Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 6 per a o3sac

Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona

carrer Montalegre, 6, 4ª planta. Barcelona

Important, consulteu el document previ de la convenció.

Com us hem anat explicant en els darrers temps la xct participa activament del procés de creació de l' Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i, per acord del nostre consell de membres, tenim previst adherir-nos al document resultant de la convenció, de manera que com a xarxa d'organitzacions ens afegirem formalment al procés. Us animem també a que la vostra associació o fundació s'hi afegeixi de manera individual. Adreceu-nos qualsevol dubte o comentari en aquest correu electrònic de la xct.

Programa
(més detallat al web o3sac)

16:00 Presentació de la Convenció: Orígens i visió a l’entorn d’aquesta convenció.

16:15 Ponències
          1. Les estratègies de les aliances dins dels tercer sector.
          2. L’experiència del sector social.
          3. “El tercer sector ambiental de Catalunya: una decisió pel futur”

17:30 Pausa

18:00 Debat - Grups de treball. En aquest espai es discutirà la proposta de Missió, Agenda i la Declaració

19:30 Plenari. (Presentació del resultats del debat)
Barcelona, 21 de setembre de 2011
Horari: 16:00 a 19h 
Lloc: Torre Jussana (Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona)

Aquesta sessió està adreçada a les entitats ambientals signants de la declaració o adherides al projecte de l'o3sac. L'objectiu de la sessió es debatre sobre les bases dels possibles estatuts de l'o3sac. Aquest és un pas més en la fita de constituir un espai de trobada de les entitats ambientals catalanes sense ànim de lucre d'interès social i col·lectiu.

Si esteu interessats en assistir-hi, descarregueu-vos la documentació de la sessió.

Més info a http://www.o3sac.org/El projecte de l'o3sac és va iniciar a finals del 2009 amb l’objectiu d’aplegar les organitzacions del tercer sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu. Amb la vocació de promoure un espai de trobada, plural i divers del sector ambiental, per afavorir el treball en xarxa, les aliances entre organitzacions, la promoció de l’associacionisme ambiental i convenir accions d’incidència política i social al servei del tercer sector ambiental.

Programa
19:00. Presentació de l'acte.
19:20. "El rol de les entitats ambientals en la governança” a càrrec d’en Joan Subirats, Catedràtic de Ciència Política de la UAB.
19:50. "l'o3sac una iniciativa al servei de les entitats del tercer sector ambiental" a càrrec de les entitats impulsores
20:15.  Intervenció de l'Hble. Sr. Lluís Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat.
20:30. Finalització de l'acte

És necessari confirmar assistència a: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVac3hwSXo4cnZkVzZyZUlhc3JfNnc6MQ

Objectius de l'o3sac
   1. Afavorir el treball en xarxa i les aliances de les entitats ambientals.
   2. Incentivar l’excel·lència i innovació de les organitzacions del Tercer Sector Ambiental com ara la millora de la gestió, la qualitat en els serveis i accions, la transparència i la comunicació.
   3. Exercir i promoure accions d’incidència política i social al servei del tercer sector ambiental.
   4. Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats amb el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i la resta de les Administracions Públiques d’àmbit local, supralocal, estatal i europees
   5. Garantir la participació de les entitats en els processos de decisió que afecten al medi ambient.
   6. Vetllar per l’existència de mecanismes de finançament adequats a les necessitats de les entitats del Tercer Sector Ambiental i les seves activitats i serveis
   7. Incentivar la generació i transmissió de coneixement socio ambiental.
   8. Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la missió de l’associació.


La Jornada de treball té l’objectiu de detectar i treballar el conjunt de requisits i criteris clau per a què les activitats i projectes ambientals siguin exitosos en els portals de crowdfunding. Està organitzada per l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac).

En una primera part de la Jornada, es comentaran alguns dels portals de microfinançament existents i s'explicaran les oportunitats que poden generar l'ús d'aquestes eines; seguidament, entitats ambientals que han presentat projectes en algun portal ens exposaran la seva experiència i les seves necessitats, així com quines millores es podrien introduir, i per últim, es relataran conjuntament els criteris i requisits necessaris per a què els projectes de les entitats ambientals tinguin èxit.

PROGRAMA
11:00-12:00 - El crowdfunding: una eina útil per a les entitats ambientals.
A càrrec d'en Jaume Albaigès.

12:00-13:00 Presentació d'experiències d'entitats ambientals que han presentat projectes a un portal de crowdfunding.
A càrrec de: ADENC,  Xatrac,

13:00-14:00 Conclusions. Criteris i requisits necessaris per a què els projectes de les entitats ambientals tinguin èxit.

Formalitzeu la vostra inscripció: aquí

Dia i hora: Dimarts, 27 de novembre -  11h a 14h
Lloc: Torre Jussana (Av. Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona)
La Jornada és gratuïta

Jordi Pietx director de la xct, participarà en les reflexions sobre l'Anuari 2013 que tindran lloc a la Taula rodona durant la presentació (vegeu enllaç al programa), aportant una visió des de les entitats ambientals i de custòdia del territori, també com a vocal de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.En el marc del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya s’ha organitzat la següent jornada formativa: Captació de fons per a entitats ambientals.

La jornada té com a objectiu oferir uns coneixements bàsics sobre captació de fons aplicats al sector ambiental, reforçar les tasques i habilitats dels responsables de la captació de fons a través del coneixement d'eines d'autogestió i estratègies per afavorir l'autonomia en aquest àmbit i conscienciar de l'efecte que produeix als associats i donants els projectes de l’entitat.

El programa està dividit en tres parts: dues parts on s'exposaran models, estratègies i canals de captació de fons, posant especial èmfasis en els mitjans digitals; una tercera part, on es posaran en pràctica els coneixements adquirits amb un exercici.

Inscripcions: El termini d'inscripció finalitza el 8 d’abril. Accedeix al formulari d'inscripció a través del següent link: http://goo.gl/forms/QssIaURiI8

Podeu consultar el programa complet a: bit.ly/21FdGgI 

Dirigit a: professionals i voluntaris d’entitats ambientals interessats en adquirir coneixements genèrics sobre la captació de fons.
Lloc: Aula Ambiental Bosc Turull. Passeig de Turull, 2, 08023 Barcelona 
Dia i horari: 9 d'abril de 10.00 a 14.00h

L’activitat és gratuïta per les entitats membres o adherides a l’O3SAC, en el cas de no ser una entitat membre o adherida es demanarà un donatiu en el moment de la inscripció. Per a més informació contacteu amb l’O3SAC: correu@o3sac.org