Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a institucio catalana destudis agraris

L’Aula de Silvicultura Mediterrània de Barcelona, adscrita a la Institució Catalana d’Estudis Agraris, organitza, el proper dimarts 26 de febrer de 2013, el Fòrum Forestal de Barcelona, un espai de comunicació que pretén apropar d’una manera directa la industria, els productors de fusta, les empreses d’aprofitaments, la universitat i els tècnics especialitzats, tant privats com de les administracions públiques, en un entorn idoni i distés, per establir sinèrgies, relacions comercials i intercanvi de visions.

Ofereix a les empreses i als productors de fusta la possibilitat de donar-se a conèixer, projectar la seva imatge, la seves activitats característiques i la seva posició en el mercat. Dóna, també, la oportunitat d’actualitzar-se en temàtiques relacionades amb el sector, d’ampliar la xarxa de contactes i d’analitzar experiències reeixides que es poden aplicar a la seva activitat.
Facilita als tècnics i a la universitat contactes amb els directrius de les empreses forestals que són una oportunitat fantàstica per conèixer de primera mà com evoluciona el sector i l’activitat de cada empresa, i per ajudar a orientar la seva tasca professional i docent.

FÒRUM FORESTAL DE BARCELONA. 26 de febrer de 2013. Sala Prat de la Riba de la seu de l’IEC de Barcelona.
Inscripció: a partir de 30€.

Per a més informació consulteu el Programa del Fòrum a http://icea.iec.cat