Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a simposium

Aquesta Jornada forma part del COST Action: Urban agriculture Europe (UAE)

Dimarts 12 Març Sessió inaugural
10.00 - 10.30h. Benvinguda e introducció
Lourdes Reig, directora de la ESAB (Castelldefels)
Frank Lohrberg, Chair TUD COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe
Luis Maldonado, Host 2nd WGs Meeting COST UAE
.
10.30 - 12.30h. Presentacions locals sobre UA (Agricultura Urbana)
12.30 - 14.00h. Dinar (només per membres COST)
14.00 - 16.00h. Presentacions locals sobre UA
16.00 - 16.30h. Pausa - Café
16.30 - 18.30h. Discussió

Tema: Models Agrícoles a la regió Metropolitana de Barcelona

LLoc: ESAB (Escola superior d’Agricultura de Barcelona) Castelldefels edificis D4 (ESAB) o C3 (EETAC) del Baix Llobregat Campus (CBL), pendents de confirmació.
Presentacions (en ordre alfabétic):
Sonia Callau Parc agrari del Baix Llobregat / Diputació de BCN
Laura Calvet TUD COST Action TU 1201 Urban Allotments gardens
Pau Faus - La ciutat jubilada - (h)ortofotomapes
Giulia Giaché / Attila Tóth STSMs report COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe
Oriol Guevara ABICONWINES, S.L
Montse Lligades Unió de Pagesos
Carles Llop / Sebastià Jornet Jornet–Llop Pastor, architects
Xavier de Pablo Consorci de Gallecs

Cal inscriure’s mitjançant correu electrònic, abans del dia 7 de març, indicant nom i cognom, institució/empresa i dades de contacte (adreça, telèfon, mail, etc): Lluis Maldonado Rius (luis.maldonado@upc.edu),  Xavier Recasens (xavirecasens@gmail.com)