agenda - Dimecres, 21 de Agost

Dimecres, 21 de Agost

agenda Calendari
Dimecres, 21 de Agost
Hora: Event diario
Lloc: Reserva Biològica Huilo - Huilo, Xile
Resum: X Congreso Latinoamericano de Reservas Privadas y de Pueblos originarios
Descripció: <img alt='' src='/i-images/180/249/mm/image/imgnews/2013_07_09/130819_X_congreso_areas_privadas.jpg' style='width: 180px; height: 249px; margin: 5px; float: right;' />L&#39;<strong>Alian&ccedil;a Llatinoamericana de Reserves Naturals Privades</strong>, conjuntament amb l&#39;<strong>Associaci&oacute; d&#39;Iniciatives de Conservaci&oacute; en &Agrave;rees Privades i de Pobles Originaris ASI Conserva Xile AG</strong> organitzen la <strong>Xa edici&oacute; del Congr&eacute;s de Reserves Naturals Privades de Llatinoam&egrave;rica</strong>, la qual es realitzar&agrave; en l&#39;exuberant Selva Patag&ograve;nica a la Regi&oacute; dels Rius de Xile.Fins al moment els pa&iuml;sos amfitrions d&#39;aquest important esdeveniment que es realitza cada dos anys en diferents pa&iuml;sos d&#39;Am&egrave;rica Llatina han estat Costa Rica, Equador, Xile, M&egrave;xic, Vene&ccedil;uela, Col&ograve;mbia, Brasil i Guatemala.El principal o<strong>bjectiu d&#39;aquest congr&eacute;s</strong> &eacute;s intercanviar experi&egrave;ncies que contribueixin al desenvolupament sostenible basat en la innovaci&oacute; en la Conservaci&oacute; de la Biodiversitat, enfortir la cooperaci&oacute; p&uacute;blica-privada per promoure el rescat del nostre patrimoni natural i cultural, i aix&iacute; sustentar el benestar de la societat actual i les futures generacions.<strong>Data</strong>: del 19 al 23 d&#39;agost del 2013

<strong>Lloc:</strong> Reserva Biol&ograve;gica Huilo - Huilo, Xile.

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la web de l&#39;esdeveniment: <a href='http://asiconservachile.cl/x-congreso-latino-ago-13.html' target='_blank'>http://asiconservachile.cl/x-congreso-latino-ago-13.html</a>

Gràcies a PHP iCalendar