Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts econòmics en l'àmbit de Medi Ambient 2011 de Diputació de Barcelona

Dijous 24 Febrer 2011 - 11:40

S’atorgarà per activitat / projecte un màxim de 5.000 €

S’ha publicat la Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, en l'àmbit de Medi Ambient, així com les bases específiques per a l’establiment dels criteris que en regiran la concessió, de la Diputació de Barcelona (21 de febrer de 2011, en el Butlletí Oficial de la Província [BOP]

Objectius de projectes/activitats que es poden presentar
- La millora de la qualitat del medi ambient
- La participació dels diferents sectors ambientalistes que actuïn de manera conjunta o coordinada amb els municipis
- Així com qualsevol projecte o programa que incideixi directament o indirectament en l’activitat que en matèria ambiental duguin a terme els ens locals, facilitant-la, millorant-la o completant-la

També cal tenir en compte que aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
- La mitigació i adaptació al canvi climàtic
- El desenvolupament de politiques ambientals locals
- L’educació, formació i divulgació ambiental
- El desenvolupament d’accions locals a sistemes hídrics –fluvials i litorals –

Període d’execució
- entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011

Requisits dels beneficiaris
- Desenvolupar activitats i serveis en matèria de medi ambient dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
- Ser entitats sense ànim de lucre.

A les bases de la convocatòria trobareu tota la documentació a presentar, entre la que s’inclou la memòria del projecte, el pressupost, una relació detallada de les actuacions previstes i la programació desenvolupada del projecte (cal fer servir els models normalitzats, els podeu trobar a a www.diba.cat/mediambient).

Termini de presentació - 25 de març de 2011

Import econòmic - s’atorgarà per activitat / projecte un màxim de 5.000 €. L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, el 100 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació pressupostaria anteriorment fixada. El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2011 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 100.000 €.

Tota la informació necessària per presentar-vos-hi la trobareu a www.diba.cat/mediambient:

- Bases de la convocatòria
- Guió de continguts de la memòria
- Imprès de sol·licitud

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies