Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a espais protegits

La governança dels espais naturals protegits és un aspecte clau per a l'assoliment dels objectius de conservació i socioeconòmics definits en cada cas. El rol dels diversos agents públics i privats (administracions públiques, propietaris, entitats ambientalistes i del territori, empreses, la comunitat que hi viu o la societat en general) s'ha d'adequar al context territorial per tal d'optimitzar l'eficàcia de la gestió i garantir l'equitat social. Existeixen múltiples fórmules de governança, moltes de les quals ja s'han posat en pràctica a casa nostra amb resultats molt positius. A la jornada se'n presenten algunes de les més rellevants i consolidades.

Jornada aplaçada pel 14 de novembre!


Programa i inscripcions (consultar-lo en PDF)

09.30 h: Acreditació dels assistents

09.45 h: Inauguració
Representant de l’Ajuntament de Canet de Mar
Representant de la Diputació de Barcelona

10.00 h: La governança d'espais protegits. 
Josep Mº Mallarach. Consultor ambiental
 
10.30 h: La participació de la comunitat en la conservació del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Glòria Arribas. Responsable del programa de foment de la participació i suport al voluntariat del Parc Natural de la Serra de Collserola
Maria Garrés. Associació de Veïns i Veïnes Santa Maria de Vallvidrera-Mas Sauró

11.00 h: PAUSA – CAFÈ

11.30 h: La Xarxa Espais Natura, un model de gestió privada d’espais naturals
Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya- La Pedrera

11:50 h: Aigües de Viladrau, un exemple de compromís amb la sostenibilitat del territori
David Bonilla. Nestlé Waters
Representat del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

12.15 h: Els projectes de custòdia al voltant del riu Gaià
Héctor Hernández. Associació Mediambiental La Sínia
Jordi Pijoan. Alcalde de Querol

12.45 h: El model de cogestió de la Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix
Pere Josep Jiménez. Grup de Natura Freixe i coordinador de la Reserva
Francesc Barbero. Alcalde de Flix

13.15 h: Debat

14.00 h: Fi de la jornada
 
 
Destinataris
 
Responsables polítics i tècnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de consorcis, i a tot el personal tècnic que treballi per a la gestió i conservació d'espais naturals, la gestió del territori i el medi ambient. Qualsevol persona que hi estigui interessada
 
 
Organització i coordinació
 
Gerència de Serveis d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona
 
Més informació
 
Direcció de Serveis de Formació
934 049 300 - ds.formacio@diba.cat