Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 3 per a guiatge

Organitza el curs: Naturalwalks
Dates: 29 i 30 d’Abril, 1 Maig / 20, 21, 22 de Maig.
Durada: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00 (48 hores en total)
Lloc: Casal de Pau. Arbúcies.
Preu: 450€ / curs
Certificació de Naturalwalks: Certificació segons el projecte Europeu HeriQ, de guies intèrprets segons l’organització alemanya Bildungswerk Interpretation.
 
El curs donarà els fonaments tant teòrics com pràctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista i ecoturístic, com per activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i tècniques d’interpretació del patrimoni natural.
 
Els participants aprendran diferents tipus d’eines i tècniques relacionades amb la professió del guia de natura, la preparació i execució dels guiatges, la comunicació i la interpretació del patrimoni natural, l’aprofitament dels recursos naturals i l’avaluació de les seves activitats.
 
Donarà una mirada holística a la professió de guia de natura per diferenciar-la d’altres tipus de guiatge i de professions relacionades en l’àmbit del turisme o del medi ambient.
 
Està orientat en aprendre l’art del guiatge i la interpretació en un entorn natural i aprofundirà en els aspectes més rellevants que s’han de tenir en compte des del disseny fins a l’execució de diferents tipus d’activitats.
 
Temari
- La professió del guia de natura
- La interpretació del patrimoni natural
- L’avaluació

Metodologia
El curs serà molt amè i pràctic i promourà la participació activa dels alumnes al llarg de totes les sessions. Més del 50% del curs es farà de manera pràctica a través d’exercicis a l’aula i al camp per tal d’aplicar la teoria explicada.
(Per tal de rebre la certificació, es realitzarà una avaluació de tots els conceptes adquirits)

Grup: Número limitat a 16 participants. La reserva de plaça es farà per estricte ordre de sol·licitud i pagament.

Públic: Especialment adreçat a guies de natura en actiu o professionals del sector del turisme i la natura -guies de natura, educadors, guardes forestals i de  parcs naturals, altres tipus de guies i professionals-, o persones emprenedores i interessades en el turisme i la natura.

Professor: Evarist March (guia, formador i consultor de Natura. Director de Naturalwalks). Formador del projecte HeriQ.

Per a més informació consulteu la web de Naturalwalks
 

El curs donarà els fonaments tant teòrics com pràctics necessaris per dur a terme activitats de guiatge en entorns naturals, tant des del punt de vista del guiatge naturalista
i ecoturístic, com per a activitats diverses que tenen lloc a la natura centrades en les eines i tècniques d’interpretació del patrimoni natural.

Dates: 2-3-4 d’octubre i 16-17-18 d’octubre
Durada: sessions de 9:00 a 13:00 / 15:00 a 19:00
Lloc: Casal de Pau. Arbúcies.
Preu: 450€ / curs (Persones en actiu: subvencionable per la Fundació Tripartita) - (Persones en situaació d’atur: 25% de descompte sobre el preu del curs). També s'ofereix un 15% de descompte per a membres de la XCT.
Certificació de Naturalwalks: Certificació segons el projecte Europeu HeriQ, de guies intèrprets segons l’organització alemanya Bildungswerk Interpretation.
Inscripcions: Per a inscripcions, enviar un misstage a projects@naturalwalks.com amb l’assumpte: Curs d’interpretació.

Per a més informació consulteu la pàgina web de Naturalwalks.
 

Aquesta proposta formativa sorgeix en el marc del projecte Sèlvans, una associació que té per objectiu la conservació del patrimoni forestal més singular, així com la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos més madurs, la constatació científica dels beneficis que aporten a la salut i les persones i la divulgació dels seus valors ecològics, etnològics i socials.

Sèlvans proposa un curs formatiu d’especialització universitària que capacita els alumnes en una metodologia concreta basada en el model japonès de banys de bosc (Shinrin-yoku) i altres models anglosaxons existents, així com en l’experiència complementària d’experts en el territori. Aquest curs d’especialització, dividit en dues assignatures, mostra tant els beneficis i les característiques dels boscos madurs singulars i la seva influència en la nostra salut, com les eines interpretatives i de guiatge per conduir un grup segons la metodologia del bany de bosc. Aquesta metodologia s'aplica en itineraris forestals amb funcionalitat terapèutica.

La formació inclou una part teòrica i també una part pràctica i vivencial.

Objectius
– Proporcionar als participants les eines i els coneixements bàsics per tal d’entendre la importància dels boscos en la salut i aprendre la metodologia dels banys de bosc com a eina de treball i com a nou servei de salut i benestar per a la societat.
– Proporcionar als participants les eines i els coneixements bàsics per tal d’entendre la importància dels boscos en la salut
– Conèixer la relació entre els boscos i l’ésser humà. Els intangibles del bosc i el nou paradigma existent entre l'ésser humà i la natura.
– Conèixer la complexitat del bosc des de diversos punts de vista (aerobiologia, hidrologia, ecologia...).
– Conèixer la relació entre els boscos i la salut a través de la recerca científica existent. Beneficis fisiològics i psicològics.
– Conèixer els elements mínims d’un itinerari forestal terapèutic (ús públic, composició dels itineraris, disseny dels itineraris, gestió de conflictes en el grup...).
– Analitzar els boscos terapèutics existents.
– Aprendre la metodologia dels banys de bosc Sèlvans. Tècniques i recursos.
– Experimentació del bany de bosc.

Sortides professionals
La principal sortida professional és la de guia terapèutic Sèlvans. El títol capacita els estudiants per esdevenir guies de grups de persones segons la metodologia de guiatge Sèlvans. El curs proporciona les eines i tècniques per conduir els usuaris a través d'un bany de bosc.
Aquesta titulació permetrà poder realitzar guiatges segons la metodologia.

Per a més informació consulteu la web del curs.