agenda - 8 de Abril - 14 de Abril

8 de Abril - 14 de Abril

agenda Calendari
Dimecres, 10 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Banyoles
Resum: II Jornades sobre espècies invasores de rius i zones humides
Descripció: Els rius i les zones humides s&oacute;n ecosistemes altament vulnerables a l&#39;afectaci&oacute; per part d&#39;esp&egrave;cies invasores. La prevenci&oacute; de penetraci&oacute; de noves esp&egrave;cies, les t&egrave;cniques de control i eradicaci&oacute; i les experi&egrave;ncies de gesti&oacute; d&#39;aquesta problem&agrave;tica centraran aquestes segones jornades, que tindran lloc a l&#39;espai natural de l&#39;Estany de Banyoles (Girona) els dies<strong> 10, 11 i 12 d&#39;abril de 2013</strong>.Us recomanem que feu un cop d&#39;ull al <a href='http://consorcidelestany.org/index.php?especies-invasoras-programa' target='_blank'>programa</a>.M&eacute;s informaci&oacute; a la web del projecte LIFE Natura - <a href='http://consorcidelestany.org/index.php?proyecto-life-naturaleza-2010-13' target='_blank'>Millora dels h&agrave;bitats i esp&egrave;cies de la Xarxa Natura 2000 de Banyoles: un projecte demostratiu</a>.Per inscriure&#39;s cal completar un<a href='http://consorcidelestany.org/index.php?especies-invasoras-inscripcion' target='_blank'> formulari online</a>. La inscripci&oacute; t&eacute; un preu de 25&euro;. Data l&iacute;mit per inscriure&#39;s: 20 de mar&ccedil;.
Dijous, 11 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Santa Coloma de Farners
Resum: II Jornades sobre boscos madurs
Descripció: Les segones jornades sobre els boscos&nbsp;madurs de Catalunya seran un punt de&nbsp;trobada de totes aquelles persones&nbsp;interessades en con&egrave;ixer els valors i&nbsp;l&rsquo;estat d&rsquo;aquests ecosistemes forestals i&nbsp;avaluar el seu estat de conservaci&oacute;,&nbsp;onze anys despr&eacute;s d&rsquo;haver-se dut a&nbsp;terme les primeres jornades,

organitzades per la Instituci&oacute; Catalana&nbsp;d&rsquo;Hist&ograve;ria Natural, a les Planes de Son&nbsp;(Pallars Sobir&agrave;).Les jornades tindran lloc a l&rsquo;Escola de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria Forestal de Santa Coloma de Farners el dijous 11 i divendres 12 d&#39;abrilde 2013.La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta, per&ograve; cal inscriure&rsquo;s pr&egrave;viament a trav&eacute;s de&nbsp;Escola de Capacitaci&oacute; Agr&agrave;ria Forestal (Tel.: 972 841 765 &ndash; A/e:&nbsp;acxifra.daam@gencat.cat).Organitza:&nbsp;Departament d&rsquo;Agricultura,&nbsp;Ramaderia, Pesca, Alimentaci&oacute; i&nbsp;Medi NaturalPer a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO01_Transferencia_tecnologica/Patt/Jornades_tecniques_2013/Fitxers_estatics_2013/Sta%20Coloma%20Farners_boscos%20madurs_110413_208.pdf' target='_blank'>programa de les Jornades</a>.


Divendres, 12 de Abril
Hora: 10:30 - 14:30
Lloc: Flix
Resum: Visita a les obres de descontaminació del pantà de Flix. Sortida tècnica custòdia fluvial.
Descripció: <div style='text-align: justify;'>
    A l&rsquo;embassament de Flix durant anys s&rsquo;hi han acumulant diferents residus procedents de l&rsquo;activitat industrial de La Electroqu&iacute;mica de Flix, una f&agrave;brica situada al marge dret del riu Ebre, a l&rsquo;altura del municipi de Flix. Els inicis de la seva activitat industrial es remunten a l&rsquo;any 1897, quan s&rsquo;hi va construir el primer complex electroqu&iacute;mic. Es calcula que hi ha unes 760.000 tones de sediments barrejats amb diferents residus qu&iacute;mics (metalls pesats, organoclorats i radion&uacute;cleids principalment). Tant la magnitud com la ubicaci&oacute; dels residus fan d&rsquo;aquest un projecte molt complex i sense precedents enlloc del m&oacute;n. Els residus s&rsquo;acumulen dintre la llera del riu Ebre, un escenari molt poc estable i per tant, amb un risc molt elevat de dispersi&oacute; dels contaminants riu avall.

   

    Durant la visita s&rsquo;assistir&agrave; a una <strong>presentaci&oacute; informativa del projecte</strong> i es v<strong>isitaran les diverses instal&bull;lacions relacionades amb les obres de descontaminaci&oacute;</strong>.</div>


<u><strong>PROGRAMA</strong></u><strong>10:30 - 11:00h</strong>&nbsp; Presentaci&oacute; del Projecte de descontaminaci&oacute; de l&rsquo;embassament de Flix. A c&agrave;rrec del Sr. Marc Pujol, Director d&rsquo;Obra d&rsquo;Acuamed.

Lloc: Centre d&rsquo;Empreses de la Ribera d&rsquo;Ebre. Carrer dels Tallers, 2 Flix.<strong>11:00 - 12:00h</strong>&nbsp; Visita a l&rsquo;abocador industrial &ldquo;El Rac&oacute; de la Pubilla&rdquo;, situat al terme municipal de Flix i adaptat per a emmagatzemar els residus extrets de l&rsquo;embassament (previ tractament).<strong>12:00 - 13:30h</strong>&nbsp; Visita per la zona d&rsquo;obres i instal&bull;lacions associades (laboratoris, plantes de tractament...)

Lloc: Marge dret embassament de Flix.<strong>14:00h</strong>&nbsp; Dinar al Restaurant &Agrave;gora (opcional). Men&uacute; complet 12,50 euros per persona (possibilitat d&rsquo;un preu m&eacute;s ajustat reduint algun dels plats del men&uacute;).

Lloc: Complex Rural Vilar Riu de Baix, Cam&iacute; les Illes s/n. Flix.&nbsp;&nbsp;

La sortida &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; <strong>cal confirmar la vostra assist&egrave;ncia abans del dia 10 d&rsquo;abril</strong> a <a href='fluvial@custodiaterritori.org'><span style='color:#b22222;'>fluvial@custodiaterritori.org</span></a> , indicant nom, entitat, tel&egrave;fon, correu-e, i si voleu reservar dinar. Indiqueu tamb&eacute; la vostra disponibilitat de cotxe, per poder organitzar cotxes compartits, si s&rsquo;escau.Consulteu el <a href='/mm/file/Grups%20de%20treball/130412_progr_sortida_Flix.pdf' target='_blank'><span style='color:#b22222;'><strong>programa complet</strong></span></a> de la jornada per a m&eacute;s informaci&oacute;.
Hora: 16:00 - 17:00
Lloc: Manresa. Finca Can Poc Oli
Resum: Curs: Estratègies de sanitat dels cultius mitjançant tanques vegetals i franges de biodiversitat
Descripció: Quan es parla de la import&agrave;ncia de l&#39;entorn per al control biol&ograve;gic de plagues i malalties dels nostres horts i finques agr&iacute;coles, ens venen al cap marges i franges vegetals riques en floracions, reservoris de fauna &uacute;til i aut&egrave;ntics s&iacute;mbols de la biodiversitat funcional dels conreus.&nbsp;Per&ograve; com aconseguir-les? Quan implantar-les? Quines esp&egrave;cies triar? Com mantenir-les?&nbsp;En aquest curs es proporcionar&agrave; la informaci&oacute; i els exemples necessaris per animar-nos a<strong> incorporar aquests elements vius i din&agrave;mics, que tants beneficis aporten als nostres cultius.</strong>&nbsp;Dates: divendres 12, 19 i 26 d&#39;abril de 2013

Horari: de 4 a 8 de la tarda aproximadament

Lloc: finca de Can Poc Oli de l&#39;Escola Agr&agrave;ria de Manresa

Organitzat per l&#39;<a href='http://www.associaciolera.org' target='_blank'>Associaci&oacute; l&#39;ERA</a>Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://www.associaciolera.org/recursos/Documents_agenda/cursos/tanques.pdf' target='_blank'>Programa Espec&iacute;fic de cada sessi&oacute;</a>.&nbsp;
Dissabte, 13 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Eivissa
Resum: Jornada: Agropaisatges insulars. Custòdia del territori mitjançant el producte local.
Descripció: <strong>Objectius de la jornada</strong>:- Difondre iniciatives de cust&ograve;dia agr&agrave;ria

- Con&egrave;ixer experi&egrave;ncies de posada en valor de productes agr&iacute;coles lligats al territori.&nbsp;<strong>Dirigit a:</strong>

- Propietaris i gestors de finques agr&iacute;coles

- A totes les persones interessades en la conservaci&oacute; del paisatge agr&iacute;cola piti&uacute;s i els productes locals.&nbsp;<strong>13 d&#39;abril al Palau de Congressos d&#39;Eivissa.</strong>

Per a m&eacute;s informaci&oacute; consulteu el <a href='http://territoriipaisatgedeivissa.wordpress.com/2013/03/20/jornada-agropaisatges-insulars-custodia-del-territori-mitjancant-el-producte-local/' target='_blank'>programa de la jornada</a>.Gràcies a PHP iCalendar