Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 2 per a projectes europeus

El curs, amb una orientació clarament pràctica, té com objectiu principal capacitar els gestors d’entitats ambientals en la cerca del finançament més adequat procedent de programes i iniciatives de la Unió Europea, així com en l’adquisició de les habilitats necessàries per a la gestió administrativa d’aquest ajuts. I com a objectius secundaris, contribuir a la projecció, a nivell europeu, d’activitats endegades per entitats catalanes i facilitar la inserció d’entitats ambientals catalanes en xarxes ambientals d’àmbit europeu.

El curs consta dels tres blocs següents:
1- Formació presencial
2- Orientació i assessorament en línia
3- Grups de treball

Bloc 1, data inici: 14 de maig 2012 ; data finalització: 25 de juny de 2012 - Horari: de 10.00h a 14,30h i de 15,30h a 17,30h
Bloc 2, data: maig a setembre 2012
Bloc 3, data: 17 de setembre 2012 - Horari: de 10.00h a 14,30h i de 15,30h a 17,30h

Consulteu el programa detallat del curs.

El termini de recepció de sol·licituds finalitzarà el dimecres 9 de maig a les 14h i les peticions seran ateses per ordre d’arribada.

Aquesta nova edició del curs de la Unió Euro-pea del COAMB està enfocada als instruments internacionals existents per al finançament de projectes, i especialment en el cas dels projectes ambientals i dels projectes de cooperació internacional.

Durant tot el curs, de 12 hores lectives, es pretén aportar els coneixements sobre els diferents programes i recursos existents, però també mostrar exemples i casos reals, així com promoure la realització de dinàmiques i exercicis pràctics per part dels alumnes que els apropin a la realitat de preparar una proposta i gestionar un projecte europeu.

Tindrà lloc els dies 28 i 30 de gener i 4 i 5 de febrer.

Per a més informació consulteu el programa del taller.