Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 8 per a custodia territori

Pedregós, semi-àrid, plantes amb punxes... Tenim una idea general de com són els ecosistemes mediterranis. Però acostumem a oblidar-nos de condicionants com l’orografia, l'altitud, la proximitat de rius i el mar... Que donen lloc a ambients naturals molt diferents de l’ecosistema mediterrani “estàndard”.
Aquest curs està pensat per proporcionar uns coneixements complets a partir de classes teòriques, però sobretot amb l'observació directa, realitzant sortides formatives que ampliïn els coneixements d'estudiants, educadors i qualsevol persona interessada en el medi natural.

Organitza: GEPEC

Horari: dissabtes i diumenges 9 matí a 7 de la tarda

Dates: caps de setmana 9-10 i 30-31 d’octubre i 27-28 de novembre

Mes informació aqui
 


El projecte de l'o3sac és va iniciar a finals del 2009 amb l’objectiu d’aplegar les organitzacions del tercer sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu. Amb la vocació de promoure un espai de trobada, plural i divers del sector ambiental, per afavorir el treball en xarxa, les aliances entre organitzacions, la promoció de l’associacionisme ambiental i convenir accions d’incidència política i social al servei del tercer sector ambiental.

Programa
19:00. Presentació de l'acte.
19:20. "El rol de les entitats ambientals en la governança” a càrrec d’en Joan Subirats, Catedràtic de Ciència Política de la UAB.
19:50. "l'o3sac una iniciativa al servei de les entitats del tercer sector ambiental" a càrrec de les entitats impulsores
20:15.  Intervenció de l'Hble. Sr. Lluís Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat.
20:30. Finalització de l'acte

És necessari confirmar assistència a: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVac3hwSXo4cnZkVzZyZUlhc3JfNnc6MQ

Objectius de l'o3sac
   1. Afavorir el treball en xarxa i les aliances de les entitats ambientals.
   2. Incentivar l’excel·lència i innovació de les organitzacions del Tercer Sector Ambiental com ara la millora de la gestió, la qualitat en els serveis i accions, la transparència i la comunicació.
   3. Exercir i promoure accions d’incidència política i social al servei del tercer sector ambiental.
   4. Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats amb el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i la resta de les Administracions Públiques d’àmbit local, supralocal, estatal i europees
   5. Garantir la participació de les entitats en els processos de decisió que afecten al medi ambient.
   6. Vetllar per l’existència de mecanismes de finançament adequats a les necessitats de les entitats del Tercer Sector Ambiental i les seves activitats i serveis
   7. Incentivar la generació i transmissió de coneixement socio ambiental.
   8. Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la missió de l’associació.


Dia: 21 de Febrer del 2012
Lloc: Sala Nicolau d'Olwer, Institut d’Estudis Catalans al C. del Carme, 47 de Barcelona
Horari: de 18 h a 20:15 h.

PROGRAMA
18 h. Benvinguda i signatura d’acords marc de col·laboració
Hble. Sr. Lluís Recoder, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Rector Magnífc, Sr. Jordi Montaña, de la Universitat de Vic
Sra. Montserrat Barniol, Presidenta de la xct pel Consorci del Lluçanès

Es presentaran i signaran:
- Pla de Treball de Legislatura 2011-2014 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la xct
- Conveni marc 2012-2106 entre la UVic i la xct

18.40 h. Presentació i aprovació del III Pla director de la xct
Sr. Jordi Pietx, director de la xct
Sr. David Camps, membre de la comissió wiki del III Pla director i de la Comissió d’Ètica de la xct

19.15 h. Presentació i aprovació de la incorporació de la xct a l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (www.o3sac.org)
Sra. Marta Subirà , Directora General de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
Sr. Manel Cunill, coordinador de l’o3sac
Sr. Manel Gazo, vocal del consell de membres de la xct per l’associació Submon
 
19.45 h. Aprovació de la modificació tècnica d’estatuts de la xct


Us encoratgem a participar-hi, si no podeu assistir presencialment, els membres podeu delegar la vostra representació .

Podeu confirmar assistència, a Montse Camps mcamps@custodiaterritori.org  / telf: 938866135.

