Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 9 per a custòdia marina

El objetivo de la Jornada es dar a conocer cuál es el marco actual de la Custodia Marina, a nivel general y qué perspectivas de futuro, en términos de participación y conservación de los recursos naturales, hábitats y especies, se pueden alcanzar dentro de este ámbito de trabajo. La Jornada finalizará con la aprobación de un documento “Declaración de Custodia Marina”, previamente trabajado, que recoja una hoja de ruta a seguir para potenciar la Custodia Marina en los próximos años.

Durante la mañana se llevarán a cabo una serie de micro ponencias por entidades del tercer sector, encargadas de presentar sus iniciativas y en un segundo momento, representantes de distintas administraciones públicas tomarán la palabra.
La sesión de Pecha kucha propuesta para la tarde, constará de presentaciones realizadas por los miembros del Grupo de Trabajo de Custodia Marina y otras entidades inscritas previamente a la misma, así como una sesión de debate, donde se realizarán aportaciones a la “Declaración de Custodia Marina” y se presentarán los problemas o dudas que hayan podido surgir durante la Jornada.

La Jornada está abierta al público en general y es gratuita.

Para mas información consultad el Programa de la Jornada.

Fecha y lugar de celebración
Sala de actos del Colegio Mayor Sant Jordi
Passatge Ricard Zamora 4/8
Barcelona, 25 de noviembre de 2013 - Horario: 9:00h-19:30h

Es necesario confirmación de asistencia o participación en: marina@custodiaterritori.org
Entidades participantes - hasta 18 de noviembre
Asistentes - hasta 21 de noviembre
Plazas limitadas

Organiza: Grupo de Trabajo de Custodia Marina- Xarxa de Custòdia del Territori, Fundación Biodiversidad y Generalitat de Catalunya.

La jornada té per objectiu enfortir aliances entre els diferents col·lectius i unir a administracions (locals, regionals i nacionals), universitats i centres d'investigació, ONG, associacions, empreses relacionades el mar i el seu entorn litoral; donar a conèixer quins treballs s'estan duent a terme i promoure la cooperació entre ells per realitzar una gestió activa del medi ambientl marí i litoral.

Aquesta jornada és organitzada per l'Associació Poseidón, Creu Roja Alicant i amb el suport de Fundación Biodiversidad.

Lloc de la jornada: Sala d'actes de la seu provincial de la Creu Roja Alicant.

La inscripció és gratuïta i oberta al públic general. Cal confirmar assistència: jornadasmarcv@gmail.com

Per a més informació consulteu el Programa de la jornada.La Fundació Mar contribueix a la conservació de l'entorn litoral i marí a través d'eines innovadores que ens ajuden a sensibilitzar l asocietat per a crear un món més sà, equitatiu i dosponible.

Per això aquesta entitat organitza un sopar dia 20 de juny d'Art, Música i Màgica per a contribuir en els seus projectes

Les Madrigueres del Vendrell ocupen unes 25 ha, compreses entre la riera de la Bisbal, la via del ferrocarril, el camí del Romaní i la platja. Constitueixen el darrer paratge lliure d’urbanitzacions arran de mar a la comarca del Baix Penedès, i de fet és un dels darrers llocs del litoral català on encara es poden trobar, oliveres i garrofers.

La llera no porta aigua en superfície, habitualment, i únicament s’inunda per sobreeiximent del nivell freàtic en èpoques de pluja. Entre els hàbitats d’interès comunitari s’hi ha citat els següents:
 
2120 - Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria)
2230 - Dunes amb pradells dels Malcolmietalia.
92D0 - Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)

Aquest espai actualment està en custòdia amb el GEVEN, el Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès.

PROGRAMA (consultar programa en PDF)
10h - Trobada a la Platja de les Madrigueres i visita guiada de l’espai. Aprofitarem per a conèixer
els projectes que s’hi han dut a terme i s’hi duran mentre visitem l’espai i els diferents punts
d’interès.
Punt de trobada: Carrer Tamariu (Sant Salvador, El Vendrell) https://goo.gl/maps/suA8qmoNfXk

12h - Fi de la visita

INSCRIPCIONS
La sortida és gratuïta. Per participar-hi és necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, número de telèfon i entitat a la que pertanyeu (si escau).

Organitza la sortida tècnica el Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral de la XCT.
 

El Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral (GTCML) de la XCT ha organitzat la següent sortida tècnica, prevista pel proper dilluns 16 d'abril a Torroella de Montgrí


PROGRAMA (consultar programa en PDF)

10h - Trobada a l’entrada nord de la Pletera (https://goo.gl/maps/Mr87nTfHWyA2) i presentació del projecte Life Pletera a càrrec d’Àgata Colomer, Coordinadora Projecte Life Pletera.
10:30h - Accions de recuperació dunar + albirament de corriol camanegre a càrrec de Santi Ramos, Tècnic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
12h - Restauració de llacunes, a càrrec de Xavier Quintana, Director científic del projecte Life Pletera i director de la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la UdG.
13:00h - Fi de l’activitat

INSCRIPCIONS
La sortida és gratuïta. Per participar-hi és necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, número de telèfon i entitat a la que pertanyeu (si escau).

El projecte Life Pletera té com a primer objectiu la restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera (Torroella de Montgrí), amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica, la qual actualment es veu alterada a conseqüència de la urbanització parcial de l’espai. Aquest objectiu inclou que el sistema pugui respondre adequadament a les previsions del canvi climàtic (increment del nivell del mar i major freqüència de pertorbacions intenses) i garanteixi la funcionalitat ecològica del conjunt, tant a curt com a llarg termini. Les accions previstes per assolir aquest objectiu inclouen la desurbanització del passeig existent i els seus espais adjacents i, posteriorment, recuperar l’antiga zona humida i la seva funcionalitat ecològica com a sistema costaner.

Un segon objectiu es basa en la difusió; per una banda, busca mostrar, tant al públic local com als turistes que visiten la zona, la importància de la conservació d’aquests ecosistemes per la reducció de l’empremta ecològica. Per una altra banda, busca tenir un caràcter demostratiu; és a dir, mostrar com una zona fortament castigada per la pressió urbanística encara és possible la restauració de zones naturals parcialment urbanitzades o alterades i la recuperació de la total funcionalitat ecològica.

Un tercer objectiu és el d’incrementar la capacitat de fixació de carboni d’aquests sistemes costaners i contribuir així a la reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera.
 

L’objectiu d’aquesta visita és aproximar-nos a la costa de l’Ametlla de Mar (Terres de l’Ebre) on coneixerem de primera mà un parell de llacunes costaneres restaurades amb el projecte SOS Samaruc per l’entitat Paisatges Vius, i el projecte de custòdia marina de l’entitat Graëllsia a l’EIN Cap de Santes Creus al mateix municipi.PROGRAMA (consultar programa en PDF)

10:00h. Trobada al pàrquing de la llacuna del Torrent del Pi. Consultar ubicació . Visita de la Llacuna del Torrent del Pi per a conèixer el seu projecte de restauració i reintroducció de
samarucs. Per a més informació del projecte consulteu la web de Paisatges Vius.

11:30h. Visita de la llacuna de l’Estany i el seu projecte de restauració.

12:00h. Passejada per l’EIN Cap de Santes Creus per a conèixer el projecte de custòdia de l’entitat Graëllsia on tindrà protagonisme el voluntariat i l’educació ambiental. Podeu trobar més informació sobre l’acord que es va signar aquest estiu a la web de Graëllsia.

13:00h. Fi de l’activitat.

INSCRIPCIONS
La sortida és gratuïta. Per participar-hi és necessari que envieu un mail a marina@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, número de telèfon i entitat a la que pertanyeu (si escau).

Organitza: Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral
Amb el suport de: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Hi col·labora: Associació Paisatges Vius i Associació Graëllsia. 
 

Aquesta jornada vol reflexionar sobre la problemàtica de la interacció de la tortuga babaua amb els diferents arts de pesca, i reflexionar sobre les possibles mesures compatibles amb la pesca i preventives per a la conservació de la tortuga babaua.La idea central és la de, sense menystenir la importància de la recuperació de les tortugues capturades accidentalment, incidir especial i prioritàriament en contribuir al diàleg entre tots els actors amb l'objectiu de compartir ievitar que es capturin més tortugues marines a la nostra costa.

PROGRAMA (consultar-lo en PDF)

10.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentació

10.15 h - Presentació de la Jornada
Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral de la XCT
Sr. Xavier Jiménez, president del GEPEC-Ecologistes de Catalunya


10.30 h - Estat de conservació de la tortuga babaua a Catalunya
Sr. Lluís Cardona, biòleg, Universitat de Barcelona

11.30 h - Pausa-networking

12.00 h - Taula rodona «Com podem col·laborar per a disminuir la interacció entre pesca i tortugues marines?»
Sr. Lluís Cardona, biòleg,Universitat de Barcelona
Sr. Bernat Margalef, pescador de la Confraria de l’Ametlla de Mar
Sr. Joan Balagué, secretari de la Confraria de pescadors de Sant Carles de la Ràpita
Sr. Sergi Rasero, cap de la secció de Protecció del Litoral i del Medi Marí.DARP
Sr. Ricard Casanovas, cap del servei de Fauna i Flora.DTES
Moderador: Sr. Manel Gazo, biòleg de l’entitat Submon


13.00 h - Cloendade la Jornada
Sr. Ramon Ferré,GEPEC.
Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral de la XCT


La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de l’adreça electrònica (A/e: secretaria@gepec.cat).

Organitza la jornada: Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral juntament amb el GEPEC.
Hi col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar


Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasferència Tecnològica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta jornada pretén reflexionar sobre la interacció dels diferents tipus de pesca -professional, esportiva i recreativa- en zones declarades protegides per la presència de determinats hàbitats i espècies.
 
La jornada ha de servir per fer una reflexió conjunta entre tots els actors presents en aquestes àrees i valorar propostes per fer compatible la pesca amb el manteniment en un estat de conservació favorable dels hàbitats i les poblacions de les espècies presents en aquests espais.
 
PROGRAMA (consultar-lo en PDF)

16.00 h  Inscripcions i lliurament de la documentació
 
16.15 h  Presentació de la jornada
Sr. Xesco Gomar, regidor de Transició Energètica, Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat de l’Ajuntament de Mataró.
Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral de la XCN.
Sr. Marcel Gubern, president de Posidonia 2021.
 
 
16.30 h  Ronda de ponències: Models de gestió pesquera integral a la Mediterrània des de diferents visions
Científica: Dra. Sílvia Gómez, investigadora a la UAB/ICM-CSIC i membre del grup de recerca SeaHealth.
Pesca professional: Sr. Jordi Rodón, cap del Servei de Recursos Marins, DGPAM.
Pesca recreativa: Sra. Ariadna Purroy, tècnica del Servei de Control i Acció Marítima, DGPAM. 
 
18.15 h  Pausa
 
18.45 h  Taula rodona «Gestió pesquera a les zones ZEC. Un cas pràctic: ZEC Costes del Maresme»
Sr. Javier Pulido, pesca arts menors Arenys de Mar.
Sr. Isaac Moya, pesca arts menors L’Escala.
Sr. Isaac Vives, pesca esportiva.
 
20.00 h  Cloenda de la jornada
 

7-8 December 2019 - Pre-Conference Workshops
9-12 December 2019 - Conference
Centre de Convencions Internacional de Barcelona

On December 2019, the Society for Marine Mammalogy (SMM) and the European Cetacean Society (ECS) will jointly host the World Marine Mammal Conference in Barcelona, Catalonia, Spain. Our local organizers are SUBMON and the University of Barcelona.

Our goal is to bring together scientists, managers, policy-makers, educators and students from across the globe to discuss the world’s most exciting science and most pressing conservation issues.

The World Marine Mammal Conference offers an unparalleled opportunity to engage in interdisciplinary and intercultural dialogue in order to foster international collaborations that will impact our understanding of marine mammal science and conservation.

For more information visit www.wmmconference.org