacute; Anastasio Fern&aacute;ndez. Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid.

    -Gen&egrave;tica de poblacions de ribera. Neus Alet&agrave;. IRTA.

    -Seguiments de l&rsquo;h&agrave;bitat de ribera en el context de les obres de descontaminaci&oacute; de l&rsquo;embassament de Flix. Marc Vi&ntilde;as. Grup de Natura Freixe.</div>
- Cust&ograve;dia del territori en boscos de ribera: especificitats i reptes. xctDocumentaci&oacute; i matr&iacute;cula: 30&euro; matr&iacute;cula + documentaci&oacute;

Inscripcions: Mas del Director - Reserva Natural de Sebes.

Gràcies a PHP iCalendar