agenda - Divendres, 21 de Juny

Divendres, 21 de Juny

agenda Calendari
Divendres, 21 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Debat sobre el darrer informe d'avaluació global del IPBES
Descripció: “Catalunya perd biodiversitat i necessitem un canvi”

<em>Museu i Centre d&rsquo;Estudis de l&rsquo;Esport Doctor Melcior Colet C/Buenos Aires 56, Barcelona</em><strong>PROGRAMA </strong><a href='http://www.creaf.cat/sites/default/files/events/documents/programa_ipbescat.pdf' target='_blank'>(consultar en PDF)</a>

10:00 Benvinguda.&nbsp;

Arnau Queralt, director del CADS. Departament d&rsquo;Acci&oacute; Exterior, Relacions&nbsp;Institucionals i Transpar&egrave;ncia

Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural.&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.

&nbsp;

10:15 L&rsquo;informe IPBES. Avaluaci&oacute; global de l&rsquo;estat de la biodiversitat i&nbsp; dels serveis dels ecosistemes.

Llu&iacute;s Brotons, cient&iacute;fic titular del CSIC a la unitat mixta InForest (CTFC-CREAF)&nbsp;i observador a IPBES

&nbsp;

11:00 L&rsquo;estat de conservaci&oacute; de la biodiversitat a Catalunya.&nbsp;

Sergi Herrando, director cient&iacute;fic de l&rsquo;Institut Catal&agrave; d&rsquo;Ornitologia i&nbsp; investigador associat al CREAF

&nbsp;

11:30 Els serveis ambientals dels ecosistemes: quin pes tenen en el context socioecon&ograve;mic?

Unai Pascual, professor Ikerbasque al Centre per al Canvi Clim&agrave;tic del Pa&iacute;s&nbsp; Basc i el Centre pel Desenvolupament i el Medi Ambient de Su&iuml;ssa

&nbsp;

12:00 PAUSA CAF&Egrave;

&nbsp;

12:15 On cal concentrar els esfor&ccedil;os de recerca i coneixement per aturar la&nbsp; p&egrave;rdua de biodiversitat?

Jordina Belmonte. Presidenta de la ICHN

Joan Pino. Director del CREAF

Joaquim Garrabou. Investigador de l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar - CSIC

Representat d&rsquo;ISGlobal a confirmar

Sergi Sabater. Professor de l&rsquo;Institut d&rsquo;Ecologia Aqu&agrave;tica de la UdG i ICRA

Modera: Xavi Basora. Ambient&ograve;leg i periodista, Espai TReS

&nbsp;

13:00&nbsp; Implicacions de l&rsquo;informe de l&rsquo;IPBES a Catalunya i respostes per al canvi transformador.&nbsp;

Ferran Miralles. Director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural.&nbsp;Departament de Territori i Sostenibilitat.

Sergi Tudela. Director general de Pesca i Afers Mar&iacute;tims. Departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute;

Representant de l&rsquo;administraci&oacute; local a confirmar

Miquel Rafa. Director de Territori i Medi Ambient, Fundaci&oacute; Catalunya - La Pedrera

Representant de l&rsquo;empresa a confirmar

Modera: M&ordf;Josep Pic&oacute;. Periodista ambiental i professora a la Universitat Jaume I

&nbsp;

14:00&nbsp;Cloenda.

Gràcies a PHP iCalendar