Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

LLIBRE DEL MES: Guia de oportunidades para la custodia del territorio en los fondos europeos 2014 - 2020

Dijous 12 Gener 2017 - 17:01

Aquesta guia ha estat promoguda per la Fundación Biodiversidad.
 
Text > web de la Plataforma de Custodia del Territorio

La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha elaborat una Guia adreçada a entitats de custòdia del territori i organitzacions de gestió i conservació rural, per orientar-les en l'accés a Fons Europeus del període 2014-2020.

La Custòdia del Territori disposa dels moltes oportunitats de finançament en Fons Europeus, i en elles poden participar entitats i xarxes de custòdia. La custòdia està especialment posicionada per facilitar la implicació d'agents molt variats del medi rural i el territori i pot contribuir de manera significativa a la investigació i innovació participativa i responsable. Aquestes raons, entre altres, han dut a la Fundación Biodiversidad a impulsar aquesta Guia que conté informació bàsica detallada per conèixer l'accés a la finançament europeu.

La Guia aporta un gran nombre d'enllaços a fonts d'informació i exemples pràctics que complementen i amplien els continguts. Els fons presentats en la publicació són nombrosos i d'enfocaments diversos: creació, salut, justícia, investigació, aprenentatge, etc: No obstant això, poden dividir-se en dues grans categories:
 
- Fons estructurals: gestionats de manera conjunta per la Comissió Europea i els seus estats membres; a Espanya també intervenen les comunitats autònomes que estableixen programes o plans operatius per aplicar aquests fons. Inclouen fons agrícola-rurals, marítimo-pesquers, de desenvolupament regional i social.

- Fons de gestió directa de la Comissió Europea: majoritaris en nombre i d'orientació sectorial i de marcada vocació europeista i transnacional.  

La Guia té un caràcter eminentment pràctic i d'estructura en cinc apartats. Cadascun d'ells ofereix en el seu començament un resum que facilita diferents nivells de lectura i orientació sobre la utilitat els continguts de l'apartat en qüestió. La publicació ofereix un menú de mètodes i procediments de treball per la selecció, anàlisi i preparació de projectes europeus. Compta amb una proposta de possibles passos i diferents quadres metodològics que l'acompanyen. També inclou opinions i suggeriments de xarxes i entitats de custòdia útils a l'hora de preparar propostes de convocatòries europees.


 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies