agenda - Dimarts, 18 de Juny

Dimarts, 18 de Juny

agenda Calendari
Dimarts, 18 de Juny
Hora: Event diario
Lloc: Universitat de Vic.
Resum: Taller de negociació i resolució de conflictes
Descripció: El taller &eacute;s una introducci&oacute; a la teoria i a la pr&agrave;ctica de la negociaci&oacute;. Es presenta un marc conceptual amb qu&egrave; analitzar qualsevol negociaci&oacute;, i es mostra la seva aplicaci&oacute; en diversos terrenys com el treball, el medi ambient, la pol&iacute;tica, la fam&iacute;lia, la comunitat o empresa. L&rsquo;objectiu &eacute;s dotar els participants d&rsquo;un <strong>marc conceptual clar i rigor&oacute;s des del qual analitzar qualsevol negociaci&oacute;</strong> i donar-los l&rsquo;oportunitat de<strong> millorar la seva habilitat negociadora</strong>.<strong>Programa</strong>

1. Model general de negociaci&oacute;

&nbsp; 1.1. Elements del joc

&nbsp; 1.2. Creaci&oacute; de valor

&nbsp; 1.3. Reclamaci&oacute; de valor

&nbsp; 1.4. El dilema del negociador2. Contextos de negociaci&oacute;

&nbsp; 2.1. Negociaci&oacute; i treball

&nbsp; 2.2. Negociaci&oacute; i medi ambient

&nbsp; 2.3. Negociaci&oacute; i pol&iacute;tica

&nbsp; 2.4. Negociaci&oacute; i empresa

&nbsp; 2.5. Negociaci&oacute; familiar

&nbsp; 2.6 .Mediaci&oacute; comunit&agrave;ria<strong>Professorat</strong>

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesc&nbsp; Baqu&eacute; (director de recursos humans)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gil Coll (Consell Empresarial d&#39;Osona, La Farga Group)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hernan Collado (responsable jur&iacute;dic de la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori)&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jos&eacute; A. Corral (professor de gesti&oacute; d&rsquo;empreses)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Miquel dels Sants Gen&iacute;s (Il&middot;lustre Col&middot;legi d&#39;Advocats de Vic, UVic)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jes&uacute;s Mart&iacute;nez (advocat laboralista, CCOO)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eva Noguera (mediadora familiar i comunit&agrave;ria, Ajuntament d&rsquo;Arenys de Munt)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jordi Pietx (emprenedor social Ashoka, Xarxa Cust&ograve;dia del Territori)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Josep Maria Reniu (doctor en Ci&egrave;ncia Pol&iacute;tica, Universitat de Barcelona)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joan Sala (mediador i director de CRAE, UVic)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Joan Sendra (Centre de Mediaci&oacute; de Dret Privat de Catalunya)<strong>Metodologia</strong>

En les classes es connecten la teoria i la pr&agrave;ctica: el participant apr&egrave;n t&egrave;cniques b&agrave;siques de negociaci&oacute;, i tot seguit les posa en pr&agrave;ctica mitjan&ccedil;ant casos pr&agrave;ctics i jocs de rol.<strong>Durada:</strong> Del 17 al 21 de juny de 2013, de 16 a 21h (total 25 hores)Els membres de la xct podran gaudir d&#39;un <strong>10% de descompte en la matr&iacute;cula</strong>. Per a m&eacute;s informaci&oacute; contacteu amb info@custodiaterritori.org

Gràcies a PHP iCalendar