Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Compareixem al Parlament per expressar el nostre posicionament en relació a l'Agència del Patrimoni Natural

Dijous 25 Juliol 2019 - 12:00

La compareixença va tenir lloc el passat 23 de juliol. 

El passat 23 de juliol, vam comparèixer a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya per expressar el nostre posicionament en relació amb la proposició de Llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural. A la compareixença hi van assistir els representants dels diferents grups parlamentaris que formen part d’aquesta comissió, per tal d’escoltar les nostres opinions i formular les preguntes que creguessin pertinents.

Des de la XCN vam posar de manifest que considerem imprescindible la creació d’aquesta Agència, però creiem que ha de servir a determinats objectius i tenir un caràcter ambiciós. En síntesi, creiem que l’Agència del Patrimoni Natural ha de ser una estructura estable, amb competència en tots aquells àmbits que incideixen en la conservació i ha de comptar amb un pressupost que li permeti ser independent respecte d’altres estructures administratives. Així mateix, vam fer palès que cal comptar amb les entitats del tercer sector ambiental per tirar endavant l’Agència. Per a més informació consulteu el document amb el nostre posicionament.

Destaquem que durant la compareixença la majoria dels grups polítics assistents van coincidir en que cal ampliar les funcions i l’àmbit d’actuació de l’Agència perquè aquesta sigui realment operativa i sigui l’administració que disseny i lideri les polítiques de conservació al nostre país.  

El mateix dia també van fer compareixences la Fundació Catalunya La Pedrera, l’Obrador del Tercer Sector Ambiental, la plataforma PatNatCat i la Federació de Municipis de Catalunya, que van expressar els seus posicionaments amb l’objectiu també comú de donar una visió cohesionada del sector de la conservació.

De cara al mes de setembre, des de la XCN treballarem amb els diferents grups parlamentaris les nostres proposicions d’esmenes al text de la Llei, per tal que es pugui prosseguir amb el tràmit legislatiu parlamentari.Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies