Titols i resum a tot arreu

El Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili i el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV organitzen el curs “Qualitat biològica dels rius. Els índexs de macroinvertebrats” que tindrà lloc a Reus (Tarragona) del 29 d’abril al 22 de juliol, amb una durada de 90 hores.

El curs, eminentment pràctic, té per objectius adquirir habilitats i recursos per portar a terme avaluacions d'estat ecològic amb índexs biològics basats en macroinvertebrats aquàtics d'acord amb la Directiva Marc de l'Aigua de la Comissió Europea (2000/60/CE) i els protocols de l'Agència Catalana de l'Aigua(ACA). Els continguts i avaluació d'aquest curs estan orientats per a preparar l’alumnat per a superar les proves que l’ACA fa als proveïdors encarregats del mostreig i identificació dels macroinvertebrats de rius.

Podeu trobar més informació sobre el curs en el díptic del curs.
Data: 29/04/2011
Localització: Reus
Contacte: Fundació Univ. Rovira i Virgili
Telèfon: 977327411
Cost: 550 € (bonificable)
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Més, sobre...: xarxa custodia del territori , curs , ACA

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva