agenda - Dijous, 12 de Maig

Dijous, 12 de Maig

agenda Calendari
Dijous, 12 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Curs en línia a través d'un entorn virtual d'aprenentatge (EVA)
Resum: Curs online de blocs i eines 2.0 per a entitats
Descripció: Aquest any 2011 xarxanet.org torna a oferir a les entitats sense ànim de lucre la possibilitat de crear una web 2.0 adaptada a les seves necessitats. El nou curs, que comença el 9 de maig, compta amb importants novetats!Aquest curs s'ha inclòs dintre del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya (PFVC). El pla de formació vol millorar la preparació de les entitats catalanes que treballen amb voluntariat en les diferents branques d'acció.El curs de blocs i eines 2.0 ajuda a les entitats a crear una web din&agrave;mica compatible amb diverses eines que trobem en la web 2.0, potenciant-la com a eina d'informaci&oacute; i canal de comunicaci&oacute; de la entitats. <span style='color: #339966'>El curs s'adre&ccedil;a a responsables de comunicaci&oacute;, voluntaris i socis que vulguin situar a la seva entitat en la esfera 2.0</span>.Per realitzar el curs, cal realitzar la preinscripci&oacute; omplint aquest <a href='https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=ca&amp;authkey=CJu2jUI&amp;formkey=dGZycXNDamtoM1FFNVcxNU8ySmJnVWc6MA&amp;ndplr=1#gid=0'>formulari</a> en l&iacute;nia abans del 3 de maig.
Hora: Event diario
Lloc: Girona
Resum: Curs d'eines de defensa del territori
Descripció: A Girona, del 9 de maig al 4 de juny, dilluns i dimecres de 6 a 9Organitza l'Associaci&oacute; de Naturalistes de Girona amb el suport de la Diputaci&oacute; de GironaLa xct col&middot;labora al curs amb la sessi&oacute; del 18 de maig:<span style='color: rgb(0, 153, 0);'><strong>Cust&ograve;dia del territori: com portar-la a la pr&agrave;ctica a les Comarques Gironines?</strong></span>

Jordi Pietx, director de la Xarxa de Cust&ograve;dia del TerritoriSessi&oacute; en el marc del <a href='/mm/file/mis_c30/Fulleto%20DiGi%20def.pdf'>conveni d'impuls a la cust&ograve;dia del territori entre la Diputaci&oacute; de Girona i la xct</a>Inscripcions fins a finals d'abril. Consulteu <a href='/mm/file/mis_c30/110518_Curs_Eines_Territori.jpg'>aqu&iacute;</a> per a m&eacute;s informaci&oacute;.
Hora: 9:15 - 14:15
Lloc: Santa Coloma de Farners
Resum: Any internacional dels boscos: homenatge amb voluntat o ficció?
Descripció: Aquest 2011 ha estat declarat per l&rsquo;Assemblea General de les Nacions

Unides com l&rsquo;Any Internacional dels Boscos i l&rsquo;Escola Forestal &ldquo;Casa Xifra&rdquo;,

en el seu 25 aniversari, vol sumar-se a aquesta celebraci&oacute;.

M&eacute;s que mai, ens conv&eacute; prendre consci&egrave;ncia que els boscos s&oacute;n part

integrant del desenvolupament sostenible del planeta i aix&ograve; significa

contemplar els beneficis econ&ograve;mics, socioculturals i ambientals que

proporcionen. La finalitat de la declaraci&oacute; &eacute;s promoure l&rsquo;acci&oacute;

internacional a favor de l&rsquo;ordenaci&oacute; sostenible, la conservaci&oacute; i el

desenvolupament de tot tipus de boscos, inclosos els arbres fora d&rsquo;ells.

Aquesta jornada pret&eacute;n reflexionar sobre aquest i altres temes amb la

col9laboraci&oacute; d&rsquo;experts en el m&oacute;n forestal que ens donaran la seva

perspectiva. Esperem que sigui una jornada plural i diversa que ofereixi

diversitat de matisos i que ens apropi una mica m&eacute;s al m&oacute;n forestal en tota

la seva extensi&oacute;.PROGRAMA

Presentaci&oacute; de la Jornada 9.15 h

Sr. Enric Campi i Sampere, director de l&rsquo;Escola de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria Forestal del DAAM.

Els escenaris forestals previsibles a Catalunya i al planeta. Quines adaptacions s&oacute;n 9.30 h

recomanables per assolir els escenaris m&eacute;s favorables?

Sr. Jaume Terradas, catedr&agrave;tic em&egrave;rit d&rsquo;ecologia de la UAB i investigador del CREAF.

Els recursos i els usos del bosc. Quin valor tenen la tradici&oacute; i la cultura en la 10.30 h

seva salvaguarda?

Dr. Mart&iacute; Boada, professor de ci&egrave;ncies ambientals de la UAB i Premi Global.

Pausa 11.30 h

Bosc i biodiversitat. El paper dels boscos en la conservaci&oacute; de la biodiversitat 12.00 h

Sr. Jordi Sargatal, naturalista i exdirector de la Fundaci&oacute; Territori i Paisatge.

La dimensi&oacute; social del bosc. Quina &eacute;s la percepci&oacute; que t&eacute; la societat actual del bosc? 13.00 h

Dr. Josep Gordi, professor de geografia de la Universitat de Girona.

Fi de la Jornada

Gràcies a PHP iCalendar