Associació Hàbitats celebra les III Jornades de Custòdia Fluvial i Participació Social que enguany prenen per títol “Economia verda, empreses compromeses amb el territori”. Les jornades tindran lloc el proper divendres 24 de febrer a la Masia “Mas Catarro” de Santa Margarida i Els Monjos (Alt Penedès).

La tercera edició de les jornades comptarà a la participació de sectors empresarials ben diversos i oferirà un espai de trobada per aquelles iniciatives empresarials que d’una o altra manera treballen amb objectius de millora i responsabilitat, tant en el vessant social com l’ambiental. Al llarg de la jornada es posaran en comú diferents aspectes pràctics sobre l’economia verda i la responsabilitat social corporativa i es debatran quines són algunes de les fites que esdevenen clau en els nous models empresarials que, a més de la millora contínua, integren objectius i estratègies específiques de millora ambiental, inclusió, participació social o custòdia del territori.

Les jornades estan destinades a professionals i emprenedors, entitats, estudiants i voluntaris que estiguin interessats en la custòdia del territori i en nous models de desenvolupament.

El preu general de la jornada és de 35 euros, mentre que pels socis d’Associació Hàbitats és de 15 euros. Cal realitzar la inscripció i el ingrés de la quota abans de dimecres 22 de febrer i enviar la butlleta d’inscripció i el comprovant del pagament al correu electrònic projectes@associaciohabitats.cat

La jornada compta amb el suport d’Unnim Caixa Obra Social, de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i del Parc del Foix. Programa de les jornades

Veure programa complert en PDF
.

Butlleta d'inscripció


08/06/2012 - VII Reunió de la xct
El divendres 8 i dissabte 9 de juny de 2012 celebrarem la VII Reunió de la xct a Mollet del Vallès i a l'espai rural de Gallecs, que organitzem conjuntament amb el Consorci de Gallecs.

Podeu trobar tota la informació de la VII Reunió a www.xct.cat/viireunio

Aquesta edició la dedicarem especialment a parlar de diferents aspectes de l'economia de la custòdia del territori, en un sentit ampli del terme. Des de noves vies de finançament per a les entitats de custòdia, el finançament de les iniciatives de custòdia, fins a la valorització de les externalitats positives generades. 

Tot i el canvi de format, continuarà sent una reunió plena de nous coneixements, avenços, espais de debat i intercanvi, etc. En definitiva, una reunió per continuar teixint xarxa entre tots i totes i fer avançar la custòdia del territori.

Ens podreu seguir a través de twitter amb l'etiqueta #7rxct.


Presentació del Màster en Planificació, Intervenció i Gestió Sostenible del Medi Rural
Organitzat per la Universitat de Vic, conjuntament amb el grup de recerca CERCLE de l’ETSAB-UPC, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el COAC i l’Escola SERT COAC

PROGRAMA
09:30 h - Benvinguda institucional a càrrec del degà del COAC, Lluís Comeron
09:35 h - Presentació de l’acte a càrrec de Jordi Villà, director de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic
09:40 h - Conferència: “Noves estratègies i nous reptes en el tractament del sòl no urbanitzable”, a càrrec d’Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme. Departament
de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
10:25 h - Presentació del Màster a càrrec de Carme Casas, biòloga, professora de la Universitat de Vic, coordinadora del Màster
10:40 h - Torn obert de paraula. Assistiran com a Fila 0 els representants de les entitats coorganitzadores: Eduard Bru i Xavi Llobet, arquitectes del grup de recerca CERCLE de l’ETSAB-UPC;
Jordi Camprodon, biòleg, investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; Antoni Ferran, biòleg i ambientòleg, professor de la Universitat de Vic; Miquel Sitjà, arquitecte, delegat de la Delegació del COAC a Osona

Data: 12 de juliol de 2013
Hora: 9’30h
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Plaça Nova, 5. Barcelona

Per a més informació descarregueu-vos la invitació de la presentació del màster.


Descargar programa completo

Madrid, 16 de Diciembre de 2016
Lugar: Biblioteca Municipal Eugenio Trías (Casa de Fieras de El Retiro, Paseo Fernán Núñez, 24 MADRID)
Horario: 10h a 14h
Inscripciones: La participación en la jornada es gratuita pero se requiere inscripción previa en este formulario

El reconocimiento de la custodia del territorio depende del desarrollo de proyectos que tengan una aportación efectiva a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, y de su mantenimiento a lo largo del tiempo. Para hacerlo posible es necesario, por una parte, garantizar una base legal sólida y un seguimiento y evaluación de los resultados; y por otra parte, la capacidad de las entidades para invertir los recursos necesarios con la debida transparencia y rendición de cuentas, gracias a una buena organización y gestión interna. Asegurar ambas vertientes, entre otras, es el objetivo de los manuales de buenas prácticas, que se presentan como una guía metodológica de utilidad para las entidades de custodia del territorio.

Objetivos:

1. Mostrar los elementos clave que los estatutos de una entidad debería tener para desarrollar actividades de custodia
2. Ver cómo gestionar los conflictos de intereses que pueden surgir dentro de las entidades de custodia y sus iniciativas
3. Reflexionar sobre la aplicación de medidas en iniciativas de custodia para garantizar el cumplimiento de acuerdos a largo plazo
4. Presentar una propuesta de bases para un registro público o privado de acuerdos y entidades de custodia

Programa

10 – 10.15h: Bienvenida
10.15 – 10.45h: Aspectos clave para el mantenimiento de los acuerdos de custodia a largo plazo. Montse Masó, XCT
10.45 – 11.10h: Previsiones estatutarias para la custodia del territorio. Hernan Collado, colaborador XCT
11.10 – 11.40h: Los conflictos de intereses en la custodia del territorio: mecanismos para gestionarlos. Jofre Rodrigo, colaborador XCT
11.40 – 12h: Pausa
12 – 13h: Taller: Posibilidades para la aplicación de las Buenas Prácticas en custodia del territorio
13h – 13.45h: Presentación de las bases de un registro público o privado. Hernan Collado, colaborador XCT
13.45 – 14h: Clausura

Más información: Montse Masó (mmaso@custodiaterritori.org)
 

Data: 4 de juliol
Horari: de 17h a 19h
Lloc:  Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona  (ICAB)     C/ Mallorca, 283 Barcelona
 
El Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes i aprovat el passat febrer, regula el contracte de custòdia del territori. Aquest fet té transcendència no només pel reconeixement que suposa cap a la custòdia del territori com a filosofia per a la conservació del nostre patrimoni natural, cultural i paisatgístic, sinó perquè és una regulació pionera a Europa i una fita important per al seu desenvolupament.

Així, s’obre una nova etapa pel que fa al règim jurídic dels contractes de custòdia del territori, sense detriment de la resta d’opcions per a la custòdia del territori que comprèn el dret civil. Amb aquesta jornada es farà un repàs en el procés de codificació i la incorporació de la custòdia del territori al Codi civil, i s’analitzaran les oportunitats que s’obren per al desenvolupament de la custòdia del territori a nivell normatiu.

Programa (consultar programa en PDF)

17h – 17.30h: Benvinguda i obertura de la jornada.
Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Sr. Oriol Rusca , Degà de l’Il·lustre  Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

17.30h – 17.50h: El procés de codificació a Catalunya.
Sr. Antoni Mirambell, Catedràtic de dret civil, Universitat de Barcelona. President de la Secció d’Obligacions i contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya.

17.50h – 18.10h: Implicacions de la regulació de la custòdia del territori al Codi civil.
Sr. Hernan Collado, advocat i col·laborador de la Xarxa de Custòdia del Territori

18.10h – 18.30h: El futur de la custòdia del territori a Catalunya.
Sr. Sergi Marí, Coordinador de la Xarxa de Custòdia del Territori.

18.30h – 18.50h: Torn de preguntes i debat obert

18.50h – 19h: Clausura
Sr./a , representant del Col·legi de Registradors de Catalunya
Sr/a., representant del Col·legi de Notaris de Catalunya
Sr./a, representant del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

La jornada és gratuïta però us demanem confirmació prèvia a través de mmaso@custodiaterritori.org