Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La xct participa activament al Pla de Suport del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Dijous 10 Gener 2013 - 15:11

Conctretament ha desenvolupat 2 accions previstes en aquest pla: desenvolupamnt un model de suport estratègic i l'adaptació d'un CRM per a les entitats ambientals.
El Pla de suport al Tercer Sector Ambiental (2011-2014) té com objectiu principal identificar línies d'actuació, mesures i accions encaminades a promoure, consolidar i enfortir l'associacionisme i el voluntariat ambiental, i a reconèixer la tasca social que realitzen les entitats ambientals. Dins del Pla, la xct ha participat en dues accions:

- Definir un model de suport estratègic a les entitats (Mesura 20 del Pla)
- Promoure i desenvolupar l’ús col·lectiu d’eines CRM de gestió de la base social d’entitats ambientals (Mesura 46 del Pla)


Definir un model de suport estratègic a les entitats
Aquesta acció s’ha realitzat amb una aliança amb l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

El projecte de Definició d’un model de suport estratègic a les entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya consisteix en definir un model de suport estratègic a les entitats ambientals a partir d’identificar quins són els elements claus per les organitzacions. Es tracta de valorar i jerarquitzar els diferents elements que són estratègics per a les entitats del TSAcat, i també identificar i catalogar les eines, serveis i accions actuals que s’ofereixen des de les administracions, entitats de segon nivell o altres institucions de suport, per donar resposta a aquests elements estratègics.

A partir de l’inventari dels elements estratègics per a les entitats (obtinguts mitjançant les entrevistes a les entitats i la lectura dels seus plans directors), es genera una enquesta amb l’objectiu de valorar el grau d’importància i jerarquitzar els elements.

A partir d’aquí, s’han analitzat i valorat les respostes de l’enquesta, i seguidament, identificat i catalogat els serveis, accions i eines de suport estratègic que ofereix l’administració, les entitats de 2n nivell i altres institucions per donar resposta  a aquests elements estratègics; i també s’han consultat les mesures i accions del Pla de suport del TSAC que tenen una incidència directa en els elements estratègics de les entitats.

Finalment, a partir de les respostes i realitats de les entitats del TSAcat, hem generat una proposta de serveis de suport estratègic classificats per a cada element analitzat, el qual es pot veure en el projecte.

Us animem a que us descarregueu el document resultant per conèixer amb detall la proposta de serveis de suport estratègic.

Amb la realització d’aquest projecte hem definit un seguit de mesures i serveis de suport estratègic que ajudi a l’enfortiment de les entitats del TSAcat, així com a millorar-ne la gestió i organització.


Promoure i desenvolupar l'ús col·lectiu d'eines CRM de gestió de la base social d'entitats ambientals
L’objectiu del projecte era generar un recurs que pogués fer servir la resta d’entitats ambientals catalanes. A partir d'un pla de treball de 3 fases, i com a resultat del projecte, s'han obtingut següents elements:

1) Una versió personalitzada del SugarCRM ja adaptada a les necessitats més generals del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

2) Els mòduls desenvolupats específicament per a les implementacions pilot: grups de voluntariat, socis, mitjans de comunicació, escoles, educadors, projectes, acords de custòdia, assessoraments, etc. Aquests mòduls estaran disponibles per a ser descarregats per a qualsevol entitat ambiental a la futura web del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

3) Documentació àmplia expressament redactada i que cobreix tots els aspectes del procés d'implantació d'una solució CRM: instal·lació del programari base, instal·lació de mòduls complementaris (funcionals, lingüístics, etc.), configuració general del sistema, configuració i adaptació de mòduls existents, creació de mòduls nous, importació de dades, utilització de les principals funcions del sistema, etc.

Tots aquests elements estaran disponibles a la futura web del Tercer Sector Ambiental. Us mantindrem informats!

L’adaptació d’un CRM estandard a les necessitats de les entitats ambientals suposa tenir a disposició del sector una eina que ajudarà a optimitzar la gestió de la seva base social i a millorar-ne la relació i comunicació.

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies