agenda - Dilluns, 13 de Juny

Dilluns, 13 de Juny

agenda Calendari
Dilluns, 13 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Curs en línia a través d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA)
Resum: Curs online de blocs i eines 2.0 per a entitats
Descripció: Aquest any 2011 xarxanet.org torna a oferir a les entitats sense ànim de lucre la possibilitat de crear una web 2.0 adaptada a les seves necessitats. El nou curs, que comença el 9 de maig, compta amb importants novetats!Aquest curs s'ha inclòs dintre del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC). El pla de formació vol millorar la preparació de les entitats catalanes que treballen amb voluntariat en les diferents branques d'acció.El curs de blocs i eines 2.0 ajuda a les entitats a crear una web din&agrave;mica compatible amb diverses eines que trobem en la web 2.0, potenciant-la com a eina d'informaci&oacute; i canal de comunicaci&oacute; de la entitats. <span style='color: #339966'>El curs s'adre&ccedil;a a responsables de comunicaci&oacute;, voluntaris i socis que vulguin situar a la seva entitat en la esfera 2.0</span>.Per realitzar el curs, cal realitzar la preinscripci&oacute; omplint aquest <a href='https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&amp;authkey=CJu2jUI&amp;formkey=dGZycXNDamtoM1FFNVcxNU8ySmJnVWc6MA&amp;ndplr=1#gid=0'>formulari</a> en l&iacute;nia abans del 3 de maig.
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Curs sobre la Unió Europea: Coneixements i recursos bàsics per als professionals del medi ambient
Descripció: <div style='text-align: justify;'>Curs de 12 hores que pret&eacute;n proporcionar una formaci&oacute; b&agrave;sica sobre la Uni&oacute; Europea als professionals del medi ambient per potenciar aquelles capacitats i aptituds necess&agrave;ries per una feina professional dins de l'estructura de la UE.&Eacute;s a dir, potenciar aquelles capacitats i aptituds necess&agrave;ries per una feina professional dins de l&rsquo;estructura de la UE, tenint especial atenci&oacute; a com internacionalitzar-se i participar en xarxes europees, la preparaci&oacute; de la proposta d&rsquo;un projecte europeu i en la seva pr&ograve;pia gesti&oacute;, formar els participants en els sistemes de comunicaci&oacute; amb institucions i socis d&rsquo;altres pa&iuml;sos del nostre entorn i en les eines de suport a la preparaci&oacute; i execuci&oacute; de projectes amb finan&ccedil;ament comunitari.</div>


Gràcies a PHP iCalendar