agenda - Dissabte, 6 de Abril

Dissabte, 6 de Abril

agenda Calendari
Dissabte, 6 de Abril
Hora: 8:30 - 9:30
Lloc: Parc Natural de Collserola
Resum: Curs - El fototrempeig i la fotoidentificació: una eina per a l'estudi de la fauna
Descripció: El curs, de 2 dies de durada, inclou una introducci&oacute; te&ograve;rica sobre els estudis faun&iacute;stics que es duen a terme desde l&#39;Estaci&oacute; Biol&ograve;gica del Parc de Collserola, i de les<strong> t&egrave;cniques de fototrampeig i fotoidentificaci&oacute; </strong>aplicades a la recerca. Tamb&eacute; hi haur&agrave; una explicaci&oacute; breu del sobre el software a utilitzar per a la fotoidentificaci&oacute; i una sessi&oacute; pr&agrave;ctica de muntatge de les c&agrave;meres i recollida de les imatges obtingudes.&nbsp;Aquest curs forma part dels<strong> Cursos Naturalistes de la Instituci&oacute; - Programa 2013</strong>Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://ichn.iec.cat/pdf/CURSOS_2013.pdf' target='_blank'>consulteu el fullet&oacute;</a> amb tots els cursos organitzats i la informaci&oacute; de cadascun d&#39;ells.&nbsp;Gràcies a PHP iCalendar