Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 3 per a juridic
Dins el marc del Projecte Pilot d’Implantació de Models Innovadors d’Acords de Custòdia d’Elevada Seguretat Jurídica, Garantia de Qualitat i Utilitat Social, la xct organitza aquest seminari, amb el suport de la Fundación Biodiversidad i en col·laboració amb el Col·legi de Registradors. El seminari també comptarà amb la participació de notaris i professionals del dret.

El seminari plantejarà els resultats i conclusions del projecte pilot i està destinat a ser un fòrum de reflexió sobre les fórmules jurídiques més adequades per aconseguir el ple reconeixement legal dels acords a tots els efectes.

Hora: 09:00 a 19:00

Per a més informació descarregueu-vos el programa detallat.
 

Lugar - Real Jardín Botánico, Madrid. Sala de seminarios (entrada por Claudio Moyano / Alfonso XII)

El objetivo de la I Jornada sobre Contratos de custodia del territorio y seguridad jurídica es dar a conocer y discutir la experiencia jurídica desarrollada por las entidades de custodia de todo el Estado: avances legislativos, marco fiscal, costes y retos de futuro.

Son destinatarios de esta jornada el personal técnico de entidades de custodia del territorio, las administraciones públicas, las agrupaciones de propietarios y usuarios del medio natural y los/las profesionales del derecho interesados en esta estrategia de conservación.

PROGRAMA (consultar programa en PDF)
09:45.- Inscripciones

10:00.- Presentación
Miquel Camps, Vicepresidente del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Iniciativa per la Custòdia del Territori a les Illes Balears.
Guillermina Yanguas, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

10:20.- La perspectiva de los contratos de custodia desde el ejercicio de las funciones administrativas: la custodia del territorio y los bancos de conservació de la naturaleza.
Luis Mariano González, Subdirección General de Medio Natural, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
 
10:40.- Contratos de custodia del territorio: realidad y horizonte. Hacia una mayor seguridad jurídica y reconocimiento social. El contrato de custodia del territorio: propuesta de regulación en Catalunya.
Antonio Ruiz, abogado ambientalista, asesor del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.
Hernan Collado, responsable jurídico de la Xarxa de Custòdia del Territori.

11:40.- Pausa café.

12:00.- Elevación a público e inscripción registral de los acuerdos de custodia del territorio. Aspectos fiscales de los acuerdos de custodia del territorio.
Ignacio Boisán, notario.

12:45.- Principales retos de los contratos de custodia del territorio en relación con el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Espacio de discusión.

14:00.- Pausa comida in situ.

15:00.- Resumen y clausura.
Raúl de Tapia, Secretario del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Red de Custodia del Territorio de Castilla y León.
Sonia Castañeda, directora de Fundación Biodiversidad.

17:00.- Asamblea anual del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio. (ver programa independiente. Interesados en asistir como oyentes: forofrect@gmail.com).

Actividad gratuita. Incluye pausa café y comida.
Inscripción obligatoria hasta el 9 de diciembre (aforo limitado a 50 asistentes) a través del formulario http://www.xct.cat/ca/Formularis_CRM/formulario_contratos_custodia_madrid.html

Recordamos que el viernes 13 de diciembre se celebrará, en la misma sede, el taller Oportunidades para la Custodia del Territorio en la Política Agraria Común y los PDR.
Cada evento tiene inscripción por separado. Consultar agenda en www.custodia-territorio.es.

Organiza: Xarxa de Custòdia del Territori y Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
Con la colaboración de: Fundación Biodiversidad - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Tarragona. Dilluns 8 de juny de 2015. Sala de Graus (Av. Catalunya, 35) Facultat de Ciències Jurídiques Universitat Rovira i Virgili De 9 a 14

9 h. – 9.30 h.: Recepció dels participants
9.30 h. – 9.45 h.: Inauguració de la Jornada
9.45 h. – 10.30 h.: “La gènesi i l’aprovació de la LEN” Sr. Matias Vives i Roig Advocat i Professor Associat de Dret Administratiu de la URV Diputat en el moment de la tramitació parlamentària de la LEN 
10.30 h. – 11.15 h.: “La LEN en el context de l’actual Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat” Dr. Fernando López Ramón Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa Director de l’Observatorio de Políticas Ambientales
11.15 h. – 11.45 h.: Pausa-Cafè
11.45 h. – 12.30 h.: “La necessitat d’adaptar el marc normatiu: cap a una nova Llei de biodiversitat” Sr. Albert Cortina Ramos Advocat i urbanista. Director de l’Estudi DTUM Secretari de la SCOT-Institut d’Estudis Catalans
12.30 h. – 14 h.: Taula rodona i debat obert: “Aspectes jurídics de la LEN i perspectives de futur” Moderador: Sr. Josep Germain Otzet Geògraf Membre del Consell de Protecció de la Natura i de la Institució Catalana d’Història Natural
Participants: Sra. Catalina Cerdà Pons Advocada de la Generalitat i cap de l’Àrea d’Assessorament Jurídic a l’Àmbit de Medi Ambient Sra. Neus Miró i Miró Coordinadora del Parc Natural de Montsant Representants d’associacions ecologistes Dr. Enric Tello Aragay Historiador ambiental i president d’Ecologistes en Acció de Catalunya Sr. Joan Pons Solé Membre del GEPEC i consultor en dret ambiental Sr. Francesc Espinal Vicepresident 2n de DEPANA
14 h.: Clausura

Per a més informació consulteu el programa de la Jornada.

30 anys de la Llei d'Espais Naturals
Amb motiu de la commemoració dels trenta anys de l’aprovació de la Llei d’Espais Naturals de Catalunya, des de diverses institucions acadèmiques es vol aprofitar aquest moment per fer una valoració del que ha representat aquesta llei pel que fa a la protecció dels espais naturals i, especialment, per reflexionar sobre la seva utilitat per afrontar els reptes actuals. Per abastar de manera més completa els diferents aspectes d’aquest text normatiu, s’ha previst la realització de tres jornades (a Girona, a Tarragona i a Barcelona) per tractar de manera complementària l’ampli ventall de qüestions que es desenvolupen a la Llei d’Espais Naturals:
- Girona, divendres 5 de juny (Sala de Graus, Facultat de Lletres, Universitat de Girona, Campus del Barri Vell): “Balanç i reptes”.
- Tarragona, dilluns 8 de juny (Sala de Graus, Facultat de Ciències Jurídiques, Universitat Rovira i Virgili, Avda. Catalunya, 35): “Aspectes jurídics”.
- Barcelona, dijous 18 de juny (Sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans): “Gestió, recerca i governament”.

Institucions convocants: Càtedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de Medi Ambient. Universitat de Girona. Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT). Universitat Rovira i Virgili. Institució Catalana d’Història Natural, Societat Catalana de Geografia i Institut d’Estudis Catalans. Podeu consultar el programa d’aquestes jornades a http://ichn.iec.cat/activitats.htm.