Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 2 per a mamifers

Aquest curs s'enmarca en els Cursos Naturalistes de la Institució 2012, organitzat per l'ICHN.

Professorat
ALFONS RASPALL (biòleg i divulgador ambiental) i IGNASI TORRE (biòleg i coordinador de SEMICE).

Programa
Dissabte
10.30 h. Presentació
11 - 14 h. Introducció al grup faunístic. Introducció als sistemes de detecció i estudi. Obtenció indirecta d’informació; a la recerca dels primers indicis: exercicis d’assaig prospectiu; itinerari de recerca.
15.30 - 20 h. Mètodes directes de mostreig poblacional, mitjançant la captura i recaptura. Estàndard poblacional per a una xarxa de seguiment. El projecte de seguiment SEMICE; muntatge d’un dispositiu de trampeig; exercicis virtuals de prospecció poblacional.
21.30 - 23.30 h. Control nocturn de la zona de trampeig. Manipulació, mesura i marcatge dels animals.

Diumenge
8 - 11 h. Control i desmuntatge de les parcel·les de trampeig.
11.30 h. Elaboració i tractaments estadístics de les dades. Anàlisis dels resultats. Conclusions.
13.30 h. Cloenda.

Cal que porteu: Repelent de mosquits, frontals, especialment de cara els mostrejos de nit.

Lloc de trobada: A les 10.15 h, al Centre d’informació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a Senet (antiga serradora del poble).

Informació i preinscripció - La Serradora, Senet. De 9 a14 h i de 15.30 a 17.45 h. Demaneu per Maria Farré. Tel.: 973 698 232; a/e: pnaiguestortes@gencat.cat

7-8 December 2019 - Pre-Conference Workshops
9-12 December 2019 - Conference
Centre de Convencions Internacional de Barcelona

On December 2019, the Society for Marine Mammalogy (SMM) and the European Cetacean Society (ECS) will jointly host the World Marine Mammal Conference in Barcelona, Catalonia, Spain. Our local organizers are SUBMON and the University of Barcelona.

Our goal is to bring together scientists, managers, policy-makers, educators and students from across the globe to discuss the world’s most exciting science and most pressing conservation issues.

The World Marine Mammal Conference offers an unparalleled opportunity to engage in interdisciplinary and intercultural dialogue in order to foster international collaborations that will impact our understanding of marine mammal science and conservation.

For more information visit www.wmmconference.org