Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

FEDER i Biodiversitat: Conclusions i nous passos cap al 2014

Dimecres 7 Novembre 2012 - 17:41

Aquest mes d'octubre hem fet públiques les conclusions del seminari "Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al Fons Europeu de Desenvolupament Regional-FEDER" cel.lebrat a Solsona el juny passat.
Aquest estiu es van reunir al CTFC 70 persones representants de 50 organitzacions, administracions públiques locals i de la Generalitat de Catalunya, entitats ambientalistes, rurals, i del sector privat en el seminari sobre “Oportunitats futures per a la biodiversitat i el patrimoni natural al Fons Europeu de Desenvolupament Regional-FEDER” celebrat a Solsona. El seminari es va celebrar en el marc del projecte europeu SURF-Nature, del Programa Interreg IV C, on participa el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i que recentment va cel.lebrar el seu congrés final a Gal.les.

Des de les entitats implicades en l’organització d’aquest seminari, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, la Fundació CEDRICAT i la Xarxa de Custòdia del Territori, s’han recollit les reflexions i propostes claus sorgides del seminari, que es resumeixen a continuació:

● Per al proper període de programació 2014-2020, caldrà garantir un finançament adequat per temes com el desenvolupament d’una economia verda tant en el medi rural com en l’urbà, la protecció de la biodiversitat i dels serveis ecosistèmics de gran valor ambiental, social i econòmic.
● Convé establir mecanismes de participació que permetin a les administracions locals, actors de la societat civil, etc.  fer arribar als organismes responsables les seves prioritats ja des de la definició dels nous instruments de programació, amb l’objectiu d’assegurar un marc de finançament que prioritzi aquelles activitats amb major impacte en el territori i més viables des dels punts de vista econòmic i tècnic. 
● Cal fomentar la participació de les entitats privades del tercer sector ambiental en aquesta tipologia de projectes, a través d’aliances o partenariats público-privats, amb un gran potencial per aportar valor afegit a projectes conjunts amb les administracions públiques.
● Cal prendre mesures per pal•liar els problemes de cofinançament en el món local que garanteixin la plena viabilitat dels projectes, a través, per exemple, de l’establiment d’ instruments de liquiditat financera  i de mancomunar serveis i recursos entre diferents ens.

Durant el darrer trimestre de 2013, es celebrarà un altre seminari amb la col·laboració de tots els actors implicats en l’aplicació d’aquest fons per recollir i exposar els avenços assolits i explicar amb el major detall possible la definició del nous instruments de programació 2014-2020.

Podeu trobar les conclusions aquí en català i en castellà

Propers pasos de la xct

La xct, en diàleg amb la resta d'organitzadors del Seminari, ara segueix mantenint contactes institucionals a diferents nivells per tal de poder avançar en l'aplicació de les conclusions del Seminari i fomentar la participació d'entitats de custòdia i altres organitzacions especialitzades en biodiversitat en projectes de fons FEDER. L'objectiu es que això pugui ser efectiu a partir de la programació 2014-2020 dels fons FEDER, que ara s'està dissenyant, primer en el marc Europeu i després en l'aplicació a Catalunya.

En paral.lel. i a curt termini, la xct ha difós la convocatòria FEDER 2007-13 del Programa Operatiu de Catalunya per als eixos 2 i 4 que actualment es troba oberta i en la qual, malgrat les limitacions del programa actual, també intentem aconseguir algun projecte relacionat amb biodiversitat. Els membres de la xct n'han rebut ja puntual informació.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies