agenda - Maig de 2013

Maig de 2013

agenda Calendari
Dijous, 2 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Auditori de La Pedrera, Barcelona
Resum: NOUS REPTES EN CONSERVACIÓ DE LA NATURA - Jornades i debat
Descripció: Organitza Fundació Catalunya-La Pedrera, amb la col•laboració de les entitats Aladula, ICHN i XCTXCT hi col·labora coordinant i moderant la taula rodona de cloenda "Nous reptes en conservació de la natura"Vegeu el programa complert <a href='/mm/file/130402_Programa%20Nous%20reptes.pdf'>aqu&iacute;.</a>
Dissabte, 4 de Maig
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Vic
Resum: Sortida Tècnia de Custòdia Agrària: un pas més enlllà de la producció ecològica
Descripció: <div style='text-align: center;'>
    <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/150/73/mm/image/logos/logo%20GTCA_web.jpg' style='width: 150px; height: 73px; margin: 5px; float: right;' /></a><strong>D&#39;inter&egrave;s per a propietaris, entitats de cust&ograve;dia, ajuntaments, consultors i altres membres de la XCT</strong></div>


El proper dissabte 4 de maig el Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria de la xct organitza una sortida t&egrave;cnica especialment pensada per a propietaris que ja tenen acords de cust&ograve;dia i aquells qui s&#39;estiguin apropant a la cust&ograve;dia del territori.Durant la sortida es visitaran tres finques productives amb acords de cust&ograve;dia consolidats en les quals s&rsquo;hi han realitzat actuacions i projectes de conservaci&oacute; de la natura, que s&oacute;n una l&iacute;nia complement&agrave;ria interessant als criteris&nbsp; de la producci&oacute; ecol&ograve;gica: restauracions fluvials, recuperacions de marges, protecci&oacute; d&rsquo;arbres, creaci&oacute; de refugis per la fauna, etc.La <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>cust&ograve;dia agr&agrave;ria</a> &eacute;s una nova eina pel desenvolupament sostenible de les finques productives basada en l&rsquo;establiment d&rsquo;aliances entre productors i entitats de conservaci&oacute;. Es tracta d&rsquo;una oportunitat per aquells productors que volen fer un pas m&eacute;s a les seves explotacions i desenvolupar-hi projectes de conservaci&oacute; de la natura, la biodiversitat i el paisatge.

<strong>OBJECTIUS</strong>

Els objectius de la sortida s&oacute;n:

1. Con&egrave;ixer en major detall la cust&ograve;dia del territori i les oportunitats que ofereix

2. Presentar iniciatives de cust&ograve;dia compatibles i beneficioses per als propietaris i/o productors ecol&ograve;gics.

3. Mostrar actuacions de conservaci&oacute; aplicables a les finques productives

4. Animar als productors ecol&ograve;gics a establir acords de cust&ograve;dia i/o a aplicar alguna de les mesures presentades.<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/actualitat/130505_sortida_custodia_agraria(1).pdf' target='_blank'>consulteu el programa en PDF</a>)

<strong>9:30h</strong>- Trobada a la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (Vic), situada a menys de 300 metres de les estacions de Renfe i autobusos. Es repartiran els assistents en el m&iacute;nim n&uacute;mero de vehicles particulars

<strong>10:00h</strong>- Visita a les finques de Niub&oacute; i Diumeres (Manlleu), amb acords de cust&ograve;dia amb l&rsquo;associaci&oacute; <a href='http://www.paisatgesvius.org/' target='_blank'>Paisatges Vius</a>. La finca de Niub&oacute; t&eacute; un ramat de 450 xais de ra&ccedil;a Ripollesa en r&egrave;gim extensiu, on s&rsquo;han realitzat actuacions per minimitzar els efectes del bestiar sobre els valors naturals de la finca. A la finca de Diumeres es coneixer&agrave; l&rsquo;experi&egrave;ncia de transformaci&oacute; d&rsquo;un camp abandonat en una plantaci&oacute; de t&ograve;fones amb accions de millora ambiental.

<strong>12:30h</strong>- Despla&ccedil;ament al Llu&ccedil;&agrave;

<strong>13:30h</strong>- Dinar amb carn ecol&ograve;gica de la finca de la Font (Llu&ccedil;&agrave;). El preu del dinar &eacute;s de 10,00 &euro;/persona i cal indicar-ho en el moment de fer la inscripci&oacute;.

<strong>14:30h</strong>- Visita a la finca de la Font, amb acord de cust&ograve;dia amb el <a href='http://www.museudelter.cat/cerm' target='_blank'>Centre d&rsquo;Estudis dels Rius Mediterranis-Museu del Ter</a>. En aquesta finca s&rsquo;hi sumen un bon grapat de projectes sostenibles que inclouen la producci&oacute; ecol&ograve;gica certificada de carn de xai i vaca (amb escorxador propi), la conservaci&oacute; d&rsquo;esp&egrave;cies en perill d&rsquo;extinci&oacute; (vaca de l&rsquo;Albera), la producci&oacute; de fusta i biomassa i el turisme rural, entre d&rsquo;altres. A m&eacute;s, s&rsquo;explicar&agrave; la restauraci&oacute; del torrent i el pant&agrave; de Garet, el projecte inicial pel qual es va establir l&rsquo;acord de cust&ograve;dia.

<strong>16:30h</strong>- Despla&ccedil;ament a Vic

<strong>17:30h</strong>- Final de la sortida<strong>P&Uacute;BLIC</strong>

<a href='www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eac543e46c6fe3edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'><img alt='' src='/i-images/120/22/mm/image/imgnews/2013_04_06/logo_setmanabio.jpg' style='width: 120px; height: 22px; margin: 10px; float: right;' /></a>La sortida forma part de la <a href='http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eac543e46c6fe3edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default' target='_blank'>Setmana Bio</a> i est&agrave; pensada per a productors ecol&ograve;gics, professionals i t&egrave;cnics del ram, en la qual es convida especialment a productors ecol&ograve;gics certificats CCPAE.Per m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions: agraria@custodiaterritori.org.<strong>Data:</strong> Dissabte, 4 de maig de 2013

<strong>Durada: </strong>de 9:30 a 17:30

<strong>Punt de trobada</strong>: A les 9:30 a la Xarxa de Cust&ograve;dia del Territori (C/ Sagrada Fam&iacute;lia, 7 Universitat de Vic, 08500 Vic). <a href='http://maps.google.es/maps/ms?msid=204495489073868645783.0004da78b8860220a21b8&amp;msa=0&amp;ll=41.994202,2.229538&amp;spn=0.260265,0.617294' target='_blank'>VEURE MAPA</a>

<strong>Aforament m&agrave;xim</strong>: 25 persones (Cal inscripci&oacute; a agraria@custodiaterritori.org)
Dimecres, 8 de Maig
Hora: 17:45 - 21:00
Lloc: Escola de Capacitació Agrària del Solsonès Ctra. de Manresa, km 77 25286 – El Pi de Sant Just. OLIUS
Resum: Iniciatives al món rural: la necessitat de reinventar-se!
Descripció: Jornada de tarda-vespre amb exemples i reflexions interessants d&#39;emprenedoria i economia verda rural. &Uacute;til per a tots els emprenedors vinculats a la cust&ograve;dia del territori.Per fer front a la situaci&oacute; econ&ograve;mica&nbsp;actual cal reinventar-se. Aquesta&nbsp;oportunitat pot ser especialment&nbsp;rellevant en el medi rural, que&nbsp;normalment es percep de forma m&eacute;s&nbsp;est&agrave;tica i tradicional que el medi urb&agrave;

per&ograve; que tamb&eacute; est&agrave; experimentant&nbsp;l&rsquo;engegada de m&uacute;ltiples projectes&nbsp;empresarials innovadors. En aquest&nbsp;sentit, innovar no vol dir sempre crear&nbsp;alguna cosa nova sin&oacute; tamb&eacute;&nbsp;transformar iniciatives existents.

Aquesta jornada pret&eacute;n ampliar la&nbsp;visi&oacute; de les possibilitats que ofereix el&nbsp;medi rural i motivar l&rsquo;emprenedoria a&nbsp;partir de l&rsquo;exemple d&rsquo;activitats&nbsp;empresarials innovadores en sectors&nbsp;tradicionals i en nous sectors

d&rsquo;ocupaci&oacute;.Consulteu<a href='http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=acf98b36-f40d-4322-b221-a5e4866efdc3&amp;groupId=10136' target='_blank'> enlla&ccedil; per al programa complert</a><a href='http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=acf98b36-f40d-4322-b221-a5e4866efdc3&amp;groupId=10136' target='_blank'>OLIUS, dimecres 8 de maig de 2013</a>
Dissabte, 11 de Maig
Hora: 9:00 - 14:00
Lloc: Trobada: estació RENFE Manresa
Resum: Mesures de gestió de la vegetació natural a les explotacions agràries. Sortida tècnica
Descripció: Aquesta sortida forma part de les activitats de la xct i el <a href='http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html' target='_blank'>Grup de Treball de Cust&ograve;dia Agr&agrave;ria</a> en el marc del PATT 2013. Els objectius de la sortida s&oacute;n:<div style='margin-left: 40px;'>
    &middot; Exposar les diferents tipologies de vegetaci&oacute; natural i la seva funcionalitat dins l&rsquo;explotaci&oacute;

    &middot; Aprendre a recon&egrave;ixer un marge ben conservat i diferenciar-lo d&#39;un de mal conservat

    &middot; Exposar els efectes negatius i positius de diferents t&egrave;cniques de gesti&oacute; de la vegetaci&oacute; natural adjacent als conreus

    &middot; Proposar mesures agroambientals i de conservaci&oacute; per tal de mantenir, millorar o recuperar aquests elements a les finques

    &middot; Explicar m&egrave;todes pr&agrave;ctics per fer-ne un seguiment senzill</div>


<a href='/mm/file/noticies/2013/Manresa_vegetacio_natural_110513_692.pdf' target='_blank'><u><strong>Programa</strong></u></a>9.00 h <strong>Trobada a Manresa i presentaci&oacute;</strong>.&nbsp; Sr. Roger Grimau, Uni&oacute; de Pagesos.

9.30 h <strong>Itinerari amb aturades a Santpedor, Pujalt, Calaf i La Molsosa</strong>. Dra. Berta Caballero, grup d&rsquo;Agroecologia de la Universitat de Barcelona.

14.00 h <strong>Cloenda i tornada a Manresa.</strong> Sr. Guillem Mas, coordinador del Grup de treball de cust&ograve;dia agr&agrave;ria de la XCT.La sortida es far&agrave; amb cotxes particulars compartits i es realitzaran quatre aturades al llarg de l&rsquo;itinerari per observar diverses tipologies de vegetaci&oacute; natural adjacent als conreus amb diferents estrat&egrave;gies de gesti&oacute; i estats de conservaci&oacute;.La <strong>jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament</strong> a trav&eacute;s del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del portal RuralCat:

<a href='http://www.ruralcat.net/preinscripcionspatt' target='_blank'>www.ruralcat.net/preinscripcionspatt</a>
Dijous, 16 de Maig
Hora: 18:30 - 19:30
Lloc: Edifici La Pedrera, Barcelona
Resum: Conferència: Kilòmetre 0? Producte de temporada? De tot a tot arreu? La reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) a debat
Descripció: &Eacute;s un t&ograve;pic freq&uuml;ent pensar que en la distribuci&oacute; de rols i funcions en una economia mundialitzada, toca als pa&iuml;sos menys &ldquo;desenvolupats&rdquo; la funci&oacute; productora agr&iacute;cola i ramadera, mentre les visions sostenibilistes aposten pel consum Km 0.Per la seva banda, Europa defensa i estableix una pol&iacute;tica de protecci&oacute; i regulaci&oacute; agr&iacute;cola i ramadera als seus pa&iuml;sos membres. La PAC va comen&ccedil;ar com una forma d&rsquo;incrementar la productivitat, assegurar un nivell de vida equitatiu a la poblaci&oacute; agr&iacute;cola i garantir la seguretat de l&rsquo;abastament a preus raonables. Els canvis a la UE l&rsquo;han portat a corregir o compensar desequilibris de producci&oacute; i de preus, en funci&oacute; de la productivitat. La darrera proposta de reforma la vol condicionar nom&eacute;s a l&rsquo;extensi&oacute; conreada i vol imposar condicions &ldquo;verdes&rdquo; o ecol&ograve;giques en la seva producci&oacute;. Tot plegat posa el pag&egrave;s com a conservador necessari del territori, alhora que com a potencial principal depredador, segons els processos i productes que empri. Agent i v&iacute;ctima alhora.Les caracter&iacute;stiques ecol&ograve;giques i econ&ograve;miques de cada pa&iacute;s membre de la UE, porten a una confrontaci&oacute; de visions i interessos, no sempre expl&iacute;cits ni manifestos, que dificulten un acord raonable i ecol&ograve;gic.<strong>Emeric ANGUIANO</strong>, Gestor de programes de la Unitat de Desenvolupament Rural a Espanya i Portugal de la Comissi&oacute; Europea
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em><strong>Qu&egrave; planteja globalment la PAC de la UE?</strong></em>

    &nbsp;</div>
<strong>Alicia VILLAURIZ</strong>, Vocal Assessor de la Secretaria General d&rsquo;Agricultura i Alimentaci&oacute; del Ministerio de Alimentaci&oacute;n, Agricultura y Medio Ambiente
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em><strong>Quina &eacute;s la pol&iacute;tica i prioritats del govern espanyol? Pot ser unit&agrave;ria?</strong></em></div>


<strong>Joan MIER</strong>, Coordinador d&#39;Assumptes Comunitaris i Relacions Exteriors del departament d&rsquo;Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em><strong>Catalunya est&agrave; c&ograve;moda o inc&ograve;moda amb la PAC?&nbsp; PAC i manteniment dels boscos</strong></em></div>


<strong>Aniol ESTEBAN</strong>, Cap d&rsquo;Economia Ambiental de la New Economics Foundation
<div style='margin-left: 40px;'>
    <em><strong>Com encaixa la PAC amb les tend&egrave;ncies i pr&agrave;ctiques de la globalitzaci&oacute; econ&ograve;mica?</strong></em></div>


Moderadora: Virg&iacute;nia DOMINGO, Presidenta del Col&middot;legi d&rsquo;Ambient&ograve;legs de CatalunyaPer participar <a href='http://www.forumambiental.org/programa2012.html' target='_blank'>&eacute;s necessari inscriure&#39;s</a> (inscripci&oacute; gratu&iuml;ta).


Divendres, 17 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Les Preses
Resum: VII Trobada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni de Pedra Seca als Països Catalans
Descripció: Aquest seminari es celebrar&agrave; els propers 17, 18 i 19 de maig a les Preses. S&rsquo;emmarca en les trobades bianuals que promou la Coordinadora d&rsquo;Entitats per la Pedra Seca des de fa m&eacute;s de deu anys i que tenen per objectiu donar a con&egrave;ixer el patrimoni de pedra seca de les terres de parla catalana.Els<strong> Objectius de la trobada</strong> s&oacute;n:

- Donar continu&iuml;tat a les trobades peri&ograve;diques&nbsp;organitzades per la Coordinadora d&rsquo;Entitats&nbsp;per la Pedra Seca.

- Posar en valor el conjunt arquitect&ograve;nic rural&nbsp;del Bosc de Tosca i, en especial, del Parc de&nbsp;Pedra Tosca.

- Posar a disposici&oacute; dels participants un espai&nbsp;d&rsquo;intercanvi de coneixement i informaci&oacute; en&nbsp;relaci&oacute; amb el patrimoni de la pedra seca.

- Establir una din&agrave;mica de treball que pugui ser&nbsp;&uacute;til i pugui tenir continu&iuml;tat en properes&nbsp;trobades.Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu la seva web:&nbsp;<a href='http://www.trobadapedraseca2013.tk/' target='_blank'>www.trobadapedraseca2013.tk</a>
Hora: 9:30 - 10:30
Lloc: Manresa
Resum: Jornada Tècnica - Tendències en certificació ecològica a Europa
Descripció: Aquesta jornada t&egrave;cnica pret&eacute;n donar a con&egrave;ixer les <strong>&uacute;ltimes tend&egrave;ncies en certificaci&oacute; ecol&ograve;gica </strong>&ndash; a Catalunya i a altres llocs d&#39;Europa &ndash; a tots els operadors del sector agroalimentari: productors, distribu&iuml;dors, organismes de control i consumidors.<strong>Programa</strong> (<a href='http://agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/file.php/1/Jornades_2013/Manresa_certificacio_eco_170513_887_2_.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.30 h Recepci&oacute; dels assistents i inscripcions

10.00 h Presentaci&oacute; de la Jornada

<em>Sra. Gl&ograve;ria Colom, directora del Centre de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria de Manresa.</em>

10.15 h Normes de certificaci&oacute; dels comer&ccedil;os minoristes a Catalunya

<em>Sr .Isidre Mart&iacute;nez , responsable de Producci&oacute; Agr&agrave;ria Ecol&ograve;gica del DAAM (Barcelona).</em>

11.00 h Pausa

11.30 h Sistema de certificaci&oacute; de les botigues BIOCOOP

<em>Sr. L&eacute;onard Pascal, BIOCOOP (Fran&ccedil;a).</em>

12.45 h Resultats obtinguts en el projecte europeu CERTCOST sobre sistemes de certificaci&oacute; ecol&ograve;gica a Europa

<em>Sr. Raffaele Zanoli, professor de la Universit&agrave; Politecnica delle Marche (It&agrave;lia).</em>

13.45 h Col&middot;loqui

<em>Modera: Sra. Montse Escutia, Associaci&oacute; Vida Sana.</em>

14.30 h Fi de la JornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s del CECA Manresa (Tel. 93 874 90 60 &ndash; A/e:&nbsp; ccagraria.manresa@gencat.cat ) o a trav&eacute;s de la web: http://goo.gl/ypKKp
Dimecres, 29 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Avenc, Tavertet.
Resum: Workshop: Exchanging on Land Stewardship and Natura 2000: experiences and networking in Europe
Descripció: <span style='font-size:12px;'><span style='font-family: verdana,geneva,sans-serif;'><strong>Dates:</strong> 29th May to 31th May 2013&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Location:</strong> L&rsquo;Avenc (Tavertet, Barcelona)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Language:</strong> English<strong>Objectives</strong></span></span>

<span style='font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>The main workshops&rsquo; objective is to share information and builds practical know-how to apply land stewardship agreements and improve their management, more specifically:</span><span style='font-size:12px;'><span style='font-family: verdana,geneva,sans-serif;'>&nbsp;&nbsp; - To communicate land stewardship as an effective tool for nature and biodiversity conservation;

&nbsp;&nbsp; - To exchange experiences and best practices;

&nbsp;&nbsp; - To increase knowledge on land stewardship

&nbsp;&nbsp; - To facilitate contacts and synergies between entities to define opportunities and cooperation in the framework of the Landlife project and on land stewardship initiatives.</span></span>Consulteu el <strong><a href='http://www.landstewardship.eu/ca/support/workshops/item/workshop-3?category_id=2' target='_blank'>programa preliminar</a></strong> sencer a la p&agrave;gina web del projecte <a href='http://www.landstewardship.eu/ca/' target='_blank'>LANDLIFE</a>.
Divendres, 31 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Torre Jussana. Barcelona
Resum: XIX Fòrum La primavera de les associacions
Descripció: En els darrers temps la societat civil barcelonina i catalana ha demostrat molta capacitat de mobilitzaci&oacute;. En aquesta nova edici&oacute; del <strong>F&ograve;rum Primavera de les Associacions</strong> volem con&egrave;ixer-ne les claus que l&#39;han fet possible i extreure&#39;n idees i propostes que siguin &uacute;tils per fomentar la participaci&oacute; de la base social en entitats de tot tipus, tamanys i objectius.Us convidem a participar-hi i a dir-hi la vostra (<a href='http://twitter.com/search/realtime?q=%2319forum&amp;src=typd' target='_blank'>#19forum</a>)Del 31 de maig a l&#39;1 de juny a Torre Jussana, Barcelona. Per a m&eacute;s informaci&oacute; descarregueu-vos el programa del F&ograve;rum<img alt='' src='/i-images/500/245/mm/image/imgnews/2013_04_06/130531_forum_associacions.jpg' style='width: 500px; height: 245px; margin: 10px;' />

Gràcies a PHP iCalendar