agenda - Dilluns, 30 de Setembre

Dilluns, 30 de Setembre

agenda Calendari
Dilluns, 30 de Setembre
Hora: Event diario
Lloc: Reus
Resum: Jornada tècnica "Priorització d'àrees estratègiques per a la custòdia del territori. El cas del camp de Tarragona"
Descripció: Des de l'equip tècnic de la XCN estem començant a treballar un sistema de priorització d'àrees estratègiques per a la custòdia del territori, amb el que esperem contribuir a l'enfortiment del sector conservacionista. Ara és el moment de compartir amb vosaltres reflexions i inquietuds per tal de consensuar-ne l'enfoc i detectar punts de millora.Amb aquest objectiu, organitzem la jornada "priorització d’àrees estratègiques per a la custòdia del territori", que tindrà lloc el dilluns 30 de setembre a Reus i que estarà focalitzada principalment en l'àmbit agrari. Al programa adjunt veureu que la jornada pren el Camp de Tarragona com a àrea d'estudi, però els aprenentatges generats aquell dia serviran per a la totalitat del projecte, que implica tot el territori català. Podeu realitzar la inscripció a través d'aquest formulari.A través de la custòdia del territori, la societat civil organitzada es coordina amb propietaris i usuaris d’una gran varietat de finques i gestiona i conserva els valors naturals associats a aquestes. Tot i així, el sector conservacionista a Catalunya no disposa d’una estratègia de priorització d’àrees que respongui qüestions com: On cal centrar esforços i amb quina urgència? Quins paràmetres socio-ecològics proveeixen informació i com cal interpretar-la? On pot tenir més impacte la implementació de projectes de custòdia? Sobre quins elements o processos cal actuar?Per tal d’actuar de manera eficaç i coherent, cal establir les bases que permetin al moviment conservacionista apuntar en una mateixa direcció. La XCN està desenvolupant un sistema de priorització d’àrees, que contribuirà a consolidar el marc conceptual del sector, millorar la seva fortalesa i capacitat d’incidència i facilitar l’avaluació i demostració del seu impacte.Us agrairem molt que participeu a les dinàmiques de debat de la jornada, ja que per tal d'obtenir uns resultats útils i realistes és imprescindible incorporar el criteri de les persones que estan a camp i arreu del territori desenvolupant projectes de conservació. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb en Guillem (gbagaria@xct.cat) o la Clara (cblasco@xct.cat).<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w315-h78/mm/image/imgnews/2019/190930_jornada_prioritzacio%20arees%20estrategiques.png' style='width: 315px; height: 78px; margin: 10px;' /><strong>PROGRAMA</strong> (<a href='http://agricultura.gencat.cat/web/.content/05-formacio-innovacio/jornades-tecniques/enllacos-documents/2019/fitxers-binaris/Reus_territori_30092019_190780.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

09.30 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;10.00 h - El per qu&egrave; d&rsquo;una estrat&egrave;gia de prioritzaci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees per a la cust&ograve;dia del territori
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sra. Clara Blasco, t&egrave;cnicade projectes de la XCN</em></div>


10.20 h - Resultats provisionals: detectant encerts i incoher&egrave;ncies
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Guillem Bagaria, t&egrave;cnic de projectes de la XCN</em></div>


10.45 h - Taula rodona: afinant criteris per a la valoraci&oacute; d&rsquo;&agrave;rees
<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Ramon Ferr&eacute;, t&egrave;cnicdel Grup d&rsquo;Estudi i Protecci&oacute; dels Ecosistemes Catalans &ndash;Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)

Sr. Laure&agrave; Gin&eacute;, cap de l&rsquo;Oficina de Tramitaci&oacute; d&rsquo;Avaluaci&oacute; Ambiental i de laSecci&oacute; de Biodiversitat a Tarragona del DTES

Sr. Joan Pino, directordel Centre de Recerca Ecol&ograve;gica i Aplicacions Forestals(CREAF).</em></div>


12.00 h - Pausa i degustaci&oacute; de productes locals12.20 h - Taula de treball en grups: acad&egrave;mica, administraci&oacute; i entitats

Dinamitzat per la XCN.13.30 h - Conclusions de la jornadaSr.Guillem Bagaria, t&egrave;cnic de projectes de la XCN

La jornada &eacute;s gratu&iuml;ta i oberta a tothom, us podeu inscriure a trav&eacute;s del seg&uuml;ent <a href='http://forms.gle/ksKKJmSFEga5MTJVA' target='_blank'>formulari</a>. Per m&eacute;s informaci&oacute; podeu contactar amb la Sra. Clara Blasco al correu cblasco@xct.cat o al tel&egrave;fon 938 86 61 35 (Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura).&nbsp;<em>Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica (PATT) del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;</em>

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar