agenda - Dimarts, 28 de Maig

Dimarts, 28 de Maig

agenda Calendari
Dimarts, 28 de Maig
Hora: 10:00 - 11:00
Lloc: L'Ametlla de Mar
Resum: Jornada tècnica " Gestió pesquera preventiva i tortugues marines a Terres de l'Ebre"
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h174/mm/image/imgnews/2019/190528_jornada%20GTCMiL.png' style='width: 250px; height: 174px; margin: 10px; float: right;' />Aquesta jornada vol reflexionar sobre la problem&agrave;tica de la interacci&oacute; de la tortuga babaua amb els diferents arts de pesca, i reflexionar sobre les possibles mesures compatibles amb la pesca i preventives per a la conservaci&oacute; de la tortuga babaua.La idea central &eacute;s la de, sense menystenir la import&agrave;ncia de la recuperaci&oacute; de les tortugues capturades accidentalment, incidir especial i priorit&agrave;riament en contribuir al di&agrave;leg entre tots els actors amb l&#39;objectiu de compartir ievitar que es capturin m&eacute;s tortugues marines a la nostra costa.<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/190528_Gestio%20pesquera%20preventiva%20i%20tortugues%20marines%20a%20les%20Terres%20de%20lEbre.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)<strong>10.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong><strong>10.15 h - Presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT

Sr. Xavier Jim&eacute;nez, president del GEPEC-Ecologistes de Catalunya</em><strong>10.30 h - Estat de conservaci&oacute; de la tortuga babaua a Catalunya</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg, Universitat de Barcelona</em><strong>11.30 h - Pausa-networking</strong><strong>12.00 h - Taula rodona &laquo;Com podem col&middot;laborar per a disminuir la interacci&oacute; entre pesca i tortugues marines?&raquo;</strong>

<em>Sr. Llu&iacute;s Cardona, bi&ograve;leg,Universitat de Barcelona

Sr. Bernat Margalef, pescador de la Confraria de l&rsquo;Ametlla de Mar

Sr. Joan Balagu&eacute;, secretari de la Confraria de pescadors de Sant Carles de la R&agrave;pita

Sr. Sergi Rasero, cap de la secci&oacute; de Protecci&oacute; del Litoral i del Medi Mar&iacute;.DARP

Sr. Ricard Casanovas, cap del servei de Fauna i Flora.DTES

Moderador: Sr. Manel Gazo, bi&ograve;leg de l&rsquo;entitat Submon</em><strong>13.00 h - Cloendade la Jornada</strong>

<em>Sr. Ramon Ferr&eacute;,GEPEC.

Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCT</em>La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, es pot inscriure a trav&eacute;s de l&rsquo;adre&ccedil;a electr&ograve;nica (A/e: secretaria@gepec.cat).<em>Organitza la jornada: Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral juntament amb el GEPEC.

Hi col&middot;labora l&#39;Ajuntament de l&#39;Ametlla de Mar</em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Trasfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar