Titols i resum a tot arreu
Aquest curs pretén donar a conèixer la situació actual del territori de les Illes, que es troba condicionat per un abandonament i canvi d'usos del sòl, i oferir a la vegada fórmules innovadores per garantir la conservació del patrimoni. El curs compta amb diferents metodologies docents. Les dues primeres sessions són classes teòriques, amb un espai al final de cada sessió dedicat al debat i a la participació de l'alumnat. La quarta sessió també comença amb una explicació teòrica, però la segona part és un taller pràctic de disseny i negociació d'acords de custòdia. Finalment, també hi haurà una visita in situ al lloc de dos acords de custòdia en col·laboració amb les entitats de custòdia i els propietaris que hagin subscrit l'acord.

Programa del curs
Primera sessió. Valors ambientals de les Illes Balears i anàlisi de l'estat de conservació. (4,5 h)
Segona sessió. La custòdia del territori, com a eina de participació activa en la conservació. (4,5 h)
Tercera sessió. La custòdia del territori en l'àmbit estatal i europeu. Oportunitats. (4,5 h + 1 h)
Quarta sessió. Disseny, negociació i seguiment d'acords de custòdia del territori. Anàlisi de casos. (4,5 h)
Cinquena sessió. Visita de camp. (6 h)http://sac.uib.es/estiu/cursos/Com-podem-participar-en-la-conservacio-del-nostre.cid244743

Del 9 al 13 de juliol de 2012 a l'aula 8 de l'edifici Sa Riera. c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma.
Nombre de places: 55
Organitzat conjuntament entre la Universitat de les Illes Balears i l'ICTIB.
Data: 09/06/2012
Duració: 4 Dies 
Localització: Palma de Mallorca
Contacte: Universitat de les Illes Balears
Cost: Consulteu la matrícula del curs
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Més, sobre...: xct , custodia del territori , curs

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva