agenda - Dimarts, 24 de Maig

Dimarts, 24 de Maig

agenda Calendari
Dimarts, 24 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Curs en línia a través d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA)
Resum: Curs online de blocs i eines 2.0 per a entitats
Descripció: Aquest any 2011 xarxanet.org torna a oferir a les entitats sense ànim de lucre la possibilitat de crear una web 2.0 adaptada a les seves necessitats. El nou curs, que comença el 9 de maig, compta amb importants novetats!Aquest curs s'ha inclòs dintre del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC). El pla de formació vol millorar la preparació de les entitats catalanes que treballen amb voluntariat en les diferents branques d'acció.El curs de blocs i eines 2.0 ajuda a les entitats a crear una web din&agrave;mica compatible amb diverses eines que trobem en la web 2.0, potenciant-la com a eina d'informaci&oacute; i canal de comunicaci&oacute; de la entitats. <span style='color: #339966'>El curs s'adre&ccedil;a a responsables de comunicaci&oacute;, voluntaris i socis que vulguin situar a la seva entitat en la esfera 2.0</span>.Per realitzar el curs, cal realitzar la preinscripci&oacute; omplint aquest <a href='https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&amp;authkey=CJu2jUI&amp;formkey=dGZycXNDamtoM1FFNVcxNU8ySmJnVWc6MA&amp;ndplr=1#gid=0'>formulari</a> en l&iacute;nia abans del 3 de maig.
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Curs d'eines de defensa del territori
Descripció: A Girona, del 9 de maig al 4 de juny, dilluns i dimecres de 6 a 9Organitza l'Associaci&oacute; de Naturalistes de Girona amb el suport de la Diputaci&oacute; de GironaLa xct col&middot;labora al curs amb la sessi&oacute; del 18 de maig:<span style='color: rgb(0, 153, 0);'><strong>Cust&ograve;dia del territori: com portar-la a la pr&agrave;ctica a les Comarques Gironines?</strong></span>

Jordi Pietx, director de la Xarxa de Cust&ograve;dia del TerritoriSessi&oacute; en el marc del <a href='/mm/file/mis_c30/Fulleto%20DiGi%20def.pdf'>conveni d'impuls a la cust&ograve;dia del territori entre la Diputaci&oacute; de Girona i la xct</a>Inscripcions fins a finals d'abril. Consulteu <a href='/mm/file/mis_c30/110518_Curs_Eines_Territori.jpg'>aqu&iacute;</a> per a m&eacute;s informaci&oacute;.
Hora: Event diario
Lloc: Solsona
Resum: 5è Workshop Interregional: Finançament Europeu, Biodiversitat forestal i prevenció de riscos
Descripció: El Centre Tecnol&ograve;gic i Forestal de Catalunya organitza aquest seminari, que es celebrar&agrave; en angl&egrave;s, en el marc del projecte Intereg <a target='_blank' href='http://www.surf-nature.eu/index.php?id=2&amp;L=10'>SURF&nbsp;Nature </a>en el qual participien socis de 10 pa&iuml;sos europeus diferents. Surf Nature es un projecte que t&eacute; per a i t&eacute; com a objectiu millorar les oportunitats de finan&ccedil;ament actuals i futures per a la conservaci&oacute; de la naturalesa i la biodiversitat a trav&eacute;s dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).La tem&agrave;tica &eacute;s de gran rellev&agrave;ncia per a directius i &ograve;rgans de govern d'entitats de cust&ograve;dia i antres organismes dedicats a la conservaci&oacute; i us animem a assistir-hi, per explorar noves oportunitats de finan&ccedil;ament que es poden fer m&eacute;s accessibles en els propers anys.Aquest acte comptar&agrave; amb una intervenci&oacute; de Montserrat Mas&oacute;, responsable d'iniciatives de la xct, sobre <span style='color: rgb(51, 153, 102);'>La implicaci&oacute; de les ONGs en la gesti&oacute; de Fons Regionals. </span><span style='color: rgb(0, 0, 0);'>Ara estem recopilant dades, exemples i opinions sobre la tem&agrave;tica, tant de Catalunya com d'altres llocs d'Europa, i qualsevol aportaci&oacute; ser&agrave; benvinguda en aquest <a href='jpietx@custodiaterritori.org?subject=Aportacions%20Seminari%20fons%20europeus'>correu-e</a>.&nbsp; </span>Aneu <a target='_blank' href='http://www.surf-nature.eu/index.php?id=35&amp;L=10&amp;tx_ttnews[tt_news]=65&amp;cHash=efe7dfa9a25569e47053bf2eba79f139'>aqu&iacute; per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions</a>. Per inscriure-vos podeu fer-ho al correu-e: rosa.ricart -at- ctfc.es


Hora: Event diario
Lloc: Col·legi d’ Advocats de Barcelona. C/ Mallorca, 283 de Barcelona. Aula 35
Resum: Conferència: 'El sistema d'informació geogràfica registral: efectes jurídics de les bases gràfiques registrals, informació ambiental i territorial associada i desenvolupament de mercats ambientals i territorials'
Descripció:

Conferenciant.- Sr. Oscar-Germ&aacute;n V&aacute;zquez. Vocal de Medi Ambient i Territori, Deganat de Catalunya del Col&middot;legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Bens Mobles.Adre&ccedil;at a persones que tinguin inter&eacute;s en els aspectes legals i institucionals de la gesti&oacute; del territori, en relaci&oacute; a informaci&oacute; ambiental i desenvolupament de nous mercats territorials i ambientals per integrar aquests aspectes per noves altrenatives de desenvolupament sostenible.La XCT i el Deganat de Catalunya del Col&middot;legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Bens Mobles mantenen un conveni de col&middot;laboraci&oacute; per a la definici&oacute; de nous models d'acords de cust&ograve;dia d'elevada seguretat jur&iacute;dica. L'assist&egrave;ncia a la confer&egrave;ncia &eacute;s molt recomanada a t&egrave;cnics de cust&ograve;dia i consultors interessats en aquestes noves aproximacions al Registre de la Propietat.Programa i insctruccions per inscriure's <a href='/mm/110525_Conferencia_ICAB_DCRC(1).pdf'>aqu&iacute;</a>.

Gràcies a PHP iCalendar