Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 21 per a pac

En el procés d'elaboració del Pla Director es duran a terme 3 sessions de participació. Aquestes sessions de participació són el laboratori d’idees per a fer entre tots aquest 3r Pla Director #xct2016 .

Ara és el moment que entre tots plantegem l’estratègia que com a xct seguirem els propers anys per a l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori.

2a sessió - Projecció externa de la xct: com millorem el reconeixement polític i social de la custòdia?
Data: 30 de juny de 2011

La xct i les seves entitats membres han fet un esforç important per donar a conèixer la custòdia del territori, però una bona part de la ciutadania, de la propietat i de les administracions encara no coneixen prou o no aposten per la custòdia com una eina efectiva de gestió del territori. Un dels reptes d’aquest 3r Pla Director és posar en valor la custòdia del territori en el context de canvi social cap a l’economia verda i la sostenibilitat. Aquesta sessió tractarà sobre les estratègies que ha d’orquestrar la xct per tal d’arribar als agents clau per fer un pas més en l’impuls la custòdia a casa nostra.

3a sessió - Recursos i mitjans per a la custòdia del territori i la xct: consolidem el camí fet, explorem noves vies - 14 de juliol


Hora i lloc. Totes les sessions es faran de 16h a 19h de la tarda, a Torre Jussana, a l’Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 30, de Barcelona. a uns 500 metres de l’estació de metro Montbau (línia 3 o verda) i a uns 1000 metres de l’estació de metro Horta (línia 5 o blava).

Per participar en cada sessió és necessari inscriure's a xct2016@custodiaterritori.org tot indicant indicant nom i cognom, entitat i càrrec dins l’entitat, correu electrònic i telèfon


En el procés d'elaboració del Pla Director es duran a terme 3 sessions de participació. Aquestes sessions de participació són el laboratori d’idees per a fer entre tots aquest 3r Pla Director #xct2016 .

Ara és el moment que entre tots plantegem l’estratègia que com a xct seguirem els propers anys per a l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori.


3a sessió - Recursos i mitjans per a la custòdia del territori i la xct: consolidem el camí fet, explorem noves vies
Data: 14 de juliol
La xct, com la custòdia del territori, necessita recursos econòmics, materials i humans per tal de desenvolupar-se i aportar tot el seu potencial. Davant la situació de crisi actual, però també per seguir reforçant i ampliant l’acció de custòdia a Catalunya, caldrà cercar noves vies de finançament de la custòdia i nous àmbits de treball, amb fórmules innovadores i amb noves aliances estratègiques. Aquesta sessió tractarà sobre les mesures que la xct, les institucions i les entitats de custòdia haurien d’emprendre per fer front als nous escenaris econòmics.


Hora i lloc. Totes les sessions es faran de 16h a 19h de la tarda, a Torre Jussana, a l’Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer número 30, de Barcelona. a uns 500 metres de l’estació de metro Montbau (línia 3 o verda) i a uns 1000 metres de l’estació de metro Horta (línia 5 o blava).

Per participar en cada sessió és necessari inscriure's a xct2016@custodiaterritori.org tot indicant indicant nom i cognom, entitat i càrrec dins l’entitat, correu electrònic i telèfon


Organitzat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot conjuntament amb la Universitat de Girona

El curs està dirigit per Xavier Sabaté, ambientòleg i director d’X3 Estudis Ambientals. Aquest curs de 24 hores de durada tindrà lloc a Olot els divendres del mes d’octubre. Des de divendres, 7 octubre 2011 fins divendres, 28 octubre 2011, de 10:00 a 17:30.

La participació ciutadana ha demostrat ser una eina útil per millorar les decisions polítiques i per generar una cultura participativa en el si de la societat. Concretament, la participació en temàtiques territorials ja és una eina consolidada en els àmbits de l'urbanisme, la planificació de l'aigua, dels espais naturals protegits o el paisatge. Per tant, és important conèixer i dominar les eines de participació per tal de reforçar-ne l'ús en l'àmbit del territori.

OBJECTIUS
- Definir els conceptes bàsics de la participació ciutadana
- Conèixer la diversitat d'eines i de metodologies per fomentar la participació ciutadana
- Conèixer i analitzar casos pràctics de participació ciutadana en temàtiques territorials

PROFESSORAT
Xavier Sabaté. Llicenciat en Ciències Ambientals (UAB). Especialista en Espais Naturals Protegits (Universidad Autónoma de Madrid). DEA de medi ambient (UdG). Codirector d'X3 Estudis Ambientals. Coordinador acadèmic del curs.
Xavier Basora. Ambientòleg i periodista. Codirector d'X3 Estudis Ambientals.
Jordi Romero-Lengua. Ambientòleg i urbanista. Codirector d'X3 Estudis Ambientals.
Sigrid Muñiz. Ambientòloga i tècnica freelance en matèria de participació ciutadana.
Marc Parés. Politòleg i doctor en Ciències Ambientals. Professor del departament de Geografia de la UAB.
Clara Soler. Politòloga i experta en urbanisme participatiu.

DESTINATARIS
Els curs va dirigit a professionals de disciplines territorials: ambientòlegs, arquitectes, geògrafs, urbanistes, sociòlegs... que treballin en administracions, empreses o entitats del tercer sector i que vulguin formar-se per aplicar eines de participació al seu dia a dia.
Per a més informació i/o inscripcions podeu contactar al 972 26 21 28 o escriure a mfontaniol@olot.cat

Consultar la web del curs.


Més enllà de la participació com a mecanisme de planificació dels espais naturals, la participació dels diferents actors i agents del territori esdevé una eina clau per a la gestió dels espais naturals, possibilitant la integració i obertura de noves estratègies. Es proposa reflexionar sobre les oportunitats i mecanismes per a integrar la participació com a eina de gestió dels espais naturals.

Més informació a la web de l'esdeveniment.

PROGRAMA
09:30 h Recepció dels assistents i lliurament de la documentació
09:45 h Inauguració de la jornada
10:00 h La participació ciutadana i la gestió del territori
10:30 h La gestió participativa a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. La Comissió Consultiva del Parc del Montnegre i el Corredor i l'Assemblea d'Entitats al Parc de la Serralada Litoral
11:00 h Pausa cafè
11:30 h La Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
11:50 h Participació amb el sector agrari al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
12:10 h Experiència del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura en la gestió del Castell de Montesquiu
12:30 h El Projecte Bici: gestió participativa envers l'ús de la bicicleta al Parc de Collserola
12:50 h El Pla d'implicació ciutadana del Parc Fluvial del riu Ripoll al municipi de Barberà del Vallès
13:10 h Debat
14:00 h Fi de la jornada

El curs “La participació dins les associacions: com podem fer un pla de participació” es posa en marxa amb l’objectiu d’oferir a les entitats eines i mecanismes per tal de millorar la participació dins de les associacions.

Al acabar el curs els participants han d’haver desenvolupat habilitats i capacitats per dissenyar, implementar i gestionar plans de participació per a les seves entitats.

El curs estarà dividit en 6 sessions que es desenvoluparan entre els dies 1 d’octubre i 30 de novembre, i coordinat pel Dr. Marc Parés de l'IGOP-UAB, responsable dels continguts i la programació. El curs constarà de 6 sessions presencials de 3 hores cadascuna, si bé algunes activitats requeriran treball fora de l'aula amb les associacions per a les quals es vol dissenyar el pla de participació. Totes les sessions es desenvoluparan el mateix dia de la setmana. Un grup de dijous en horari de tarda (de 16,30 a 19,30h) i un segon grup els dimecres en horari de matí (de 10 a 13h) o en horari de tarda (de 16,30 a 19,30) a determinar segons demanda dels inscrits.

És totalment gratuït ja que està finançat pel Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals i hi ha temps per inscriure’s fins el dia 21 de setembre.

Continguts (consultar el programa detallat)
• Sessió 1. Associacions i qualitat democràtica: una mirada general
• Sessió 2. El paper de les associacions: una mirada cap enfora
• Sessió 3. El funcionament de les associacions: una mirada cap endins
• Sessió 4. Els plans de participació: un instrument de foment de la participació
• Sessió 5. Continguts dels Plans de participació
• Sessió 6. Comunicació, mobilització, transparència i avaluació


Els espais naturals poden ser una font de creació d'ocupació i activitat econòmica. L'ecoturisme, l'educació ambiental,  el lleure i les activitats esportives esdevenen peces clau cap a l'economia verda. Amb aquesta jornada es vol presentar diferents iniciatives i projectes innovadors que mostrin com poden coexistir la preservació dels espais rurals i naturals i el desenvolupament econòmic i sostenible del territori.

Aquesta jornada s'adreça especialment a responsables polítics i tècnics de promoció econòmica i medi ambient d'ajuntaments, consells comarcals i consorcis.

A aquesta jornada li seguiran dues més dedicades a 'La nova PAC: una oportunitat per al desenvolupament local i els productes de proximitat' (8 de novembre) i 'Recursos digitals i espais naturals' (29 de novembre).

Consulteu el programa detallat de la Jornada a la web de Diputació de Barcelona.

PROGRAMA
09:30 h Recepció dels assistents i lliurament de la documentació
09:45 h Inauguració de la jornada
10:00 h Anàlisi econòmica del conjunt d'equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
10:30 h La Xarxa Agrosocial de la fundació Catalunya Caixa: un projecte per fomentar l'emprenedoria en entorns rurals
11:00 h Pausa cafè
11:30 h Gestió sostenible rural: implantació de la responsabilitat social a les organitzacions dels territoris líder
11:50 h Gestió del centre cultural de la Casanova de l'Obac
12:10 h Estratègia per a la dinamització turística al Parc del Castell de Montesquiu
12:30 h Ruralactiva.net: una plataforma d'emprenedoria rural
12:50 h L'Olivera Cooperativa: territori, inclusió social i generació d'activitat econòmica
13:10 h El parc de les olors de Vallmanya
13:30 h Debat
14:00 h Fi de la jornada

És un tòpic freqüent pensar que en la distribució de rols i funcions en una economia mundialitzada, toca als països menys “desenvolupats” la funció productora agrícola i ramadera, mentre les visions sostenibilistes aposten pel consum Km 0.

Per la seva banda, Europa defensa i estableix una política de protecció i regulació agrícola i ramadera als seus països membres. La PAC va començar com una forma d’incrementar la productivitat, assegurar un nivell de vida equitatiu a la població agrícola i garantir la seguretat de l’abastament a preus raonables. Els canvis a la UE l’han portat a corregir o compensar desequilibris de producció i de preus, en funció de la productivitat. La darrera proposta de reforma la vol condicionar només a l’extensió conreada i vol imposar condicions “verdes” o ecològiques en la seva producció. Tot plegat posa el pagès com a conservador necessari del territori, alhora que com a potencial principal depredador, segons els processos i productes que empri. Agent i víctima alhora.

Les característiques ecològiques i econòmiques de cada país membre de la UE, porten a una confrontació de visions i interessos, no sempre explícits ni manifestos, que dificulten un acord raonable i ecològic.

Emeric ANGUIANO, Gestor de programes de la Unitat de Desenvolupament Rural a Espanya i Portugal de la Comissió Europea
Què planteja globalment la PAC de la UE?
 
Alicia VILLAURIZ, Vocal Assessor de la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente
Quina és la política i prioritats del govern espanyol? Pot ser unitària?

Joan MIER, Coordinador d'Assumptes Comunitaris i Relacions Exteriors del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
Catalunya està còmoda o incòmoda amb la PAC?  PAC i manteniment dels boscos

Aniol ESTEBAN, Cap d’Economia Ambiental de la New Economics Foundation
Com encaixa la PAC amb les tendències i pràctiques de la globalització econòmica?

Moderadora: Virgínia DOMINGO, Presidenta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Per participar és necessari inscriure's (inscripció gratuïta).


La jornada “Nova pagesia i cuina compromesa” té per objectiu reunir totes aquelles persones interessades en la teoria i la pràctica d’aquests dos conceptes emergents. La jornada parteix del convenciment de que menjar és una acció directa de política agrària i de que els petits canvis són poderosos.

L’organització de l’acte respon a una necessitat nascuda des de diferents persones que treballen tant en el món agrari com en el de la restauració a partir d’una voluntat de canvi, d’aprenentatge i de compartir coneixements. Des de l’organització animem a totes les persones que tinguin ganes de fer de la cuina compromesa el seu full de ruta a assistir-hi.

El seminari està dirigit sobretot a pagesia i persones vinculades a la restauració. Tanmateix trobem interessant la participació de persones que des d’altres àmbits, com l’acadèmic o el sector públic, treballin aquestes temàtiques. 

Per a més informació descarregueu-vos el programa complert.

Madrid, 17 de junio de 2013, 10:00 -15:00h
Sede de la Fundación Biodiversidad. Fortuny, 7. Madrid

Objetivo del taller: Plantear una batería de propuestas concretas sobre custodia del territorio enfocadas a los Planes de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, para ser trasladadas posteriormente al Ministerio y las CCAA gestoras de estos PDR.

Participantes: Los participantes en el taller compartirán y aprenderán propuestas de marco administrativo y técnico para aplicar en PDR regionales y nacionales. Este no es un taller dirigido a actuaciones locales o proyectos concretos de custodia del territorio si no a políticas territoriales de fomento de la custodia del territorio a través de PDR. De interés para responsables de organizaciones con incidencia política e institucional en temática agraria y de medio natural, técnicos de administraciones públicas y entidades de custodia y conservación de la naturaleza.

Se organizará una mesa de documentación y bibliografía útil, en la que cualquier participante puede traer aquellos documentos que crea que pueden ser de interés para el desarrollo del taller.

PROGRAMA (consultar programa en PDF)

10:00 h - Bienvenida y procedimiento de la jornada
Sonia Castañeda, Directora de la Fundación Biodiversidad

10:15 h - Reforma de la PAC 2014-2020, custodia del territorio y conservación: la visión de las entidades conservacionistas
Ana Carricondo, SEO/BirdLife y Celsa Pietado, WWF.

10:55 h - Reforma de la PAC2 014-2020, custodia del territorio y conservación: la visión de la administración
Representante de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (pendiente de confirmación)

11:35 h - Propuestas para la incorporación de la custodia del territorio en acciones de la PAC y los PDR 2014-2020
Jordi Pietx y Laura García, Xarxa de Custodia del Territori y Fundación Global Nature / Foro de Redes y Entidades de Custodia

12:15 h - Pausa Café

12:45 h - Estrategias y métodos de incidencia político-institucional para la custodia del territorio y la PAC-PDR
Jordi Pietx y Antonio Ruiz, Xarxa de Custodia del Territori y Foro de Redes y Entidades de Custodia

13:15 h - Debate y aclaración con los ponentes

15:00 h - Finalización de la jornada


IMPORTANTE. Debido al aforo de la sala, el taller esta restringido a 40 participantes. Las inscripciones se realizarán por estricto orden de recepción. Se aceptará 1 solo participante por organización. En caso de tener interés en participar 2 personas de una misma organización, se abrirá una lista de espera.  Días antes del taller, en caso de tener plazas disponibles, se otorgarán dichas plazas a las personas en lista de espera.

Aquellas personas interesadas que en su momento hicieron una preinscripción al taller tienen prioridad en la inscripción. No obstante, deberán confirmar su asistencia antes del 7 de junio, cumplimentando el formulario indicado. Pasada esta fecha se procederá a otorgar todas las plazas por estricto orden de solicitug.

Para solicitar asistencia debes cumplimentar el siguiente formulario: http://www.xct.cat/forms/formulario_pac

Una vez comprobada la disponibilidad, te enviaremos un email confirmando tu inscripción.

En caso de dudas contactar con asubirana@custodiaterritori.org


Objetivo del taller: Plantear una batería de propuestas concretas sobre custodia del territorio enfocadas a los Planes de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, para ser trasladadas posteriormente al Ministerio y las CCAA gestoras de estos PDR.

Participantes: Los participantes en el taller compartirán y aprenderán propuestas de marco administrativo y técnico para aplicar en PDR regionales y nacionales. Este no es un taller dirigido a actuaciones locales o proyectos concretos de custodia del territorio si no a políticas territoriales de fomento de la custodia del territorio a través de PDR. De interés para responsables de organizaciones con incidencia política e institucional en temática agraria y de medio natural, técnicos de administraciones públicas y entidades de custodia y conservación de la naturaleza.

13 de diciembre de 2013, 10:00 – 15:00h
Real Jardín Botánico, Madrid.
Sala de seminarios (entrada por Claudio Moyano / Alfonso XII)

Consultad el programa en PDF.

Inscripciones: Debido al aforo de la sala, el taller está restringido a 50 participantes. Las inscripciones se realizarán por estricto orden de recepción a través del siguiente formulario
online, hasta el 9 de diciembre: http://www.xct.cat/forms/formulario_pac


L’abandonament de la ramaderia extensiva ha propiciat una modificació del paisatge que unit a la realitat del canvi climàtic, fan necessari fomentar estratègies de recuperació i preservació del medi ambient. Aquesta jornada té per objectiu posar en valor la tasca de la ramaderia extensiva a les Terres de l’Ebre, i fomentar la seva presència i activitat.

Així mateix, la informació sobre les noves directrius de la Política Agrària Comunitària (PAC), han de permetre als ramaders de la zona optimitzar les eines i els ajuts que aquesta els ofereix. La ramaderia extensiva a l’Ebre és un valuós patrimoni que cal preservar, en bé del medi ambient, de la població i de l’economia de la zona i el país.

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament abans del 7 de febrer a través d’Unió de Pagesos (Tel. 661-967377– A/e: svives@uniopagesos.cat – sectorbovicarn@uniopagesos.cat ) Persones de Contacte: Santi Vives i Marga Hereu.

Per a més informació consulteu el programa de la jornada


Objetivo de la jornada
Aprender y debatir en torno a las buenas prácticas de trabajo en red y desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se están llevando a cabo por las diferentes redes y entidades de custodia del Estado español.

Destinatarios. Personas y entidades vinculadas a la Red de Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid, y todas aquellas personas interesadas en la custodia del territorio.
Lugar de celebración. Savia Solar, c/ Escuadra 11, Madrid (Metro Lavapiés o Antón Martín).
Inscripciones
Coste: 12€ (a pagar el día del taller).
Limitadas las inscripciones a 50 personas.
Fecha límite: para inscribirse: 01 de febrero de 2015.
Como inscribirse: enviar un mail a jornadas@frect.org e indicar:
1- Nombre y apellidos, 2 - Entidad, 3 - Mail, 4 - Teléfono

Para más información consultad el Programa en PDF.

Esta Jornada forma parte del proyecto Tejiendo redes para la custodia del territorio en España. Es un proyecto impulsado por el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio y la Xarxa de Custòdia del Territori, en colaboración con la Fundación Biodiversidad y la Obra Social “la Caixa”, ofrece una aportación diferencial y única a las redes y entidades de custodia, propietarios y gestores de fincas de alto valor natural, administraciones públicas y otros agentes vinculados con la custodia del territorio en España.
 

Aquesta jornada és la tercera de les sis que s'estan realitzant als diferents llocs d'Espanya en el marc del projecte Tejiendo redes para la custodia del territorio en España impulsat pel Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio i la Xarxa de Custòdia del Territori, en col·laboració amb la Fundación Biodiversidad i l'Obra Social "la Caixa"

La Jornada té per objectiu aprendre i debatre al voltant de les bones pràctiques de treball en xarxa i desenvolupament social i institucional de la custòdia del territori que s’estan duent a terme per les diferents xarxes i entitats de custòdia de l’Estat espanyol.

Data límit per inscriure’s: 24 de febrer. Inscripció gratuïta. És necessari inscriure’s a través del següent formulari: http://www.frect.org/jornada-tejiendo-redes-palma/

Per a més informació consulteu el programa de la Jornada.
 

Objetivo de la jornada. Aprender y debatir en torno a las buenas prácticas de trabajo en red y desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se están llevando a cabo por las diferentes redes y entidades de custodia del Estado español.

Destinatarios. Personas y entidades vinculadas a la Rede Galega de Custodia do Territorio, y todas aquellas interesadas en la custodia del territorio.

PROGRAMA (consultar programa en PDF)
09.30 h - Recepción de participantes
09.45 h - Bienvenida e inauguración
10.00 h- Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio
Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
11.00 h - Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio
Amaya Sánchez, colaboradora de la Xarxa de Custòdia del Territori
12.00 h - Pausa - café
12.30 h - Experiencias inspiradoras:
- “La custodia del territorio: una herramienta básica para la restauración de los bosques cántabros-atlánticos”. Fundación Lurgaia, Jon Hidalgo (1 hora)
Mesa de iniciativas gallegas en custodia del territorio:
- Custodia do Territorio e participación social. Ramsés Pérez, ADEGA, (20 min.)
- Dúas ferramentas para a conservación da flora ameazada: a Custodia do Territorio e as Microrreservas de Flora. Martiño Cabana, AGCT. (20 min.)
- Catro anos custodiando nas Mariñas. Fernando Bandín, Fundación Fragas do Mandeo (20 min.)
14.00 h - Cierre de las jornadas

Estos talleres cuentan con el apoyo del proyecto “Tejiendo Redes para la Custodia del Territorio”, impulsado por la Xarxa de Custòdia del Territori y la Obra Social “la Caixa”.

Objetivo de la jornada. Aprender y debatir en torno a las buenas prácticas de trabajo en red y desarrollo social e institucional de la custodia del territorio que se están llevando a cabo por las diferentes redes y entidades de custodia del Estado español.

Destinatarios. Personas y entidades vinculadas a la Red Custodia Castilla y León, a la Red Transcantábrica de Custodia del Territorio y todas aquellas interesadas en la custodia del territorio.

Lugar de celebración. Sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Fuentes de Nava (Palencia). C/ Mayor, 37.

Días: 17, 18 y 19 de abril de 2015.

VIERNES 17 DE ABRIL
16.30 h - 17.00 h - Recepción de participantes
17.00 h -Marco para el fortalecimiento de la custodia del territorio
Antonio Ruiz, abogado ambiental, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
18.00 h - Sistema de calidad para las entidades de custodia del territorio
Amaya Sánchez, colaboradora de la Xarxa de Custòdia del Territori
19.00 h - Mesa de iniciativas transcantábricas y castellanoleonesas en custodia del territorio
Óscar Prada, responsable de custodia del territorio del Foro Asturias Sostenible y portavoz de la Red Transcantábrica de custodia del territorio.
- La Red Transcantábrica de Custodia del Territorio iniciativa a iniciativa.
Entidades de custodia del territorio transcantábricas (60 min.)
- La Red de Custodia de Castila y León iniciativa a iniciativa.
Entidades de custodia del territorio de Castilla y León (60 min.)
21.00 h - Cierre de las jornadas

SÁBADO 18 DE ABRIL
(Restringido a entidades de la Red de Custodia de Castilla-León y Red Transcantábrica de Custodia del Territorio)
10:00-12:00 h - Taller de incidencia política
- Presentación: concepto, estrategias y aspectos clave (45 min)
Hernan Collado, Entre Iguals, asesor de la Xarxa de Custòdia del territori
- Dinámica de trabajo en grupo sobre incidencia política (75 min)

Para más informacion consultad el Programa de las Jornadas

Estas jornadas forman parte del proyecto "Tejiendo redes para la Custodia del Territorio en España", un proyecto conjunto entre la XCT y la Obra Social "la Caixa".
 

la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España convocan la cuarta edición del curso COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EN ESPACIOS NATURALES. Se trata de un curso de formación de 75 horas (60 no presenciales, 15 presenciales).

Se ofertan becas para estudiantes y desempleados y matrículas reducidas para técnicos miembros de EUROPARC-España.
 
El plazo de preinscripción se encuentra abierto hasta el 26 de abril.

Curso de Comunicación y divulgación en espacios naturales
11 de mayo al 30 de junio, sesiones presenciales 18 y 19 de junio, Madrid

Más información en http://web.uam.es/otros/fungobe/formacion_abierta.htm

La nova política agrària obre un ventall molt extens de possibilitats per compatibilitzar la conservació del patrimoni natural i l’agrobiodiversitat amb la producció alimentària. Aquest nou ventall d’oportunitats, emmarcat a dins del “greening”, no està exempt de dificultats, especialment a nivell normatiu. L’objectiu d’aquesta sessió és esvair els dubtes que pot ocasionar l’aplicació de la normativa així com mostrar exemples i bones pràctiques lligades a la custòdia del territori a través de les quals es pot aconseguir una doble funció, complir amb el marc legal i fer un pas més per assolir una conservació i gestió actives dels hàbitats agraris del país.

PROGRAMA (consultar programa en PDF)
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
     Sr. Jordi Puig Roca, ambientòleg.
10.30 h El “greening”, aplicació pràctica i eines de custòdia per al seu compliment
      Sr. Jordi Puig Roca, ambientòleg.
12.00 h Pausa
12.15 h Sortida a la finca de Can Feliuà per observar exemples pràctics de conservació de biodiversitat adjacent a l’explotació
13.30 h Cloenda de la jornada
     Sr. Jordi Puig Roca, ambientòleg.

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de jordi@espigall.cat o al telèfon 670 267 274

La jornada és organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària i està subvencionada pel Pla Anual de Transferència Tecnològica 2016 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
 


HASTA EL 15 DE FEBRERO abierta la inscripción para una nueva edición del CURSO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN EN ESPACIOS NATURALES, en modalidad presencial y online o bien completamente online, que se desarrollará entre FEBRERO Y ABRIL DE 2017, con sesiones presenciales programadas el 3 y el 4 de abril en Madrid.

Opción de matrículas reducidas para estudiantes y desempleados, y para administraciones miembros de EUROPARC-España. Bonificable por la Fundación Tripartita. 

Organiza: Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España

Para más información consulta el PDF del curso

 

Hasta el 5 DE FEBRERO se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición del CURSO DE COMUNICACIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, en modalidad semipresencial o bien completamente online, que se desarrollará entre FEBRERO y ABRIL de 2018, con sesiones presenciales (opcionales) programadas el 19 y 20 de marzo en Madrid.

Existe la opción de matrículas reducidas para estudiantes, desempleados y técnicos de administraciones miembros de EUROPARC-España. Es bonificable por la Fundación Tripartita.

Toda la información sobre el mismo se puede consultar en este enlace.

Para mas información consulta el formulario de inscripción o bien contactar con formacion@fungobe.org
 

La Setmana de la Natura és un moment de l’any per prendre consciència de la necessitat de conservar el medi ambient i el nostre patrimoni natural.

Durant 10 dies, s’organitzaran més de 300 activitats arreu de Catalunya per la conservació de la natura i el medi ambient, per a joves i per a grans, al mar, a la muntanya i a la ciutat.

Si ets una entitat ambiental, un parc natural, una escola, una associació, un ens local, etc., pots organitzar una activitat per la conservació de la natura i el medi ambient.
 
Durant 10 dies, ajuda’ns a fer visible la tasca conjunta per la protecció de la natura i la implicació ciutadana!
 
COM HI POTS PARTICIPAR?
  • Entra a www.setmananatura.cat
  • Vés a l'apartat "afegir una activitat", omple el formulari de l'organització i el de l'activitat. De seguida veuràs la previsualització de la teva activitat i en 24 hores la validarem i publicarem al mapa d'activitats (*).
  • Convideu al vostre entorn a participar-hi i ajudeu-nos a fer difusió de la Setmana! A l'apartat de materials de comunicació hi trobareu alguns recursos que us poden ajudar (poster, logo, banners).
Obsequiarem a tots els participants de les activitats amb un braçalet solidari #setmananatura, elaborat amb la col·laboració de Maresmon, una entitat sense ànim de lucre que treballa amb dones en risc d'exclusió social. Publiqueu les vostres fotos amb el braçalet a les xarxes socials amb l'etiqueta #setmananatura.

Moltes gràcies per la vostra implicació!

Per a més informació, contacteu amb nosaltres a info@setmananatura.cat o al 93 886 61 35.

Més enllà de la seva finalitat productiva i social, la Política Agrària Comuna (PAC) assumeix objectius ambientals, com l'acció pel clima o la conservació de la biodiversitat i el paisatge. Una part del seu pressupost és canalitzat en aquesta direcció. És suficient? Té l’impacte desitjat? La UE i els estats membre estan realment fomentant l'agricultura sostenible?

PROGRAMA (consultar programa en PDF)
09:30 - Recepció i inscripcions

10:00 - Benvinguda a dues bandes. A càrrec del Sr. Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del DTES i del Sr. Oriol Anson, Director General de Desenvolupament Rural del DARP.

10:30 - La dimensió ambiental de la PAC: impacte, perspectives de futur i propostes de millora. A càrrec del Sr. Jordi Rosell, professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

11:15 - Pausa cafè

11:30 - Custòdia agrària i la consecució dels objectius ambientals de la PAC. A càrrec del Sr. Jordi Puig, consultor agrícola a l’Espigall.

12:00 - Debat. Com financem un model agrícola ambientalment sostenible?

12:30 - Visita de camp a la finca de Torre - Ribera. A càrrec de l’associació TRENCA. Finca amb regadiu tradicional on s’hi conserva la fauna autòctona. Cal desplaçar-se 7 km en cotxe.

La participació a la jornada és gratuïta. Cal inscriure's a través del formulari online

Per a més informació contacta amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) al 93 886 61 35 o bé a cblasco@xct.cat

Organitza: Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Hi col·labora: Associació Trenca