Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 8 per a cursos


Aquest curs està organitzat en el marc de 'Els cursos Naturalistes de la Institució', de l'Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), filial de l'Institut d'Estudis Catalans.
Professorat - EDUARD LUQUE i LLUÍS COMAS BORONAT, CREAF.

Programa (consulteu el programa complert de tots els cursos)
Dissabte
9 - 14 h. Introducció als Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit (GNSS): GPS, GLONASS, futur Galileo i canvis de projeccions cartogràfi ques: Longitud i Latitud WGS84, UTM ED50 i ETRS89; captura de dades GPS al camp (pel Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona); descàrrega de les dades GPS, smartphone, PDA i manipulació de la informació; fotografi es amb coordenades; Importació i exportació: coordenades en fulls de càlcul o bases de dades, xarxes UTM i capes de Sistemes d’Informació Geogràfi ca (SIG).

Nota: durant el curs es farà servir GPS Garmin i Trimble, smartphones Android i Windows Mobile, per altres tipus de dispositius (iPhone, Symbian, etc.) els conceptes són iguals.
Cal que porteu - Portar GPS, smartphone, PDA i el cable per connectar a l’ordinador si en teniu (no és obligatori).

Lloc de celebració - A les 8.45 h, al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Facultat de Ciències. Edifici C; 08193 Bellaterra.

Informació i preinscripció
Secretaria de la ICHN. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona. De dilluns a divendres. Tel.: 933 248 582; a/e: ichn@iec.cat.

Aquest curs està organitzat en el marc de 'Els cursos Naturalistes de la Institució', de l'Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), filial de l'Institut d'Estudis Catalans.Dates - 12 i 13 de maig de 2012

Professorat - ANDREU SALVAT, Botànic. Aprèn, Serveis Ambientals, SL; BERNAT PERRAMON, Enginyer agrònom, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; JORDI ARTOLA, Biòleg,Responsable del CBMS de can Jordà.

Programa (consultar programa complert)
Dissabte
10.15 - 11.15 h. Caracterització dels hàbitats de pastura de la Garrotxa: espècies de flora abundants i/o signifi catives, ecologia i distribució.
11.45 - 12.30 h. La ramaderia extensiva i el maneig de les pastures. Projecte de coneixement, millora i conservació de les pastures del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
12.30 - 13.15 h. Efecte del maneig agrari sobre la productivitat, la qualitat nutritiva i l’estat ecològic de les pastures.
13.15 - 14 h. Mètodes d’avaluació de l’estat ecològic dels prats. Espècies i paràmetres indicadors. La determinació del bon estat ecològic.
14 - 15.30 h. Dinar.
15.30 - 19.30 h. Sortida de camp: Aplicació de metodologies d’avaluació de l’estat ecològic de les pastures (inventaris de vegetació i transsectes). Exemples de l’efecte de diferents maneigs agraris.

Diumenge
10 - 17 h. Sortida al camp. S’utilitzaran els objectius i estris de les diferents tècniques i es posaran en pràctica els procediments que s’han explicat durant el curs. Cal que porteu Indumentària adequada per sortir al camp.

Lloc de trobada
A les 10 h, a Can Jordà (Santa Pau), seu del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Informació i preinscripció
PNZVG. Can Jordà; 17811 Santa Pau. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Demaneu per Eva Calm. Tel.: 972 264 666; fax: 972 265 567; a/e: eva.calmp@gencat.cat.

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat organitza una jornada tècnica sobre Recursos digitals i espais naturals. Serà el 29 de novembre de 9.30 a 14 al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu. Aquesta jornada s'adreça especialment a responsables polítics i tècnics de promoció econòmica, turisme i medi ambient d'ajuntaments i consells comarcals.

Difondre, enriquir, posar en valor... Són diversos i complementaris els usos que les actuals i esteses tecnologies poden aportar a un espai natural. Els dispositius mòbils , la geolocalització i les xarxes socials, entre d'altres, suposen una nova revolució en la forma d'interactuar en el trinomi gestor-usuari-espai.

En aquest jornada es posarà sobre la taula coses que s'han fet, que s'estan fent o que es faran a curt o mitjà termini i que suposen l'evolució del paradigma de la conscienciació i la conservació ambiental. Consulteu el programa detallat de la jornada.

L'assistència a la jornada és gratuïta, prèvia inscripció amb la butlleta que trobareu a l'enllaç.

El curs té per objectius:
- Conèixer i reconèixer la importància de tenir una estratègia en comunicació i captació de fons
- Ser capaç d'elaborar una estratègia en comunicació i captació de fons
- Desenvolupar i executar les estratègies corresponents
- Optimitzar les accions de comunicació i captació que dugui a terme l'entitat no lucrativa
- Avaluar els impactes aconseguits amb les accions desenvolupades

Horari i dates del curs: del 12/02/13 al 07/03/13. Dimarts i dijous de 16 a 20 hores (32h)
Coordinació acadèmica: Irene Borràs
Preu: 296€ . Possibilitat de ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Al Centre de Formació Permanent. FURV Av. Onze de Setembre, 112 - Reus

Més informació a la fitxa del curs.


La metodología de este curso se basa en la formación a distancia y con un formato auto evaluativo (no tutorizado). El curso se ofrece a través de la plataforma virtual de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC).

Después de la lectura de cada módulo el alumno deberá responder unas preguntas auto evaluativas sobre el texto leído, que darán acceso al siguiente módulo. Al ser un curso auto evaluativo, la implicación del alumno en la lectura y comprensión de los materiales facilitados determinarán su grado de aprendizaje sobre la temática.

Además se facilitará al alumno una guía metodológica para el buen seguimiento del curso. A pesar de ser un curso auto evaluativo, el alumno podrá consultar al tutor en caso de tener alguna duda en concreto.

PROGRAMA DEL CURSO
Módulo 1. Principios de la custodia del territorio y agentes implicados:
Los fundamentos de la custodia del territorio.
Agentes implicados.
Una entidad de custodia en acción.
Las alianzas y el trabajo en red.

Módulo 2. Marco legal y opciones jurídicas para la custodia del territorio:
Marco legal de la custodia del territorio.
Tipos de acuerdos de custodia y opciones jurídicas asociadas.

Módulo 3. Estrategias e implicación social y fuentes de financiación:
Estrategias para implicar a la ciudadanía.
Cómo financiar las iniciativas de custodia del territorio.
Estrategias de comunicación para la custodia del territorio. 

Módulo 4. Cómo plantear y desarrollar una iniciativa de custodia del territorio:
Desarrollando una iniciativa de custodia del territorio.
Pasos previos a un acuerdo de custodia.
Diseño del contenido de los acuerdos.
Puesta en marcha y seguimiento de los acuerdos.
 
Calendario - Inicio del curso: 13/04/2015. Fecha límite para terminar el curso: 14/06/2015
Duración - 30 horas.
Idioma - español.
Precio - 12 € en concepto de gestión académica y certificación. Curso organizado y subvencionado con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”
Certificación - certificado de aprovechamiento de la UVic-UCC.
 
Para más información descarga el folleto informativo del curso con toda la información necesaria.

Este curso es posible gracias al proyecto Tejiendo Redes para la custodia del territorio en España, una iniciativa de la Xarxa de Custodia del Territori y la Obra Social “la Caixa” y el apoyo de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Este curso está basado en una acción del Proyecto LandLife 2011-2014 (LIFE 10 INF/ES/540) 

La XXI Universitat d'Estiu de la UVic-UCC presenta un seguit de cursos, en diferents localitats, de les àrees de salut, ciència, empresa, medi ambient, comunicació, educació, llengües, entre d'altres. També ha programat jornades i escoles d'estiu adreçades a professionals de diferents àmbits i un conjunt d'activitats culturals de caire divers.

El programa d’aquest any compta amb 36 activitats formatives i 15 activitats culturals que es realitzaran a 16 localitats diferents, algunes de les quals a Osona, com Vic, Manlleu o Roda de Ter, però també en d’altres comarques, com Olot, Moià, Figueres, Manresa, Barcelona o Ripoll.

Per a més informació consulteu la web dels Cursos d'estiu:
http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/universitat-destiu

 

El sòl, el subsòl, els minerals, l’aigua terrestre, els oceans, l’atmosfera, la radiació solar, els éssers vius, els boscos… posen a la nostra disposició una sèrie de recursos que nosaltres transformem i posem al servei de les nostres necessitats de subsistència. Parlar d’aquests recursos (ecosocials, més que naturals) va més enllà de la descripció del món físic i inclou les distintes activitats humanes que han transformat secularment el territori.

Hom ha projectat diverses mirades sobre aquest recursos, malauradament sovint dissociades. La visió històrica sobre el seu ús i els conflictes i solucions que han generat queda reforçada per la d’altres disciplines científiques i tècniques i, alhora, la saviesa i l’experiència del passat pot il·luminar el tractament present i futur dels recursos avui dia disponibles.

La seva explotació cada cop més intensiva i la perspectiva de l’exhauriment d’alguns d’ells (especialment els combustibles fòssils) obliga a una nova mirada en la cerca de recursos renovables més propers, accessibles i també més lligats al territori. La potenciació del seu coneixement permet fer una aproximació de les fortaleses i oportunitats per encarar equilibris futurs més sostenibles.

El X Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, que se celebrarà els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2016 a Manresa, es convoca amb aquesta perspectiva múltiple. Mantenint una visió holística sobre els recursos, a efectes de participació s’han elegit quatre àmbits en funció de quatre de les grans necessitats humanes: l’alimentació, el poblament, les comunicacions i l’energia.

Per a més informació consulteu el Programa del Congrésconsulteu la web de la CCEPC.
 


Un dels greus problemes del sòls és la manca de matèria orgànica i l’excés de macronutrients. L'objectiu d'aquesta jornada és explicar com incrementant el carboni dels sòls d’una manera eficient i equilibrada es pot millorar la seva fertilitat i, els rendiments productius.
 
Val a dir, però, que la clau d’aquest procés és aconseguir matèria orgànica de qualitat, rica en carboni, a les proximitats de l’explotació. La finalitat de la sessió, serà, també, orientar d’on es poden treure aquestes primeres matèries i quins  com s’han de gestionar per aconseguir un compost de qualitat.

PROGRAMA (veure programa en PDF)
09.45 h   Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Fertilitat del sòl  i increment de la matèria orgànica del sòl a partir de diversos casos pràctics analitzats a camp.
Sr. Jordi Puig Roca, l’Espigall.
Part teòrica:
Principis bàsic de la fertilitat del sòl
La matèria orgànica al sòl
La respiració del sòl i el seu efecte sobre el carboni i el nitrogen en condicions de producció ecològica respecte la producció convencional.
11.30 h  Pausa
12.00 h  Visita de camp
Es realitzarà una visita de camp a la finca de l’Espigall on al llarg dels darrers 2 anys s’ha fet un canvi de gestió del sòl aplicant compostos rics en carboni.
14.00 h  Cloenda de la jornada

Lloc de realització: Masia Can Feliuà. 08415 - BIGUES I RIELLS (Barcelona).
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de: jordi@espigall.cat o al telèfon 670 267 274

Aquesta jornada és organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària (GTCA) de la XCT en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.