Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a legislació

Amb motiu de la publicació de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària té prevista la programació d’una sèrie de jornades arreu de Catalunya per explicar-la i difondre’n el contingut, especialment a les entitats i als ens locals.