Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a Fons Europeus

El Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya organitza aquest seminari, que es celebrarà en anglès, en el marc del projecte Intereg SURF Nature en el qual participien socis de 10 països europeus diferents. Surf Nature es un projecte que té per a i té com a objectiu millorar les oportunitats de finançament actuals i futures per a la conservació de la naturalesa i la biodiversitat a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

La temàtica és de gran rellevància per a directius i òrgans de govern d'entitats de custòdia i antres organismes dedicats a la conservació i us animem a assistir-hi, per explorar noves oportunitats de finançament que es poden fer més accessibles en els propers anys.

Aquest acte comptarà amb una intervenció de Montserrat Masó, responsable d'iniciatives de la xct, sobre La implicació de les ONGs en la gestió de Fons Regionals. Ara estem recopilant dades, exemples i opinions sobre la temàtica, tant de Catalunya com d'altres llocs d'Europa, i qualsevol aportació serà benvinguda en aquest correu-e

Aneu aquí per a més informació i inscripcions. Per inscriure-vos podeu fer-ho al correu-e: rosa.ricart -at- ctfc.es