agenda - Dimarts, 29 de Octubre

Dimarts, 29 de Octubre

agenda Calendari
Dimarts, 29 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Oficines Consorci Port de Mataró
Resum: Jornada tècnica "Gestió de la pesca professional, esportiva i recreativa en Zones Especials de Conservació (ZEC)"
Descripció: Aquesta jornada pretén reflexionar sobre la interacció dels diferents tipus de pesca -professional, esportiva i recreativa- en zones declarades protegides per la presència de determinats hàbitats i espècies.

 

La jornada ha de servir per fer una reflexió conjunta entre tots els actors presents en aquestes àrees i valorar propostes per fer compatible la pesca amb el manteniment en un estat de conservació favorable dels hàbitats i les poblacions de les espècies presents en aquests espais.

 

<strong>PROGRAMA </strong>(<a href='/mm/file/2019/Mataro_Pesca_291019_190702_DEF.pdf' target='_blank'>consultar-lo en PDF</a>)<strong>16.00 h&nbsp; Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;</strong>

&nbsp;

1<strong>6.15 h&nbsp; Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Xesco Gomar, regidor de Transici&oacute; Energ&egrave;tica, Sostenibilitat, Espai P&uacute;blic i Serveis de Ciutat de l&rsquo;Ajuntament de Matar&oacute;.

Sra. Elisabet Bonfill, coordinadora del Grup de Treball de Cust&ograve;dia Marina i Litoral de la XCN.

Sr. Marcel Gubern, president de Posidonia 2021.</div>
&nbsp;

&nbsp;

<strong>16.30 h&nbsp; Ronda de pon&egrave;ncies: Models de gesti&oacute; pesquera integral a la Mediterr&agrave;nia des de diferents visions</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><strong>Cient&iacute;fica</strong>: Dra. S&iacute;lvia G&oacute;mez, investigadora a la UAB/ICM-CSIC i membre del grup de recerca SeaHealth.

<strong>Pesca professional</strong>: Sr. Jordi Rod&oacute;n, cap del Servei de Recursos Marins, DGPAM.

<strong>Pesca recreativa</strong>: Sra. Ariadna Purroy, t&egrave;cnica del Servei de Control i Acci&oacute; Mar&iacute;tima, DGPAM.&nbsp;</div>
&nbsp;

<strong>18.15 h&nbsp; Pausa</strong>

&nbsp;

<strong>18.45 h&nbsp; Taula rodona &laquo;Gesti&oacute; pesquera a les zones ZEC. Un cas pr&agrave;ctic: ZEC Costes del Maresme&raquo;</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Sr. Javier Pulido, pesca arts menors Arenys de Mar.

Sr. Isaac Moya, pesca arts menors L&rsquo;Escala.

Sr. Isaac Vives, pesca esportiva.

&nbsp;</div>
<strong>20.00 h&nbsp; Cloenda de la jornada</strong>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar