Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria d'ajudes a Projectes Mediambientals de Caja Madrid - termini 30 setembre

Dimarts 5 Juliol 2011 - 10:42

L'Àmbit de realització dels projectes d'aquesta convocatòria és el territori espanyol exceptuant les Comunitats Autònomes de Balears, Canàries, Comunitat Valenciana, la Rioja i les provincies d'Àvila, Girona i Segovia.

L'objectiu de la Convocatòria és donar suport a aquells projectes dirigits a millorar el patrimoni natural a través de la protecció de la biodiversitat, la preservació de la qualitat ambiental i dels ecosistemes, l'ús sostenible dels recursos naturals i promocionar el voluntariat ambiental.

Tipus de projecte
A. Conservació de la natura i la biodiversitat (gestió i protecció d'espècies de fauna i flora incolosa en el catàleg d'espècies amenaçades i conservació, restauració i gestió d'espais naturals protegits o de territoris amb un valor ambiental o paisatgístic demostrat.
B. Desenvolupament sostenible. Projectes dirigits a posar en pràctica iniciatives mediambientals d'aplicació local o nacional, que facilitin l'ús més racional dels recursos naturals.

S'exclouen de la convocatòria campanyes divulgatives o la creació de portals d'internet entre d'altres.

Àmbit de realització dels projectes - territori espanyol exceptuant les Comunitats Autònomes de Balears, Canàries, Comunitat Valenciana, la Rioja i les provincies d'Àvila, Girona i Segovia.

Entitats sol·licitants - entitats privades sense finalitat de lucre, que persegueixin finalitats d'interès mediambiental, legalment constituïdes sota la forma jurídica d'Associació declarada d'Utilitat Pública pel Ministeri d'Interior, Fundació, Federació, Confederació o cooperativa d'iniciativa social, amb domicili a Espanya i que reuneixin els requisits establerts en les bases d'aquesta convocatòria (consultar detalls a la convocatòria).

Finançament - l'Obra Social de Caja Madrid aporta fins a un 50% de l'import total del projecte. Import màxim del projecte: 50.000€

Termini de sol·licitud - inici de presentacions de projectes a 1 de setembre. Fi de presentació a 30 de setembre.

Formalització de la sol·licitud - a través del portal de l'Obra Social de Caja Madrid - www.obrasocialcajamadrid.es - És necessari que les entitats es registrin i s'acreditin al portal abans del 23 de setembre.


Més informació a 902 13 13 60 de dilluns a divendres de 08:00 a 20:00 o a la web de l'Obra Social de Caja Madrid.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies