agenda - Abril de 2017

Abril de 2017

agenda Calendari
Dijous, 6 de Abril
Hora: 11:30 - 12:30
Lloc: Sant Celoni
Resum: Sortida tècnica "Experiències de custòdia municipal a Sant Celoni"
Descripció: Aquesta sortida &eacute;s organitzada pel Grup de Treball de Cust&ograve;dia Municipal de la XCT. Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170406_sortida_tecnica_GtCMu_Sant%20Celoni.pdf' target='_blank'>consulteu el programa de la sortida</a>.&nbsp;A Sant Celoni s&rsquo;estan duent a terme diversos projectes de custodia municipal. En aquesta sortida ens aproparem a ells per con&egrave;ixer-los i entendre quines accions est&agrave; duent a terme l&rsquo;Ajuntament.
<div style='margin-left: 40px;'>

<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h113/mm/image/imgnews/2017/P1090639.JPG' style='width: 150px; height: 113px; margin: 10px; float: right;' />Vall d&rsquo;Olzinelles</strong>, punt d&rsquo;entrada al parc del Montnegre i el Corredor. Es far&agrave; un tram de l&rsquo;itinerari senyalitzat, dins la finca Can Draper, on podrem veure el paisatge i algun dels elements d&rsquo;inter&egrave;s. En aquesta finca acabem de signar un conveni de cust&ograve;dia amb la propietat i la Diputaci&oacute; de Barcelona. La peculiaritat del conveni &eacute;s que &eacute;s a tres bandes i que el que es custodia &eacute;s pr&ograve;piament l&rsquo;itinerari i els elements d&rsquo;inter&egrave;s.<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h113/mm/image/imgnews/2017/imatge%20La%20Roca%20del%20Drac%20lq.JPG' style='width: 150px; height: 113px; margin: 10px; float: right;' />La Roca del Drac</strong>. Espai molt petit on tamb&eacute; es va crear un itinerari senyalitzat i que forma part d&rsquo;una llegenda local. Es troba a l&rsquo;entrada de les urbanitzacions, molt prop de l&rsquo;autopista. &Eacute;s el primer acord de cust&ograve;dia signat per part de l&rsquo;Ajuntament de sant Celoni amb el propietari. En cas que anem malament de temps, aquesta visita ens la saltarem.<strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w150-h113/mm/image/imgnews/2017/170406_sant_celoni%20(2).JPG' style='width: 150px; height: 113px; margin: 10px; float: right;' />Les Llobateres</strong>. Estany artificial naturalitzat format a partir de la restauraci&oacute; d&rsquo;una extracci&oacute; d&rsquo;&agrave;rids, al costat del riu Tordera, amb funcions de laminaci&oacute; d&rsquo;avingudes, biodiversitat, lleure i educaci&oacute;. &Eacute;s un espai municipal susceptible de ser gestionat amb cust&ograve;dia a trav&eacute;s d&rsquo;una entitat de cust&ograve;dia del territori.</div>
<u><strong>INSCRIPCIONS</strong></u>

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom. Per participar-hi &eacute;s necessari que envieu un mail a municipis@custodiaterritori.org tot especificant el vostre nom, cognoms, n&uacute;mero de tel&egrave;fon, entitat a la que pertanyeu (si escau) i si us voleu quedar a dinar a la Batll&ograve;ria / Sant Celoni (a c&agrave;rrec de cada participant). Tamb&eacute; podeu contactar amb la XCT al 93 886 61 35 (pregunteu per l&rsquo;Anna).

<strong><u>PUNT DE TROBADA</u></strong>

A les 11:30 a l&rsquo;entrada principal de Sant Celoni, a l&rsquo;aparcament de l&rsquo;ALTRIUM. <a href='https://goo.gl/maps/ubTZ9uWMV8D2' target='_blank'>https://goo.gl/maps/ubTZ9uWMV8D2</a>

&nbsp;
Dissabte, 22 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Copons
Resum: Jornada sobre urbanisme - Ordenació territorial en Els Micropobles
Descripció: <strong>Programa</strong>

10:30h - Inici de la jornada.

Benvinguda a c&agrave;rrec del Sr. Cesc Salam&eacute;, alcalde de l&rsquo;ajuntament de Copons i la Sra. M. Carmen Freixa, presidenta de l&#39;Associaci&oacute; de Micropobles de Catalunya i alcaldessa de Vallfogona del Ripoll&egrave;s.

10:45h - Presentaci&oacute; de l&rsquo;informe sobre les conclusions de la reuni&oacute; pr&egrave;via sobre Urbanisme als Micropobles (14 de gener 2017)

A c&agrave;rrec del Sr. Toni Lloret, alcalde d&rsquo;Argen&ccedil;ola i primer president de l&#39;AMC.

11:30h - Presentaci&oacute; de &ldquo;La Llei de Territori. La diversitat territorial com a estrat&egrave;gia&rdquo;.&nbsp; A c&agrave;rrec del Sr. Agust&iacute; Serra Mont&eacute;, Director general d&rsquo;Ordenaci&oacute; del Territori i Urbanisme

12:30h - Preguntes i conclusions

13:00h - Tancament de la jornadaDia: 22 d&#39;abril

Lloc: Copons

Confirmeu assist&egrave;ncia responent aquest mateix correu o escrivint a presidencia@micropobles.cat.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la <a href='http://www.micropobles.cat/actualitat/5156/nova-trobada-sobre-urbanisme-ordenacio-territorial-als-micropobles-(22or04-copons)' target='_blank'>web de Micropobles</a>
Dijous, 27 de Abril
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Barcelona
Resum: Taller d&#039;iniciació al SIG per a entitats ambientals
Descripció: <strong>OBJECTIU</strong>

Al acabar el taller, els participants seran capa&ccedil;os de descarregar cartografia, generar nous mapes i fer an&agrave;lisis b&agrave;sics. Formats universals que es poden treballar amb altres programes.<strong>Experi&egrave;ncia pr&egrave;via</strong>: coneixements b&agrave;sics de SIG ajudaran, per&ograve; el taller est&agrave; plantejat de manera que es pugui seguir sense tenir experi&egrave;ncia en SIG. Habilitat en la navegaci&oacute; pels directoris de l&rsquo;ordinador i ofim&agrave;tica ajudar&agrave;.<strong>PROGRAMARI</strong>

Uilitzarem QGIS, un programa lliure i gratu&iuml;t. Treballarem amb formats universals compatibles amb Miramon o ArcGIS. Cal que els assistents al curs se&rsquo;l descarreguin i instal&middot;lin abans de venir, enviarem mail amb instruccions i altres fitxers que necessitaran.<strong>PROGRAMA</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>1. Introducci&oacute;: qu&egrave; &eacute;s el SIG? tipus de fitxers, sistemes de refer&egrave;ncia, el programa QGIS. (30&rsquo;)

2. Desc&agrave;rrega i visualitzaci&oacute; de dades: cadastre, ortofotos (fotografia a&egrave;ria) i cartografia diversa (espais naturals, comarques, rius...). (30&rsquo;)

3. Generar mapa acord a partir de les dades del catastre (1h):</div>

<div style='margin-left: 80px;'>a. Eina de selecci&oacute; manual i per atributs. A&iuml;llar i desar la finca que ens interessa.

b. Si el nostre acord &eacute;s nom&eacute;s part de la finca: com modificar el mapa o generar-lo de nou. Errors comuns en l&rsquo;edici&oacute;: comprovador de topologia i validesa de capes.

c. Si el nostre acord &eacute;s m&eacute;s d&rsquo;una finca: unir pol&iacute;gons</div>

<div style='margin-left: 80px;'><em>Descans (15 min)</em></div>

<div style='margin-left: 40px;'>4. Incorporar dades: al SIG o des de full de c&agrave;lcul (excel, openoffice...) (30&rsquo;)

5. Combinar diversos acords en un sol fitxer: combinaci&oacute; de capes (30&rsquo;)

6. Una mica d&rsquo;an&agrave;lisis (1h):</div>

<div style='margin-left: 80px;'>a. C&agrave;lcul de superf&iacute;cies

b. Capturar informaci&oacute; d&rsquo;altres capes: unir atributs per localitzaci&oacute;</div>

<div style='margin-left: 40px;'>&nbsp;</div>
<strong>DATA I HORA</strong>: 27 d&rsquo;abril, 9.30-14h

<strong>LLOC:</strong> IEC, sala Puig i Cadafalch, C. Del Carme 47, 08001 Barcelona

<strong>INSCRIPCIONS: </strong>per correu electr&ograve;nic a pcarnicero@custodiaterritori.org o tel&egrave;fon al 93 886 61 35, abans del 21 d&rsquo;abril, places limitades. Es prioritzar&agrave; la inscripci&oacute; d&rsquo;entitats membres de la XCT, per&ograve; tamb&eacute; est&agrave; obert a altres persones o entitats interessades.Organitza: Xarxa de Cust&ograve;dia del TerritoriPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='/mm/file/2017/170427_programa%20Taller%20de%20SIG.pdf' target='_blank'>descarregueu-vos el programa de la jornada</a>.

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar