Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a euroregio

A través de la iniciativa europea Natura 2000, els estats membres de la Unió Europea compten amb un marc legal que garanteix la protecció i conservació del patrimoni natural. No obstant, aquest marc comú de referència, que és d’aplicació als espais naturals existents a l’Espai Català Transfronterer i a l’Euroregió Pirineus Mediterrrània, no preveu que es comparteixin els mateixos models de gestió. Aquesta formació ens ha de permetre conèixer i aprendre dels models de gestió existents a ambdós costats de la frontera, així com, els ens i actors que hi participen.

L’objectiu és identificar les barreres reglamentàries o altres que impedeixen l’el·laboració de projectes de cooperació.  Mitjançant exemples d’iniciatives ja iniciades, trobarem possibilitats de millora d’una gestió compartida dels espais naturals dels nostres territoris transfronteres.

Descarregar programa
complert.

Presentació - Géraldine CAPRANI - Directora Euroinstitut Català Transfronterer

Ponents
Lluis BALAGUER - Direcció General de Medi Natural i Diversitat - Dept. d’Agricultura, Ramaderia , Pesca, Alimentació i Medi Natural - Generalitat de Catalunya
Thibaut RODRIGUEZ - Dinamitzador xarxa dels espais naurals L-R - Conservatoire des espaces naturels Languedoc-Roussilon
Inés CARRILLO - Directora tècnica - Consorci de l’Alta Garrotxa

Lloc: Universitat de Perpinyà Via Domícia  - Casa dels Països Catalans - Aula P114