Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Publiquem la Guia pràctica “Com planificar projectes de custòdia per adaptarse al canvi climàtic en les regions vulnerables d'Espanya”

Dimarts 3 Juliol 2018 - 13:34

La Guia és un dels principals resultats del projecte sobre canvi climàtic i custòdia del territori que ha finalitzat recentment.

A finals de juny ha finalitzat el projecte “Adaptació al Canvi Climàtic en Projectes de Custòdia del Territori”, gràcies al suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. 

Aquest projecte té com a objectiu estimular que les entitats de custòdia adoptin mesures per adaptar els seus projectes al canvi climàtic. Per assolir-ho el projecte ha desenvolupat 3 accions principals: 
 
- Elaboració de la Guia Pràctica "Com planificar projectes de custòdia per adaptarse al canvi climàtic en les regions vulnerables d'Espanya". La Guia consta d’un primer capítol on es facilita informació bàsica sobre el canvi climàtic i els seus principals impactes en la biodiversitat a les zones més vulnerables de l’estat espanyol. Es presenten unes matrius on es resumeixen els principals impactes segons les zones més vulnerables: regió mediterrània i regió muntanyosa, i segons els principals àmbits dels espais de custòdia, agrícoles, espais forestals (inclosa la superfície poblada d’arbres amb espècies forestals, prats, pastures, matollars), riberes i aiguamolls i espais marins i litorals. A partir d’aquesta informació prèvia i d’un benchmarking d’accions realitzat a escala internacional, nacional i local es desenvolupen 14 fitxes d’acció susceptibles de ser aplicades en projectes de custòdia.

En el tercer capítol de la guia s’explica com incorporar l’adaptació al canvi climàtic en els plans de gestió dels projectes de custòdia. Es proposa el desglossament del contingut d’un document de planificació; també es proposa com s’ha de tractar i incorporar el canvi climàtic i l’adaptació en els plans de gestió.

En el quart capítol s’analitzen 5 casos pràctics de projectes de custòdia a l’estat espanyol on s’ha incorporat l’adaptació al canvi climàtic. Primer es descriuen els objectius del projecte en qüestió, els agents implicats, el cost, com s’ha finançat, entre altre informació general del projecte. També s’analitza en detall a quina fase o fases del projecte s’han incorporat elements d’adaptació al canvi climàtic. Concretament s’analitzen els següents projectes:

- Adopció del riu Congost i de la riera de la Carbonell a les Franqueses del Vallès i Canovelles. Un projecte d’Associació Hàbitats.
- Reserva Ornitológica San Miguel. Un projecte de SEO BirdLife.
- LIFE Montserrat. Un projecte de Fundació Catalunya La Pedrera.
- LIFE + Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico. Un projecte de Fundación Naturaleza y Hombre.
- Recuperando nuestros bosques autóctonos cantábricos. Un projecte de Fundación Lurgaia.


- Assessorament i proves pilot en projectes de custòdia del territori per a que adoptin mesures d'adaptació al canvi climàtic. S'ha assessorat de forma puntual a diveress entitats de custòdia per a que incorpo
rin de mesures d’adaptació al canvi climàtic als seus plans de gestió. A més, quatre projectes han rebut suport econòmic per a que redactin o adaptin els seus plans de gestió en clau de prova pilot. Podeu consultar el text íntegre de cada pla de gestió a la Guia pràctica que hem publicat. Concretament són els següents:

- Campo de Lamas. Un projecte de la Comunidad de Froján (La Coruña, Galicia).
- Vulnerabilidad del galápago europeo ante el cambio climático: custodia del territorio como estrategia conservacionista. Un projecte del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, GREFA).
- La Reserva Biológica de Ariant, una finca de montaña en la Serra de Tramuntana de Mallorca. Un projecte de la Fundació Vida Silvestre Mediterránea (FVSM).
- Llagostera de Dalt. Un projecte de l’Asociació Paisatges Vius.


- Presentació dels resultats del projecte. Apart de difondre els resultats del projecte a través d'un resum executiu, també es va realitzar un webinar (disponible a Youtube) on hi va intervindre 4 tècnics de les entitats implicades en els casos exemplars i en les proves pilot (26 de juny del 2018). 


La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) han dut a terme conjuntament el projecte “Adaptació al Canvi Climàtic en Projectes de Custòdia del Territori”, gràcies al suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. 
 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies