agenda - Divendres, 31 de Gener

Divendres, 31 de Gener

agenda Calendari
Divendres, 31 de Gener
Hora: Event diario
Lloc: Seu del COAMB. Barcelona
Resum: Taller sobre eines internacionals de finançament per projectes
Descripció: Aquesta nova edici&oacute; del curs de la Uni&oacute; Euro-pea del COAMB est&agrave; enfocada als instruments internacionals existents per al finan&ccedil;ament de projectes, i especialment en el cas dels <strong>projectes ambientals</strong> i dels projectes de cooperaci&oacute; internacional.Durant tot el curs, de 12 hores lectives, es pret&eacute;n aportar els coneixements sobre els diferents programes i recursos existents, per&ograve; tamb&eacute; mostrar exemples i casos reals, aix&iacute; com promoure la realitzaci&oacute; de din&agrave;miques i exercicis pr&agrave;ctics per part dels alumnes que els apropin a la realitat de preparar una proposta i gestionar un projecte europeu.Tindr&agrave; lloc els dies 28 i 30 de gener i 4 i 5 de febrer.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&amp;id=1069&amp;amplia=1069&amp;any=&amp;mes=#not0' target='_blank'>programa del taller</a>.
Hora: Event diario
Lloc: Alicant
Resum: Jornada sobre medio ambiente marino y litoral en la Comunidad Valenciana: 'Fortaleciendo alianzas'
Descripció: <a href='http://aposeidon.org/' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/162/134/mm/image/logos/logo_associacion_poseidon.jpg' style='width: 162px; height: 134px; margin: 10px; float: right;' /></a>La jornada t&eacute; per objectiu <strong>enfortir aliances entre els diferents col&middot;lectius</strong> i unir a administracions (locals, regionals i nacionals), universitats i centres d&#39;investigaci&oacute;, ONG, associacions, empreses relacionades el mar i el seu entorn litoral; donar a con&egrave;ixer quins treballs s&#39;estan duent a terme i promoure la cooperaci&oacute; entre ells per realitzar una gesti&oacute; activa del medi ambientl mar&iacute; i litoral.Aquesta jornada &eacute;s organitzada per l&#39;<a href='http://aposeidon.org/' target='_blank'>Associaci&oacute; Poseid&oacute;n</a>, Creu Roja Alicant i amb el suport de Fundaci&oacute;n Biodiversidad.<strong>Lloc de la jornada</strong>: Sala d&#39;actes de la seu provincial de la Creu Roja <strong>Alicant</strong>.La inscripci&oacute; &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta al p&uacute;blic general. Cal confirmar assist&egrave;ncia: jornadasmarcv@gmail.comPer a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='/mm/file/2014/140131_jornada_fortaleciendo_alianzas.pdf' target='_blank'>Programa de la jornada</a>.

Gràcies a PHP iCalendar