Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El Govern espanyol exclou les entitats ambientals catalanes dels fons socioeconòmics del 0’7% de l’IRPF

Dimarts 3 Desembre 2013 - 16:34

Aquesta convocatòria exclou, de nou, a les entitats ambientals catalanes al seu accés.

Recentment el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) del Govern espanyol ha publicat la convocatòria del 2013 dels ajuts adreçats a les entitats del tercer sector ambiental provinents dels fons del 0,7% de l’IRPF (1).

Aquesta pràctica ha estat habitual per part dels diferents governs de l’Estat d’ençà del 2007 quan una reforma de la normativa va incloure les finalitats d’interès social de caràcter ambiental. Enguany l’administració de l’Estat preveu concedir prop de 3,8 milions d’euros. Malgrat que la normativa permet a les associacions catalanes accedir als fons d’àmbit social, en el cas ambiental això no passa. El MAGRAMA estableix requisits contraris a l’actual marc jurídic per evitar que les entitats ambientals catalanes puguin presentar sol·licituds. Això ho fan exigint a les entitats que siguin d’àmbit estatal i també inscrites en el registre estatal d’associacions o al Protectorat de fundacions del Ministerio. D’altra banda, només seran subvencionables els programes on l’Estat tingui la competència executiva  o bé que les comunitats autònomes no puguin gestionar. Afegir que Catalunya disposa de competències ambientals exclusives i pròpies en el seu Estatut.

Incompliment de la normativa pròpia
El Reial Decret que regula la convocatòria d’enguany dels ajuts ambientals del 0,7% de l’IRPF del MAAMA modifica una norma de rang superior com és el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. En entorns jurídics és més que conegut que aquesta és una pràctica del tot irregular. I precisament el que modifica són els requisits d’accés. En concret, els articles 2, 3 i 4 de l’actual norma superior que permetrien a les entitats ambientals catalanes? accedir-hi.

Sentència del Tribunal Constitucional desfavorable al Ministerio
El mes de maig de 2013 el Tribunal Constitucional va donar la raó a la Generalitat de Catalunya en relació al conflicte de competències dels ajuts ambientals del 0,7% de l’IRPF. La sentència reconeix que la Generalitat és competent en convocar i gestionar aquests ajuts. Aquesta decisió del Constitucional té el seu origen en el recurs presentat el 2009 en contra de les bases dels ajuts de l’IRPF per a programes ambientals. El contingut de la sentència convidava a l’Estat a reformular i conveniar amb el Govern català aquests fons. Malgrat tot, el govern espanyol insisteix en la seva política de penalitzar les entitats ambientals d’àmbit no estatal, a la inversa que les entitats socials.

Reunions amb el Ministerio
Des de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) s’han mantingut converses amb el MAGRAMA i altres agents polítics per promoure que la convocatòria d’aquest any ja fos accessible a les entitats ambientals catalanes. L’objectiu era aconseguir el mateix tracte o similar al que gaudeixen les entitats i programes de caràcter social, i apropar-se als principis de la sentència del Tribunal Constitucional. Una passa més en l’objectiu d’aconseguir una distribució equitativa i proporcional d’aquests recursos econòmics. Les converses segueixen actualment, malgrat la convocatòria d’ajuts de 2013 no contempla les propostes de l’o3sac.

Recurs del Govern Català
L’o3sac és coneixedor del requeriment que el Govern de Catalunya ha interposat al MAGRAMA i celebra la seva intenció de continuar el procés amb un contenciós administratiu en contra de l’ordre d’ajuts del MAGRAMA, que hauria de demanar la suspensió cautelar dels ajuts de la convocatòria d’enguany. Tot plegat amb l’objectiu d’aconseguir el compliment de la llei i l’accés lliure i equitatiu de les entitats ambientals catalanes a uns fons que son aportats lliurement per tots els ciutadans catalans que així ho decideixen en la seva declaració de l’IRPF.

(1) - Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente para el año 2013.

Text > Nota de Premsa enviada per l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3SAC)
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies