Titols i resum a tot arreu
El curs pretén actualitzar alguns conceptes bàsics i dotar els participants d'eines pel disseny, la planificació i l'execució dels plans i actuacions de conservació. L'objectiu general és avançar en el desenvolupament d'eines que permetin assegurar la qualitat de la gestió mtijançant l'aplicació d'estàndards i codis de bones pràctiques. De forma específica pretén:
1. Revisar alguns dels tòpics habitualment utilitzats en la pràctica de la conservació en base als últims coneixements científics.
2. Dotar els participants d'una eina que optimitzi el disseny, la planificació i l'execució dels plans i actuacions de conservació.
3. Convidar a una reflexió en profunditat sobre la qualitat de la gestió en el camp concret de les Accions de conservació de la biodiversitat.

Curs de formació. Del 2 d'abril al 24 de maig. Fase presencial del 6 al 8 de maig a Madrid. Consulteu el Programa 

Més informació a formacion@fungobe.org o www.uam.es/otros/fungobe


Data: 02/04/2013
Contacte: Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales
Telèfon: 91 497 6885 / 7676
Cost: A partir de 125€
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva