Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 5 per a jornadas

El objetivo de la Jornada es dar a conocer cuál es el marco actual de la Custodia Marina, a nivel general y qué perspectivas de futuro, en términos de participación y conservación de los recursos naturales, hábitats y especies, se pueden alcanzar dentro de este ámbito de trabajo. La Jornada finalizará con la aprobación de un documento “Declaración de Custodia Marina”, previamente trabajado, que recoja una hoja de ruta a seguir para potenciar la Custodia Marina en los próximos años.

Durante la mañana se llevarán a cabo una serie de micro ponencias por entidades del tercer sector, encargadas de presentar sus iniciativas y en un segundo momento, representantes de distintas administraciones públicas tomarán la palabra.
La sesión de Pecha kucha propuesta para la tarde, constará de presentaciones realizadas por los miembros del Grupo de Trabajo de Custodia Marina y otras entidades inscritas previamente a la misma, así como una sesión de debate, donde se realizarán aportaciones a la “Declaración de Custodia Marina” y se presentarán los problemas o dudas que hayan podido surgir durante la Jornada.

La Jornada está abierta al público en general y es gratuita.

Para mas información consultad el Programa de la Jornada.

Fecha y lugar de celebración
Sala de actos del Colegio Mayor Sant Jordi
Passatge Ricard Zamora 4/8
Barcelona, 25 de noviembre de 2013 - Horario: 9:00h-19:30h

Es necesario confirmación de asistencia o participación en: marina@custodiaterritori.org
Entidades participantes - hasta 18 de noviembre
Asistentes - hasta 21 de noviembre
Plazas limitadas

Organiza: Grupo de Trabajo de Custodia Marina- Xarxa de Custòdia del Territori, Fundación Biodiversidad y Generalitat de Catalunya.

Les V Jornades Estatals de Custòdia del Territori són un espai per intercanviar, debatre i proposar innovacions i millores per a l'aplicació de la custòdia del territori com una eina per a la conservació de la biodiversitat, la gestió de la natura i del paisatge i del patrimoni cultural .

Aquestes jornades s'emmarquen, així mateix, en el I Congrés Europeu sobre custòdia del territori: Land: Quality of Life organitzat pel projecte LandLife (LIFE +10 INF/ES/540), permetent la projecció, per primera vegada, de les Jornades Estatals a nivell europeu, facilitant l'intercanvi de bones pràctiques i experiències amb organitzacions d'altres països europeus, enriquint el debat i aprenent de processos diferents a l'estatal.


Se celebrará en La Orotava, los días 21 y 22 de Octubre.  Las inscripciones deberán dirigirse a custodiaterritoriotfe@gmail.com  o llamando a los numeros que figuran en el cartel.


Del 2 al 5 de noviembre de 2016 se celebrarán en Sevilla las VI Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (VIJECT) con el propósito de poder debatir y trabajar sobre aspectos clave para el colectivo de custodia del territorio del Estado español. Las jornadas están organizadas por el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio con apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta de Andalucía. 

Bajo el lema enREDándonos por la custodia, las VIJECT serán un punto de encuentro y reflexión entre redes y entidades involucradas en la custodia del territorio, así como un foro abierto a otros agentes sociales y económicos vinculados de una u otra forma a esta estrategia de conservación. En esta ocasión, las jornadas se están diseñando con un nuevo formato y se entienden como la fase final de un proceso de trabajo colectivo que  permita concretar una estrategia futura de desarrollo de la custodia del territorio en el Estado español.
 
Para ello se están creando unos grupos de trabajo en relación a temas clave para el desarrollo de la custodia en España. Cada uno de estos grupos elaborará uno o varios documentos que se validarán y consensuarán en las JECT cuyos resultados darán respuesta a las necesidades concretas del movimiento de la custodia del territorio en el ámbito estatal:
Marco general y prospectiva de la conservación privada y custodia del territorio
Buenas prácticas y registro para la custodia del territorio
Caza y custodia
Custodia fluvial
Custodia agraria 
 
Más información sobre los Grupos de Trabajo, las VIJECT, su estructura y funcionamiento en: el cartel adjunto y http://www.frect.org/viject/ · jornadas@frect.org · @Forocustodia

Gràcies al suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente i de la Generalitat Valenciana, els propers 8, 9 i 10 de novembre es celebraran a València les "VII Jornadas Estatales de Custodia del Territorio" (VIIJECdT ).

Des d'ara, i fins a la data de les jornades, es desenvoluparà el treball dels grups de treball per avançar sobre temàtiques clau.

Properament s'oferirà més informació.

Per avançar en temàtiques concretes es crearan i dinamitzaran quatre grups de treball en relació a aspectes rellevants per al desenvolupament de la custòdia a Espanya. Cada un d'aquests grups elaborarà un documents de síntesi que es validarà i debatrà en les JECT.

GT1. Administracions Públiques i custòdia del territori
Les administracions públiques són actors clau per contribuir al desenvolupament de la custòdia del territori a Espanya. En els últims anys, es mostra des de les diferents administracions territorials un creixent interès per aquesta estratègia de conservació col·laborativa i participativa. Aquest grup aprofundirà en les diferents formes d'actuació del sector públic per generar iniciatives sòlides de custòdia del territori en el marc de les polítiques públiques.

GT2. Les entitats de custòdia del territori com a part del Tercer Sector Ambiental. Reptes i propostes de futur
El conjunt de les entitats sense ànim de lucre que formen el Tercer Sector Ambiental és clau per a la participació de la ciutadania i l'enfortiment del teixit social. Com a part d'aquesta forma de societat civil organitzada, les entitats de custòdia són catalitzadors de primer nivell que permeten el manteniment d'iniciatives sòlides de gestió participada i col·laborativa i faciliten el diàleg entre actors en el territori. Debatre sobre els reptes i les propostes de futur del Tercer Sector Ambiental per visibilitzar i mantenir la seva rellevància social és especialment rellevant en temps de canvis i incertesa.

GT3. Els comunals a la custòdia del territori
El paper de les comunitats locals en la conservació de la natura ha estat i és molt rellevant a Espanya com a forma de gestió col·lectiva dels recursos naturals. La governança exercida per aquestes comunitats sobre el territori és especialment rellevant donada la seva capacitat de contribuir a la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics i l'empoderament de la població rural. És objecte d'aquest grup de treball reflexionar sobre els valors i metodologies de treball compartides amb la custòdia del territori.

GT4. Custòdia agrària i Política Agrària Comuna.
La custòdia agrària segueix sent de gran interès a causa de l'enorme extensió de territori dedicat a l'agricultura, ramaderia i silvicultura. El febrer de l'any passat s'ha donat començament al debat sobre la futura política agrícola comuna. La nova perspectiva que anuncia el document de proposta de la Comissió Europea i els resultats de l'enquesta ciutadana sobre el seu futur apunten cap a mesures enfocades al pagament per resultats ja un major suport a sistemes agraris ambientalment sostenibles. La custòdia pot i ha de tenir un paper principal en aquest nou escenari. El grup de treball es centrarà en consolidar una posició i proposta de les entitats de custòdia per a la nova PAC.

 

 Les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT)
Cada dos anys, les Jornadas Estatales de Custodia del Territorio (JECdT) són un punt de trobada i reflexió entre xarxes i entitats involucrades en la custòdia del territori, així com un fòrum obert a altres agents socials i econòmics vinculats d'una o altra forma a aquesta estratègia de conservació.

Les JECdT se celebren bianualment des de l'any 2004. Es tracta de la trobada de major rellevància per a les entitats que treballen a l'Estat espanyol amb aquesta eina de conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic, recollida en la legislació espanyola en la Llei 42 / 2007 de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

La preparació i el desenvolupament de les jornades han estat un exemple de com el moviment de custòdia del territori, oberts a les organitzacions interessades, treballa en xarxa des de les entitats de custòdia fins al propi FRECT passant per les diferents xarxes regionals d'entitats.