Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 3 per a custodia urbana

Aquesta Jornada forma part del COST Action: Urban agriculture Europe (UAE)

Dimarts 12 Març Sessió inaugural
10.00 - 10.30h. Benvinguda e introducció
Lourdes Reig, directora de la ESAB (Castelldefels)
Frank Lohrberg, Chair TUD COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe
Luis Maldonado, Host 2nd WGs Meeting COST UAE
.
10.30 - 12.30h. Presentacions locals sobre UA (Agricultura Urbana)
12.30 - 14.00h. Dinar (només per membres COST)
14.00 - 16.00h. Presentacions locals sobre UA
16.00 - 16.30h. Pausa - Café
16.30 - 18.30h. Discussió

Tema: Models Agrícoles a la regió Metropolitana de Barcelona

LLoc: ESAB (Escola superior d’Agricultura de Barcelona) Castelldefels edificis D4 (ESAB) o C3 (EETAC) del Baix Llobregat Campus (CBL), pendents de confirmació.
Presentacions (en ordre alfabétic):
Sonia Callau Parc agrari del Baix Llobregat / Diputació de BCN
Laura Calvet TUD COST Action TU 1201 Urban Allotments gardens
Pau Faus - La ciutat jubilada - (h)ortofotomapes
Giulia Giaché / Attila Tóth STSMs report COST Action TD 1106 Urban Agriculture Europe
Oriol Guevara ABICONWINES, S.L
Montse Lligades Unió de Pagesos
Carles Llop / Sebastià Jornet Jornet–Llop Pastor, architects
Xavier de Pablo Consorci de Gallecs

Cal inscriure’s mitjançant correu electrònic, abans del dia 7 de març, indicant nom i cognom, institució/empresa i dades de contacte (adreça, telèfon, mail, etc): Lluis Maldonado Rius (luis.maldonado@upc.edu),  Xavier Recasens (xavirecasens@gmail.com)

Objectius
Donar a conèixer el concepte de resiliència, des d’una visió multi i interdisciplinària; i reflexionar sobre la ràpida expansió d’aquest concepte en diferents àmbits, i concretament en la recerca i gestió ambiental local i la relació amb les polítiques d’adaptació al canvi climàtic.
Compartir metodologies i bones pràctiques en la recerca i gestió ambiental local per aplicar aquests conceptes en un àmbit d’actuació concret en el context urbà: les solucions basades en la natura.
Adquirir més coneixement i debatre sobre el valor econòmic de l’adaptació: analitzar i quantificar el cost i retorn econòmic de les accions, el cost de No actuar i els beneficis dels plans d’adaptació en termes econòmics.

Divendres, 31 de març, de 9:30 a 14h
Sala d’Actes de l’Edifici del Vagó. Recinte de l’Escola Industrial. Diputació de Barcelona. C./Comte d’Urgell, 187. Barcelona

Per a més informació consulteu el programa de la jornada.

 

L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre com els espais verds de les ciutats poden adaptar-se al canvi climàtic i el paper que pot tenir la custòdia del territori en aquesta adaptació. Durant la jornada es mostraran experiències (de Barcelona i de Mallorca) en les que s’ha comptat amb la participació d’actors diversos. També s’identificaran les accions prioritàries per a la gestió de la infraestructura verda a la ciutat de Palma.PROGRAMA (consultar PDF)
09:30h – Inauguració

09:45h - Canvi climàtic a les Balears: impactes i reptes d’adaptació
Dr. Agustí Jansà. Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (UIB)

10:00h - Infraestructura verda a la ciutat de Palma
Gabriel Horrach i Josep Maria Rigo. Ajuntament de Palma

10:20h - Infraestructura verda a la ciutat de Barcelona: més, millor, amb la ciutadania
Sra. Margarita Parés. Cap del Programa de Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona

10:40h - Antecedents i formalització d’una prova pilot de custòdia urbana a Barcelona
Sr. Guillem Bagaria. Xarxa de Custòdia del Territori

10:50h - Planificació de la gestió d’una finca en custòdia a la ciutat de Barcelona: el cas de la Foixarda
Sr. Guillem Mas. Associació Paisatges Vius

11:05h - Pausa

11:30h - Experiències de gestió participativa de la natura i la infraestructura verda urbana: custòdia del territori a les Illes Balears
Parc Agrari de l’Horta d’Amunt.
IES Joan Alcover
Creu Roja

11:45h - Dinàmica participativa: Identificació dels reptes i les accions prioritàries per a la gestió de la infraestructura verda a la ciutat de Palma
Dinamitzat per la XCT i la ICTIB

13:30 h - Cloenda